Отчети

Деактивиране на показателите за потребителите

Деактивиране на показателите за потребителите за всички или за няколко приложения

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Кликнете върху Всички приложения.
 4. Поставете отметка в квадратчето до приложенията, чиито показатели за потребителите искате да деактивирате, или поставете отметка в най-горното квадратче, за да изберете автоматично всички приложения.
 5. Кликнете върху Показатели за потребителите
 6. Кликнете върху Деактивиране на показателите за потребителите.
Забележка: Деактивирането на показателите за потребителите спира обработването на данни, но не и събирането им. Можете повторно да активирате показателите за потребителите по всяко време за някои или за всичките си приложения. 

Деактивиране на показателите за потребителите за отделни приложения

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Кликнете върху името на приложението. Забележка: Ако не го виждате в списъка със скорошни приложения, кликнете върху Преглед на всички приложения. След това кликнете върху името на приложението.
 4. Кликнете върху Настройки на приложението.
 5. Кликнете върху Ново съобщение в раздела Показатели за потребителите .
 6. Премахнете отметката от квадратчето. 
 7. Кликнете върху Запазване.
 8. Кликнете върху Готово.
Забележка: Деактивирането на показателите за потребителите спира обработването на данни, но не и събирането им. Можете повторно да активирате показателите за потребителите по всяко време за някои или за всичките си приложения. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?