Правила

Регистрационен файл с промени в правилата на AdMob

Google обявява актуализации в правилата и ограниченията за AdMob в този регистрационен файл с промени. От издателите се изисква да се информират своевременно за промените и да ги спазват по всяко време.

Актуализация на правилата на AdMob за поведение (септември 2020 г.)

През септември 2020 г. правилата на AdMob за поведение за издатели ще бъдат актуализирани, така че да включват ограничения за начина, по който заявките за реклами и импресиите могат да преминават през „Открито офериране“. При използване на „Открито офериране“ на издателите не е разрешено да изпращат заявки за реклами посредством решения на посредници, включително вътрешни системи, които динамично или програмно разпределят и осигуряват приходи от заявки за реклами въз основа на реална, прогнозна или друга информация за ценообразуването в реално време.

(Публикувано през септември 2020 г.)


 

Актуализация на правилата на Google за издатели (септември 2020 г.)

През септември 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, за да забраняват осигуряването на приходи от уеб страници, сайтове или приложения, които не са написани основно на един от поддържаните от нас езици или в които няма съдържание. От 15 септември 2020 г. повече няма да допускаме осигуряването на приходи посредством AdSense, Ad Manager или AdMob от нови сайтове на неподдържани езици или без съдържание.

(Публикувано през август 2020 г.)

Актуализация на стандартните договорни клаузи (СДК) (август 2020 г.)

Считано от 12 август 2020 г. Google ще разчита на стандартните договорни клаузи (СДК) на Европейската комисия за прехвърляне на лични данни за онлайн рекламиране и измерване извън Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария. За услугите на лица, обработващи лични данни, актуализираме Условията на Google Ads за обработване на данните, за да включим СДК при прехвърлянето на лични данни към обработващите ги лица, установени в трети държави. За услугите на администраторите на лични данни актуализираме Условията на Google Ads за защита на данните между администраторите, за да включим СДК при прехвърлянето на лични данни към администратори, установени в трети държави. Когато е налице съответното прехвърляне на лични данни, ще се прилагат стандартните договорни клаузи, включени в договора на партньора с Google.

(Публикувано през август 2020 г.)

Актуализация на правилата относно рекламните места с поощрение (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата относно рекламните места с поощрение ще бъдат актуализирани, за да обхванат стартирането на новия формат за рекламни заставки с поощрение. Новият формат ще разшири типовете реклами, които предлагат поощрения, отвъд текущия рекламен формат с поощрение. След стартирането на този формат ще преименуваме правилата относно рекламните места с поощрение на „Правила за реклами, които предлагат поощрения“. Новите правила ще обхващат и двата формата – реклами с поощрение и рекламни заставки с поощрение. 

(Публикувано през юли 2020 г.)

Update to Google Publisher Policies for Misrepresentative content (September 2020)

In September 2020,  the Google Publisher Policies for Misrepresentative content will be updated to prohibit coordinating with other sites or accounts and concealing or misrepresenting your identity or other material details about yourself, where your content relates to politics, social issues, or matters of public concern. We will begin enforcing this policy on September 1, 2020 in the United States and on October 1, 2020 in all other countries. 

We take violations of this policy very seriously and consider them egregious. If we find violations of this policy, we will suspend your accounts upon detection and without prior warning.

(Posted July 2020)

Актуализация на правилата за опасно или обидно съдържание (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели за опасно или обидно съдържание ще бъдат актуализирани, така че да забраняват съдържание, свързано с текуща голяма здравна криза и противоречащо на авторитетния научен консенсус.

(Публикувано през юли 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно допускане на непочтено поведение (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели за допускане на непочтено поведение ще бъдат актуализирани, така че да се изяснят ограниченията за рекламиране или осигуряване на приходи от съдържание, което популяризира шпиониращ софтуер и технологии за наблюдение. Актуализираните правила ще забраняват популяризирането или осигуряването на приходи от съдържание, което дава възможност на потребителя да проследява или наблюдава други лица или дейността им без тяхно разрешение, или съдържание, което популяризира продукти и услуги, даващи възможност за това.Тези правила важат за целия свят.

Примери за продукти и услуги, които ще бъдат забранени (неизчерпателни)

Шпиониращ софтуер и технологии, използвани за наблюдение на интимни партньори, включително, но не само, шпиониращ/зловреден софтуер, който може да се използва за наблюдение на съобщения, телефонни обаждания или история на сърфиране; GPS тракери, специално пуснати на пазара, за да шпионират или проследят лица без тяхното съгласие; популяризиране на оборудване за наблюдение (камери, аудио записващи устройства, автомобилни камери, камери за домашна сигурност), предлагани на пазара с изрична цел за шпиониране.

Това не включва (а) частни разследващи служби или (б) продукти или услуги, предназначени за родители, които да проследяват или наблюдават своите непълнолетни деца.

(Публикувано през юли 2020г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели (август 2020 г.)

През август 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, така че в продуктите ни за издатели да се стандартизират съществуващите правила, отнасящи се до експлоатация и сексуално насилие над деца.

Освен това ще извършим и редакционни промени в езика на правилата ни. Всички споменавания на „рекламиране въз основа на интереси“ ще бъдат заменени с „персонализирано рекламиране“, a правилата ни за поверителност относно спазването на Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн ще бъдат актуализирани.

(Публикувано през юли 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание (март 2020 г.)

През март 2020 г. правилата на Google за издатели относно подвеждащото съдържание ще бъдат актуализирани. С актуализацията се изяснява, че не допускаме съдържание с явно неверни твърдения, които могат значително да подронят участието или доверието в предизборен или демократичен процес.

Освен това актуализацията ще изясни, че не допускаме съдържание, което подвежда потребителите чрез манипулирани медии, свързани с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение.

(Публикувано през февруари 2020 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели (април 2020 г.)

През април 2020 г. правилата на Google за издатели ще бъдат актуализирани, така че в продуктите ни за издатели да се стандартизират съществуващите правила, отнасящи се до информацията, позволяваща лично идентифициране, събирането на данни, разкриването на информация и съгласието на потребителите. Поради това ще актуализираме правилата си, така че да изискват по-добре изразено уведомяване, преди потребителите да предоставят разрешение за споделяне на местоположението на устройството за целите на рекламирането.

(Публикувано през февруари 2020 г.)

Актуализация на ограниченията на Google за издатели: Онлайн хазарт (януари 2020 г.)

През януари 2020 г. ограничението на Google за издатели относно хазарта ще бъде актуализирано, така че да пояснява какво считаме за „онлайн хазарт“.

(Публикувано през декември 2019 г.)

Актуализация на правилата за рекламни разположения: Реклами на страници с потребителско име (ноември 2019 г.)

През декември 2019 г. правилата на програмата Google AdSense за реклами на страници с потребителско име ще бъдат актуализирани, така че да поясняват как обработваме заявки за осигуряване на приходи от съдържание, което не можем да оценим.

Искаме да Ви напомним, че издателите в AdMob трябва да спазват правилата на програмата AdSense, освен ако не е посочено друго.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели: Опасно или обидно съдържание (ноември 2019 г.)

През декември 2019 г. правилата на Google за издатели за опасно или обидно съдържание ще бъдат актуализирани.

Те ще включват съдържание, създадено от международни организации за трафик на наркотици или в тяхна подкрепа.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Опростяване и стандартизиране на правилата за съдържанието (септември 2019 г.)

През септември 2019 г. въвеждаме промени в някои от правилата си за съдържанието в продуктите ни за издатели (AdSense, AdMob и Ad Manager).

Моля, обърнете внимание, че от сега нататък Google ще обявява актуализации в правилата и ограниченията ни за AdMob в този регистрационен файл с промени. От издателите се изисква да се информират своевременно за промените и да ги спазват по всяко време.

Защо въвеждаме тези промени

Едно от най-честите искания от страна на издателите ни е да опростим и рационализираме правилата си. Знаем, че много от Вас използват няколко от продуктите ни за издатели и искаме да Ви осигурим ясен и лесен начин, по който да разберете как да взаимодействате с правилата ни и по какъв начин Ви засягат, независимо от продуктите, които използвате.

Можете да очаквате следното:

  • Правила на Google за издатели, които очертават типовете съдържание, за които не допускаме осигуряване на приходи посредством продуктите ни за издатели. Тези типове съдържание включват: нелегално съдържание, материали със сексуално насилие над деца и педофилия, съдържание с явен сексуален характер, теми за пълнолетни в съдържание за семейства, злоупотреба с интелектуална собственост, застрашени или изчезващи видове, опасно или обидно съдържание, допускане на непочтено поведение, подвеждащо съдържание, зловреден или нежелан софтуер и запознанства от разстояние с жени с цел брак​.
  • Ограничения на Google за издатели, които очертават типовете съдържание, които ще получават ограничени източници на рекламиране. Тези типове съдържание включват: сексуално съдържание, шокиращо съдържание, експлозиви, оръжия, части от оръжия и сродни продукти, други оръжия, тютюн, наркотици за развлечение, продажба и злоупотреба с алкохол, онлайн хазарт, лекарствени средства, отпускани с рецепта, и неодобрени фармацевтични продукти и хранителни добавки. Google Ads (наричана преди AdWords) ще продължи да не показва реклами в такова ограничено съдържание. То само ще получава реклами от други рекламни продукти или посредством директни сделки между издатели и рекламодатели.
  • Координиране на продуктите ни за издатели, което ще доведе до опростяване, последователност и лесно разбиране, независимо от избраните от Вас продукти.

Какво означава това за Вас като издател в AdMob

Осигуряването на приходи от съдържание, което попада в ограниченията на Google за издатели, повече няма да се счита за нарушение на правилата. Вместо това ще ограничим рекламирането в такова съдържание като подходящо на базата на предпочитанията на всеки рекламен продукти и/или на отделните предпочитания на рекламодателите. В някои случаи това ще означава, че за рекламните Ви места няма да се конкурират източници на реклами, както и че в това ограничено съдържание няма да се показват реклами. И въпреки че можете да решите да си осигурявате приходи от съдържание, попадащо в ограниченията на Google за издатели, това ще означава, че вероятно ще получавате по-малко реклами в ограниченото съдържание, отколкото в съдържание, което не е ограничено.

Не се допуска да се осигуряват приходи от съдържание, което попада в правилата на Google за издатели, и в него не бива да поставяте реклами. Опитът да си осигурявате приходи от съдържание, което нарушава правилата, може да доведе до спирането или прекратяването на профила или съответно профилите Ви.

Моля, имайте предвид, че тези правила и ограничения важат в допълнение към всички други правила, на които е предмет употребата Ви на продукти на Google за издатели.

Какво трябва да направите

Нищо, засега. Помощният център и Центърът за правила ще бъдат актуализирани през септември 2019 г., когато промените влязат в сила, с пълна разбивка на правилата и ограниченията. Тогава, моля, прегледайте актуализираните правила и ограничения и осигурете спазването им от страна на съдържанието си.

(Публикувано през август 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си