Правила

Регистрационен файл с промени в правилата на AdMob

Google обявява актуализации в правилата и ограниченията за AdMob в този регистрационен файл с промени. От издателите се изисква да се информират своевременно за промените и да ги спазват по всяко време.

Актуализация на ограниченията на Google за издатели: Онлайн хазарт (януари 2020 г.)

През януари 2020 г. ограничението на Google за издатели относно хазарта ще бъде актуализирано, така че да пояснява какво считаме за „онлайн хазарт“.

(Публикувано през декември 2019 г.)

Актуализация на правилата за рекламни разположения: Реклами на страници с потребителско име (ноември 2019 г.)

През декември 2019 г. правилата на програмата Google AdSense за реклами на страници с потребителско име ще бъдат актуализирани, така че да поясняват как обработваме заявки за осигуряване на приходи от съдържание, което не можем да оценим.

Искаме да Ви напомним, че издателите в AdMob трябва да спазват правилата на програмата AdSense, освен ако не е посочено друго.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Актуализация на правилата на Google за издатели: Опасно или обидно съдържание (ноември 2019 г.)

През декември 2019 г. правилата на Google за издатели за опасно или обидно съдържание ще бъдат актуализирани.

Те ще включват съдържание, създадено от международни организации за трафик на наркотици или в тяхна подкрепа.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Опростяване и стандартизиране на правилата за съдържанието (септември 2019 г.)

През септември 2019 г. въвеждаме промени в някои от правилата си за съдържанието в продуктите ни за издатели (AdSense, AdMob и Ad Manager).

Моля, обърнете внимание, че от сега нататък Google ще обявява актуализации в правилата и ограниченията ни за AdMob в този регистрационен файл с промени. От издателите се изисква да се информират своевременно за промените и да ги спазват по всяко време.

Защо въвеждаме тези промени

Едно от най-честите искания от страна на издателите ни е да опростим и рационализираме правилата си. Знаем, че много от Вас използват няколко от продуктите ни за издатели и искаме да Ви осигурим ясен и лесен начин, по който да разберете как да взаимодействате с правилата ни и по какъв начин Ви засягат, независимо от продуктите, които използвате.

Можете да очаквате следното:

  • Правила на Google за издатели, които очертават типовете съдържание, за които не допускаме осигуряване на приходи посредством продуктите ни за издатели. Тези типове съдържание включват: нелегално съдържание, материали със сексуално насилие над деца и педофилия, съдържание с явен сексуален характер, теми за пълнолетни в съдържание за семейства, злоупотреба с интелектуална собственост, застрашени или изчезващи видове, опасно или обидно съдържание, допускане на непочтено поведение, подвеждащо съдържание, зловреден или нежелан софтуер и запознанства от разстояние с жени с цел брак​.
  • Ограничения на Google за издатели, които очертават типовете съдържание, които ще получават ограничени източници на рекламиране. Тези типове съдържание включват: сексуално съдържание, шокиращо съдържание, експлозиви, оръжия, части от оръжия и сродни продукти, други оръжия, тютюн, наркотици за развлечение, продажба и злоупотреба с алкохол, онлайн хазарт, лекарствени средства, отпускани с рецепта, и неодобрени фармацевтични продукти и хранителни добавки. Google Ads (наричана преди AdWords) ще продължи да не показва реклами в такова ограничено съдържание. То само ще получава реклами от други рекламни продукти или посредством директни сделки между издатели и рекламодатели.
  • Координиране на продуктите ни за издатели, което ще доведе до опростяване, последователност и лесно разбиране, независимо от избраните от Вас продукти.

Какво означава това за Вас като издател в AdMob

Осигуряването на приходи от съдържание, което попада в ограниченията на Google за издатели, повече няма да се счита за нарушение на правилата. Вместо това ще ограничим рекламирането в такова съдържание като подходящо на базата на предпочитанията на всеки рекламен продукти и/или на отделните предпочитания на рекламодателите. В някои случаи това ще означава, че за рекламните Ви места няма да се конкурират източници на реклами, както и че в това ограничено съдържание няма да се показват реклами. И въпреки че можете да решите да си осигурявате приходи от съдържание, попадащо в ограниченията на Google за издатели, това ще означава, че вероятно ще получавате по-малко реклами в ограниченото съдържание, отколкото в съдържание, което не е ограничено.

Не се допуска да се осигуряват приходи от съдържание, което попада в правилата на Google за издатели, и в него не бива да поставяте реклами. Опитът да си осигурявате приходи от съдържание, което нарушава правилата, може да доведе до спирането или прекратяването на профила или съответно профилите Ви.

Моля, имайте предвид, че тези правила и ограничения важат в допълнение към всички други правила, на които е предмет употребата Ви на продукти на Google за издатели.

Какво трябва да направите

Нищо, засега. Помощният център и Центърът за правила ще бъдат актуализирани през септември 2019 г., когато промените влязат в сила, с пълна разбивка на правилата и ограниченията. Тогава, моля, прегледайте актуализираните правила и ограничения и осигурете спазването им от страна на съдържанието си.

(Публикувано през август 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?