Raporty

Włączanie danych o użytkownikach w aplikacjach

Włączenie danych o użytkownikach umożliwi Ci dostęp do nowych informacji i szczegółowych raportów, np. do raportu o reklamach z nagrodą, które pomogą Ci w ulepszaniu strategii zarabiania na aplikacjach.

AdMob zacznie generować raporty na podstawie takich danych jak liczba sesji na użytkownika, czas trwania sesji, ekspozycja reklamy na sesję, liczba aktywnych użytkowników dziennie itd. W miarę rozwoju danych o użytkownikach będziemy udostępniać dodatkowe rodzaje danych i typy raportów.

Aby korzystać z tych zalet, zainstaluj najnowszy pakiet SDK do reklam mobilnych Google (w wersji 18.1.0 lub nowszej na Androida albo w wersji 7.44 lub nowszej na iOS) i włącz dane o użytkownikach w interfejsie AdMob.

Instrukcje

Zanim włączysz dane o użytkownikach, musisz zainstalować najnowszą wersję pakietu SDK do reklam mobilnych Google:

 • wersję 18.1.0 lub nowszą na Androida
 • wersję 7.44 lub nowszą na iOS

Włączanie danych o użytkownikach we wszystkich aplikacjach lub w więcej niż jednej aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Kliknij Wszystkie aplikacje.
 4. Kliknij pola wyboru obok aplikacji, w których chcesz włączyć dane o użytkownikach, lub kliknij pole wyboru u góry, by automatycznie wybrać wszystkie aplikacje. 
 5. Kliknij Dane o użytkownikach.
 6. Kliknij Włącz dane o użytkownikach.
Uwaga: dane na karcie „dane o użytkownikach” pojawiają się zwykle po około godzinie, ale mogą też zacząć się wyświetlać dopiero po 48 godzinach.

Włączanie danych o użytkownikach w pojedynczej aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Kliknij nazwę aplikacji. Uwaga: jeśli nie widzisz jej na liście ostatnio uruchamianych aplikacji, kliknij Zobacz wszystkie, a potem kliknij nazwę odpowiedniej aplikacji.
 4. Kliknij Ustawienia aplikacji.
 5. Kliknij Utwórz w sekcji Dane o użytkownikach.
 6. Kliknij pole wyboru, by potwierdzić, że wiesz o ewentualnej potrzebie zastosowania dodatkowych ustawień zapewniających zgodność z Twoją polityką prywatności.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Kliknij Gotowe.
Uwaga: dane na karcie „dane o użytkownikach” pojawiają się zwykle po około godzinie, ale mogą też zacząć się wyświetlać dopiero po 48 godzinach.

Użycie danych

Aby zapewnić dokładność pomiarów, pakiet SDK do reklam mobilnych Google rozpocznie wysyłanie zdarzeń od razu po uruchomieniu aplikacji. Dane będą gromadzone automatycznie, ale nie będą dalej przetwarzane na potrzeby raportowania ani wyświetlania reklam, chyba że zdecydujesz się włączyć funkcję danych o użytkownikach w interfejsie AdMob.

Przed wysłaniem danych do Google może być konieczne podjęcie pewnych działań. Jeśli np. masz użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii, zapoznaj się z informacjami o wdrażaniu zgody użytkownika z UE, polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE oraz z odpowiednimi dokumentami dla deweloperów korzystających z pakietu SDK do reklam mobilnych Google. Pakiet SDK zawiera funkcje umożliwiające opóźnianie wysyłania zdarzeń (Android, iOS) do czasu jego zainicjowania.

Google korzysta ze zbiorczych danych o zdarzeniach w aplikacji i reklamie, by jak najlepiej wykorzystywać swoje systemy reklamowe. Dane zbiorcze ułatwiają na przykład reklamodawcom dopasowanie reklam do aplikacji i wpływają na jakość i trafność wyświetlania reklam Google. 
 

Aby zrezygnować z danych o użytkownikach, wykonaj instrukcje w artykule Wyłączanie danych o użytkownikach.

Łączenie aplikacji z Firebase

Możesz połączyć swoje aplikacje AdMob z Firebase, by mieć w AdMob dostęp do danych pochodzących z połączonego konta Google Analytics. Aby korzystać w AdMob z danych Google Analytics lub Google Analytics dla Firebase, musisz połączyć swój projekt Firebase z kontem Google Analytics lub Google Analytics dla Firebase.

Dowiedz się więcej o zaletach korzystania z Firebase i Google Analytics.

Połączenie z Firebase daje AdMob dostęp do danych Google Analytics dla Firebase niezależnie od ustawień udostępniania danych w Google Analytics dla Firebase. Umożliwia to przepływ informacji między Analytics a AdMob, co pozwala ulepszać funkcje usługi i zwiększać przychody z aplikacji.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem