Отчети

Добавяне на сравнителни диаграми към отчетите Ви

Можете да използвате сравнителна диаграма, за да сравнявате един показател във всичките си приложения, рекламни елементи, рекламни формати или за държавите, в които се намират потребителите Ви.

Всяка сравнителна диаграма може да показва до шест линии. Първите пет линии представляват водещите пет елемента в рамките на избраната сравнителна величина. Шестата линия представлява общият резултат за всички останали елементи в тази величина.

Значението на всяка линия е показано в легендата под графиката. Задръжте курсора на мишката върху линиите, за да видите стойностите, които представляват.

Настройки на сравнителните графики

Настройките, избрани за сравнителна графика, се показват в заглавието и етикетите на падащото меню. Те представляват величините и показателите, използвани за организирането на данните в графиката. 

 • Сравнителен показател: Показателят, използван за създаването на графиката преди преобразуването й в сравнителна графика. За да го редактирате, кликнете върху Още и изберете Редактиране на графиката. Предлаганите сравнителни показатели са показани в падащото меню за Показател 1.
 • Сравнителна величина: Сравнителната величина, използвана за разделянето на данните в графиката, представена чрез многоцветни линии, които съответстват на легендата в долния край на графиката.
 • Подредба: Редът, по който са представени данните в графиката. Понастоящем единствената опция е „Водещи“ и тя е избрана по подразбиране.
 • Показател за сортиране: Измерваната стойност, представена чрез точки върху линиите и числа в лявата част на графиката.

Примери

Сравняване на RPM от импресии от рекламни елементи с най-високите прогнозни приходи

Създайте графика, която сравнява броя на импресиите, генерирани от различните държави, в които се използват приложенията Ви. Вижте къде приложенията Ви са най-популярни.

RPM от импресии: приходи за 1000 импресии (RPM) – прогнозните приходи, натрупани за всеки 1000 импресии, получавани от дадена реклама.

Настройки

 • Сравнителен показател: Импресии
 • Сравнителна величина: Рекламен елемент
 • Подредба: Водещи
 • Показател за сортиране: RPM от импресии

Диаграма

Сравняване на прогнозните приходи от държавите с най-високи прогнозни приходи

Създайте графика, която сравнява броя на импресиите, генерирани от различните държави, в които се използват приложенията Ви. Вижте къде приложенията Ви са най-популярни.

Настройки

 • Сравнителен показател: Прогнозни приходи
 • Сравнителна величина: Държава
 • Подредба: Водещи
 • Показател за сортиране: Прогнозни приходи

Диаграма

Сравняване на импресиите от източниците на рекламата с най-голям брой импресии

Създайте графика, която сравнява прогнозните приходи, свързани с всеки рекламен формат, използван в приложенията Ви. Вижте кой рекламен формат има вероятност да генерира най-много приходи. Величината „Източници на рекламата“ е налице само в отчета „Посредничество“ и в запазените отчети, създадени от него.

Настройки

 • Сравнителен показател: Импресии
 • Сравнителна величина: Източник на рекламата
 • Подредба: Водещи
 • Показател за сортиране: Импресии

Диаграма

Сравняване на CTR от импресии за приложенията с най-голям брой импресии

Създайте графика, която сравнява прогнозните приходи за всичките Ви приложения. Вижте кои приложения има вероятност да направят най-много пари.

RPM от импресии: Приходи на 1000 импресии (RPM) – прогнозните приходи, натрупани за всеки 1000 импресии, получени от дадена реклама.

Настройки

 • Сравнителен показател: CTR от импресии
 • Сравнителна величина: Приложение
 • Подредба: Водещи
 • Показател за сортиране: Импресии

Диаграма

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си