Отчети

Активиране на показатели за потребителите за приложенията Ви

Активирането на показателите за потребителите Ви дава достъп до нови данни и информативни отчети, като например отчета за рекламите с поощрение, които да Ви помогнат да управлявате стратегията си за осигуряване на приходи. 

AdMob ще започне да отчита показатели за сесии на потребител, продължителност на сесията, присъствие на рекламите на сесия, активни потребители дневно (DAU) и др. С течение на времето, след като показателите за потребителите се развият, ще бъдат налице допълнителни показатели и типове отчети.

За да отключите тези предимства, трябва да инсталирате най-новата версия на комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads (18.1.0 или по-нова за Android, 7.44 или по-нова за iOS) и да активирате показателите за потребителите в потребителския интерфейс на AdMob. 

Инструкции

Преди да активирате показателите за потребителите, трябва да инсталирате най-новата версия на комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads: 

 • 18.1.0 или по-нова за Android
 • 7.44 или по-нова за iOS

Активиране на показатели за потребителите за всички или за няколко приложения

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Кликнете върху Всички приложения.
 4. Поставете отметка в квадратчето до приложенията, чиито показатели за потребителите искате да активирате, или поставете отметка в най-горното квадратче, за да изберете автоматично всички приложения. 
 5. Кликнете върху Показатели за потребителите
 6. Кликнете върху Активиране на показателите за потребителите.
Забележка: Обикновено е нужен около час, за да могат данните да се покажат в картата „Показатели за потребителите“, но това може да отнеме и до 48 часа. 

Активиране на показатели за потребителите за отделни приложения

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Кликнете върху името на приложението. Забележка: Ако не го виждате в списъка със скорошни приложения, кликнете върху Преглед на всички приложения. След това кликнете върху името на приложението.
 4. Кликнете върху Настройки на приложението.
 5. Кликнете върху Ново съобщение в секцията Показатели за потребителите.
 6. Поставете отметка в квадратчето, за да посочите, че разбирате, че може да е необходимо да внедрите допълнителни контроли, за да се придържате към декларацията си за поверителност. 
 7. Кликнете върху Запазване.
 8. Кликнете върху Готово.
Забележка: Обикновено е нужен около час, за да могат данните да се покажат в картата „Показатели за потребителите“, но това може да отнеме и до 48 часа. 

Използване на данни

За да предоставя точни измервания, комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads ще започне да изпраща събития при стартиране на приложението. Данните ще се събират автоматично, но няма да се обработват допълнително за целите на отчитането или показването на реклами, освен ако не решите да активирате функцията за показатели за потребителите през интерфейса на AdMob.

Може да се наложи да предприемете действие, преди да изпращате данни до Google. Ако например имате потребители в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Обединеното кралство, моля, проверете внедряването на съгласие от потребителите в ЕС, правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС и съответните документи за програмисти за комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads. Комплектът включва функционалност, която Ви дава възможност да забавяте изпращането на събития (Android, iOS), докато подготвите за работа комплекта за разработване на софтуер (SDK).

Google използва обобщените данни за събития в приложения и реклами в полза на рекламните си системи. Например обобщените данни помагат на рекламодателите да намират съответствие между рекламите си и приложенията и подобряват цялостното качество и точност на показването на реклами от Google. 
 

За да се откажете от показателите за потребителите, изпълнете инструкциите в Деактивиране на показателите за потребителите за приложенията Ви.

Свързване на приложенията Ви с Firebase 

Можете да свържете приложенията си в AdMob с Firebase, така че да можете да използвате в AdMob данни от свързания си профил в Google Анализ. За да използвате данните си от Google Анализ или Google Анализ за Firebase в AdMob, проектът Ви във Firebase трябва да е свързан с профила Ви в Google Анализ или Google Анализ за Firebase. 

Научете повече за предимствата от използването на Firebase и Google Analytics

При свързване на AdMob с Firebase данните Ви от Google Анализ за Firebase ще бъдат налични за AdMob независимо от настройките Ви за споделяне на данни в Google Анализ за Firebase. По този начин се разрешава потокът на данните Ви от Анализ към AdMob с цел подобряване на функциите на продукта и осигуряването на приходи от приложения.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си