Raporty

Wyłączanie danych o użytkownikach

Wyłączanie danych o użytkownikach w przypadku kilku lub wszystkich aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Kliknij Wszystkie aplikacje.
 4. Kliknij pola wyboru obok aplikacji, w których przypadku chcesz wyłączyć dane o użytkownikach, lub kliknij pole wyboru u góry, by automatycznie wybrać wszystkie aplikacje.
 5. Kliknij Dane użytkowników
 6. Kliknij Wyłącz dane użytkowników.
Uwaga: wyłączenie danych o użytkownikach przerwie przetwarzanie danych, ale nie ich zbieranie. W każdej chwili możesz ponownie włączyć dane o użytkownikach w przypadku wybranych lub wszystkich swoich aplikacji. 

Wyłączanie danych o użytkownikach w przypadku pojedynczych aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Kliknij nazwę aplikacji. Uwaga: jeśli nie widzisz jej na liście ostatnio uruchamianych aplikacji, kliknij Zobacz wszystkie, a potem kliknij nazwę odpowiedniej aplikacji.
 4. Kliknij Ustawienia aplikacji.
 5. Kliknij ikonę Utwórz w sekcji Dane użytkowników.
 6. Usuń zaznaczenie pola wyboru. 
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Kliknij Gotowe.
Uwaga: wyłączenie danych o użytkownikach przerwie przetwarzanie danych, ale nie ich zbieranie. W każdej chwili możesz ponownie włączyć dane o użytkownikach w przypadku wybranych lub wszystkich swoich aplikacji. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?