Raporty

Dodawanie danych do tabel raportów

Dane, podobnie jak filtry i wymiary, określają, jakie informacje są wyświetlane w raportach. To wartości liczbowe używane do pomiaru, które ułatwiają analizy zarobków lub ruchu.

Do czego służą dane?

Dane to wartości zawarte w raporcie. Zwykle są posortowane w kolumnach i zawierają wartości liczbowe i procentowe. Po dodaniu wymiarów wartości są ponownie obliczane na podstawie nowego grupowania utworzonego przez te wymiary. Dodanie lub usunięcie wymiarów powoduje dodanie lub usunięcie z raportu kolumny zawierającej informacje.

Gdzie można znaleźć dane w raportach?

Listę danych dostępnych w raporcie można wyświetlić lub ukryć, klikając ikonę Edytuj u góry tabeli raportu. Są wyświetlane w dolnej połowie paska bocznego po prawej stronie tabeli.

Dane już używane w raporcie są oznaczone nagłówkami kolumn i pojawiają się po prawej stronie tabeli raportu.

Domyślne raporty u góry strony „Raporty” zawierają różne zestawy danych i wymiarów. Weź pod uwagę te różnice, jeśli tworzysz nowy raport na podstawie już istniejącego.

 

Zmiana wyświetlanych danych

Nie wszystkie dostępne dane są domyślnie wyświetlane w raportach. Możesz edytować tabelę raportu, by wybrać różne dane do wyświetlenia.

Aby zmienić dane widoczne w raporcie, wykonaj poniższe czynności:

  1. Wyświetl raport i kliknij na górze strony ikonę , by otworzyć listę dostępnych wymiarów i danych.
  2. Kliknij dane, które chcesz dodać do raportu lub z niego usunąć. Wybrane dane i ich statystyki będą automatycznie wyświetlane w raporcie.

Używanie danych w wykresach

Dane mogą być również wyświetlane na wykresach u góry raportów. Dowiedz się, jak dodać wykres do raportu.

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?