Raporty

Włączanie danych o użytkownikach w przypadku aplikacji

Włączenie danych o użytkownikach zapewni Ci dostęp do nowych informacji i szczegółowych raportów, np. do raportu o reklamach z nagrodą, które pomogą Ci w ulepszaniu strategii zarabiania na aplikacjach. 

AdMob zacznie generować raporty na podstawie takich danych jak liczba sesji na użytkownika, czas trwania sesji, ekspozycja reklam na sesję, liczba aktywnych użytkowników dziennie itd. W miarę rozwoju danych o użytkownikach będziemy udostępniać dodatkowe dane i typy raportów.

Aby korzystać z tych zalet, zainstaluj najnowszy pakiet SDK do reklam mobilnych Google (w wersji 18.1.0 lub nowszej na Androida albo w wersji 7.44 lub nowszej na iOS) i włącz dane o użytkownikach w interfejsie użytkownika AdMob. 

Instrukcje

Aby włączyć dane o użytkownikach, musisz zainstalować najnowszą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google: 

 • wersję 18.1.0 lub nowszą na Androida
 • wersję 7.44 lub nowszą na iOS

Włączanie danych o użytkownikach w przypadku kilku lub wszystkich aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Kliknij Wszystkie aplikacje.
 4. Kliknij pola wyboru obok aplikacji, w których przypadku chcesz włączyć dane o użytkownikach, lub kliknij pole wyboru u góry, by automatycznie wybrać wszystkie aplikacje. 
 5. Kliknij Dane użytkowników
 6. Kliknij Włącz dane użytkowników.
Uwaga: dane na karcie „Dane użytkowników” pojawiają się zwykle po około godzinie, ale mogą też zacząć się wyświetlać dopiero po 48 godzinach. 

Włączanie danych o użytkownikach w przypadku pojedynczych aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Kliknij nazwę aplikacji. Uwaga: jeśli nie widzisz jej na liście ostatnio uruchamianych aplikacji, kliknij Zobacz wszystkie, a potem kliknij nazwę odpowiedniej aplikacji.
 4. Kliknij Ustawienia aplikacji.
 5. Kliknij ikonę Utwórz w sekcji Dane użytkowników.
 6. Kliknij pole wyboru, by potwierdzić świadomość tego, że może być konieczne zastosowanie dodatkowych ustawień zapewniających zgodność z Twoją polityką prywatności. 
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Kliknij Gotowe.
Uwaga: dane na karcie „Dane użytkowników” pojawiają się zwykle po około godzinie, ale mogą też zacząć się wyświetlać dopiero po 48 godzinach. 

Użycie danych

Aby zapewnić dokładność pomiarów, pakiet SDK do reklam mobilnych Google rozpocznie wysyłanie zdarzeń od razu po uruchomieniu aplikacji. Dane będą gromadzone automatycznie, ale nie będą dalej przetwarzane na potrzeby raportowania ani wyświetlania reklam, chyba że zdecydujesz się włączyć funkcję danych o użytkownikach w interfejsie AdMob.

Przed wysłaniem danych do Google może być konieczne podjęcie pewnych działań. Jeśli np. masz użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zapoznaj się z informacjami o wdrażaniu zgody użytkownika z UE, polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE i z odpowiednimi dokumentami dla deweloperów korzystających z pakietu SDK do reklam mobilnych Google. Pakiet SDK zawiera funkcje umożliwiające opóźnianie wysyłania zdarzeń (Android, iOS) do czasu jego zainicjowania.

Aby zrezygnować z danych o użytkownikach, wykonaj instrukcje podane w artykule Wyłączanie danych o użytkownikach w przypadku aplikacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?