Zasady programu

Historia zmian zasad AdMob

W tej historii zmian Google informuje o aktualizacjach zasad i ograniczeń AdMob. Wydawcy są zobowiązani do śledzenia zmian i ich przestrzegania.

Aktualizacja zasad AdMob dotyczących zachowania (wrzesień 2020 r.)

We wrześniu 2020 r. zaktualizujemy zasady AdMob dotyczące zachowania wydawców, by uwzględnić ograniczenia związane z przekazywaniem żądań reklamy i wyświetleń w ramach Otwartego ustalania stawek. Podczas korzystania z Otwartego ustalania stawek wydawcy nie będą mogli wysyłać żądań reklamy za pomocą rozwiązań pośredników (w tym systemów wewnętrznych), które dynamicznie lub automatycznie przydzielają żądania reklamy na podstawie rzeczywistych, szacunkowych lub innych informacji o cenie w czasie rzeczywistym.

(Opublikowano we wrześniu 2020 r.)


 

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (wrzesień 2020 r.)

We wrześniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, by zabronić zarabiania na stronach internetowych, witrynach i aplikacjach, których większość treści jest w nieobsługiwanym języku lub które nie zawierają treści. Od 15 września 2020 r. nie będzie można zarabiać za pomocą usług AdSense, Ad Manager lub AdMob na nowych witrynach w nieobsługiwanych językach lub niezawierających treści.

(Opublikowano w sierpniu 2020 r.)

Aktualizacja standardowych klauzul umownych (sierpień 2020 r.)

Od 12 sierpnia 2020 roku przy przenoszeniu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, które pochodzą z internetowych usług reklamowych i pomiarowych, Google będzie korzystać ze Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. W odniesieniu do usług podmiotów przetwarzających dane Google aktualizuje Zasady przetwarzania danych Google Ads, by uwzględniały Standardowe klauzule umowne w przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym, które mają siedzibę w krajach trzecich. W odniesieniu do usług administratorów danych Google aktualizuje Warunki Google Ads dotyczące współpracy między administratorami w zakresie ochrony danych, by uwzględniały Standardowe klauzule umowne w przypadku przekazywania danych osobowych administratorom, którzy mają siedzibę w krajach trzecich. W konkretnych przypadkach przekazywania danych osobowych stosuje się Standardowe klauzule umowne stanowiące część umowy zawartej między Google a odpowiednim partnerem.

(Opublikowano w sierpniu 2020 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących zasobów reklamowych z nagrodą (sierpień 2020 r.)

W sierpniu 2020 r. zaktualizujemy zasady dotyczące zasobów reklamowych z nagrodą, by uwzględnić nowy format reklam pełnoekranowych z nagrodą. Rozszerzy on dotychczasowy katalog formatów reklam z nagrodą o nowe typy reklam. W związku z wprowadzeniem nowego formatu zmieniamy nazwę tych zasad na „Zasady dotyczące reklam, które oferują nagrody”. Nowe zasady będą obejmowały zarówno formaty reklam z nagrodą, jak i reklam pełnoekranowych z nagrodą.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)

Update to Google Publisher Policies for Misrepresentative content (September 2020)

In September 2020,  the Google Publisher Policies for Misrepresentative content will be updated to prohibit coordinating with other sites or accounts and concealing or misrepresenting your identity or other material details about yourself, where your content relates to politics, social issues, or matters of public concern. We will begin enforcing this policy on September 1, 2020 in the United States and on October 1, 2020 in all other countries. 

We take violations of this policy very seriously and consider them egregious. If we find violations of this policy, we will suspend your accounts upon detection and without prior warning.

(Posted July 2020)

Aktualizacja sekcji „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” (sierpień 2020 r.)

W sierpniu 2020 r. zaktualizujemy sekcję „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” w Zasadach Google dotyczących wydawców. Dodamy do niej informację o tym, że nie zezwalamy na treści dotyczące obecnego kryzysu zdrowotnego, które są sprzeczne z konsensusem naukowym.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców w zakresie umożliwiania nieuczciwego postępowania (sierpień 2020r.)

W sierpniu 2020r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców pod kątem umożliwiania nieuczciwego postępowania, by doprecyzować ograniczenia związane z reklamowaniem treści promujących programy szpiegowskie i technologie monitoringu oraz zarabianiem na takich treściach. Zaktualizowane zasady zabraniają reklamowania treści, które umożliwiają użytkownikowi śledzenie lub monitorowanie innej osoby albo jej działań bez zgody tej osoby, lub reklamują produkty i usługi, które to umożliwiają. Zabronione też będzie zarabianie na takich treściach. Nowe zasady będą obowiązywać na całym świecie.

Wybrane przykłady zakazanych produktów i usług

Programy szpiegowskie i technologie służące do inwigilowania partnera lub partnerki, m.in. programy szpiegowskie i złośliwe oprogramowanie służące do monitorowania SMS-ów, połączeń telefonicznych lub historii przeglądania; urządzenia śledzące GPS przeznaczone do szpiegowania lub śledzenia osób bez ich zgody; promowanie sprzętu do monitoringu (aparatów, rejestratorów dźwięku, kamer samochodowych, ukrytych kamer do monitoringu domu) jako urządzeń do szpiegowania.

Te zasady nie dotyczą a)prywatnych usług detektywistycznych ani b)produktów i usług związanych z lokalizowaniem i monitorowaniem niepełnoletnich dzieci przez ich rodziców.

(Opublikowano w lipcu 2020r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (sierpień 2020 r.)

W sierpniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, by ujednolicić obowiązujące w naszych usługach zasady dotyczące materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz ich niegodziwym traktowaniem.

Wprowadzimy też pewne zmiany redakcyjne. Wszystkie wzmianki o „reklamach opartych na zainteresowaniach” zostaną zastąpione przez „reklamy spersonalizowane”, a nasza polityka prywatności dotycząca zgodności z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie zostanie zaktualizowana.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd (marzec 2020 r.)

W marcu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd. Aktualizacja będzie uwzględniać informacje o tym, że nie zezwalamy na treści, które zawierają ewidentnie nieprawdziwe stwierdzenia i mogą negatywnie wpłynąć na udział w procesie wyborczym lub demokratycznym oraz na zaufanie społeczne w tych kwestiach.

Podkreślimy też, że nie zezwalamy na publikowanie treści, które mają na celu wprowadzenie użytkowników w błąd za pomocą sfałszowanych informacji związanych z polityką, kwestiami społecznymi lub sprawami istotnymi dla opinii publicznej.

(Opublikowano w lutym 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (kwiecień 2020 r.)

W kwietniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, aby ujednolicić obowiązujące w naszych usługach zasady związane z informacjami umożliwiającymi identyfikację osób, gromadzeniem i ujawnianiem danych oraz uzyskiwaniem zgody użytkownika. W zasadach znajdzie się zapis o obowiązku przekazywania użytkownikom bardziej zrozumiałych informacji, zanim wyrażą oni zgodę na udostępnianie lokalizacji swojego urządzenia w celach reklamowych.

(Opublikowano w lutym 2020 r.)

Aktualizacja Ograniczeń Google dotyczących wydawców: hazard online (styczeń 2020 r.)

W styczniu 2020 r. zaktualizujemy ograniczenie Google dotyczące wydawców związane z hazardem, by wyjaśnić, co uważamy za hazard online.

(Opublikowano w grudniu 2019 r.)

Aktualizacja zasad związanych z miejscami docelowymi reklamy: reklamy na stronach wymagających logowania (listopad 2019 r.)

W grudniu 2019 r. zaktualizujemy Zasady programu Google AdSense związane z reklamami na stronach wymagających logowania, aby wyjaśnić, jak postępujemy w przypadku żądań reklamy obok treści, których nie możemy ocenić.

Przypominamy, że wydawcy AdMob muszą przestrzegać Zasad programu AdSense, o ile nie określono inaczej.

(Opublikowano w listopadzie 2019 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców: treści niebezpieczne lub obraźliwe (listopad 2019 r.)

W grudniu 2019 r. zostaną zaktualizowane Zasady Google dotyczące wydawców związane z treściami niebezpiecznymi lub obraźliwymi.

Będą one obejmować treści opracowane przez międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków lub wspierające te organizacje.

(Opublikowano w listopadzie 2019 r.)

Uproszczenie i ujednolicenie naszej polityki treści (wrzesień 2019 r.)

We wrześniu 2019 r. wprowadzimy zmiany w niektórych naszych politykach treści w naszych usługach dla wydawców (AdSense, AdMob i Ad Manager).

Od tej pory Google będzie informować o aktualizacjach zasad i ograniczeń AdMob w tej historii zmian. Wydawcy są zobowiązani do śledzenia zmian i ich przestrzegania.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany

Wydawcy często proszą nas o uproszczenie naszych zasad. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nich wykorzystuje kilka naszych usług. Zależy nam na tym, by nasze zasady i ich wpływ na działalność wydawców były zrozumiałe, niezależnie od usługi.

Oto, czego możesz oczekiwać:

  • Zasady Google dla wydawców określające rodzaje treści, na których nie można zarabiać, korzystając z naszych usług dla wydawców. Należą do nich: treści niezgodne z prawem, materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i pedofilią, treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny, treści naruszające własność intelektualną, produkty wytwarzane z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, treści niebezpieczne lub obraźliwe, treści umożliwiające nieuczciwe zachowania, treści wprowadzające w błąd, złośliwe lub niechciane oprogramowanie i międzynarodowe usługi matrymonialne.
  • Ograniczenia dla wydawców Google określające rodzaje treści, które można reklamować tylko w niektórych źródłach. Należą do nich: treści erotyczne, szokujące treści, materiały wybuchowe, broń palna, części do broni palnej i produkty powiązane, inna broń, wyroby tytoniowe, używki, sprzedaż i nadużywanie alkoholu, hazard internetowy, leki na receptę i niezatwierdzone leki i suplementy. Google Ads (dawniej AdWords) nadal nie będzie wyświetlać reklam obok tych podlegających ograniczeniom treści. Będzie tylko otrzymywać reklamy z innych usług reklamowych lub w wyniku bezpośrednich umów między wydawcami i reklamodawcami.
  • Dostosowanie zasad we wszystkich naszych usługach dla wydawców, zapewniające prostotę, spójność i przystępność niezależnie od wybranych usług.

Co to oznacza dla Ciebie jako wydawcy AdMob

Zarabianie na treściach objętych ograniczeniami Google nie będzie już naruszać zasad. Zamiast tego ograniczymy wyświetlanie reklam obok tych treści zależnie od preferencji każdej usługi reklamowej lub preferencji poszczególnych reklamodawców. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że żadne źródła reklam nie ustalą stawek za Twoje zasoby reklamowe i przy tych objętych ograniczeniami treściach nie będą wyświetlane żadne reklamy. Jeśli więc zdecydujesz się zarabiać na treściach objętych ograniczeniami Google, prawdopodobnie będziesz wyświetlać mniej reklam przy tych treściach niż przy innych, nieobjętych ograniczeniami.

Na treściach podlegającym zasadom dla wydawców Google nie można zarabiać i nie należy umieszczać reklam przy tych treściach. Próba zarabiania na treściach naruszających zasady może spowodować zawieszenie lub usunięcie Twojego konta.

Pamiętaj, że te zasady i ograniczenia uzupełniają inne zasady regulujące korzystanie z usług Google dla wydawców.

Co musisz zrobić

Na razie nic. Centrum pomocy i Centrum zasad zostaną zaktualizowane we wrześniu 2019 r., gdy zaczną obowiązywać nowe zasady i ograniczenia. Zapoznaj się ze zaktualizowanymi zasadami i ograniczeniami, kiedy uzyskasz do nich dostęp, i upewnij się, że Twoje treści ich nie naruszają.

(Opublikowano w sierpniu 2019 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem