Отчети

Активиране на показателите за потребителите за приложенията Ви

Активирането на показателите за потребителите Ви дава достъп до нови данни и информативни отчети, като например отчета за рекламите с поощрение, които да Ви помогнат да управлявате стратегията си за осигуряване на приходи. 

AdMob ще започне да отчита показатели за сесии на потребител, продължителност на сесията, присъствие на рекламите на сесия, активни потребители на ден (DAU) и др. С течение на времето, след като показателите за потребителите се развият, ще бъдат налице допълнителни показатели и типове отчети.

За да отключите тези предимства, трябва да инсталирате най-новия комплект за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads (18.1.0 или по-нова версия за Android, 7.44 или по-нова версия за iOS) и да активирате показателите за потребителите в потребителския интерфейс на AdMob. 

Инструкции

Преди да можете да активирате показателите за потребителите, трябва да инсталирате най-новата версия на комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads: 

 • 18.1.0 или по-нова версия за Android
 • 7.44 или по-нова версия за iOS

Активиране на показателите за потребителите за всички или за няколко приложения

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Кликнете върху Всички приложения.
 4. Поставете отметка в квадратчето до приложенията, чиито показатели за потребителите искате да активирате, или поставете отметка в най-горното квадратче, за да изберете автоматично всички приложения. 
 5. Кликнете върху Показатели за потребителите
 6. Кликнете върху Активиране на показателите за потребителите.
Забележка: Обикновено е нужен около час, за да могат данните да се покажат в картата „Показатели за потребителите“, но това може да отнеме и до 48 часа. 

Активиране на показателите за потребителите за отделни приложения

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Кликнете върху името на приложението. Забележка: Ако не го виждате в списъка със скорошни приложения, кликнете върху Преглед на всички приложения. След това кликнете върху името на приложението.
 4. Кликнете върху Настройки на приложението.
 5. Кликнете върху Ново съобщение в раздела Показатели за потребителите .
 6. Поставете отметка в квадратчето, за да посочите, че разбирате, че може да е необходимо да внедрите допълнителни контроли, за да се придържате към декларацията си за поверителност. 
 7. Кликнете върху Запазване.
 8. Кликнете върху Готово.
Забележка: Обикновено е нужен около час, за да могат данните да се покажат в картата „Показатели за потребителите“, но това може да отнеме и до 48 часа. 

Използване на данни

За да предоставя точни измервания, комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads ще започне да изпраща събития при стартиране на приложението. Данните ще се събират автоматично, но няма да се обработват допълнително за целите на отчитането или показването на реклами, освен ако не решите да активирате функционалността за показателите за потребителите през интерфейса на AdMob.

Може да се наложи да предприемете действие, преди да изпращате данни до Google. Ако например имате потребители в Европейското икономическо пространство (ЕИП), моля, проверете внедряването на съгласие от потребителите в ЕС, правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС и съответните документи за програмисти за комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads. Комплектът включва функционалност, която Ви дава възможност да забавяте изпращането на събития (Android, iOS), докато подготвите за работа комплекта за разработване на софтуер (SDK).

За да се откажете от показателите за потребителите, изпълнете инструкциите в Деактивиране на показателите за потребителите за приложенията Ви.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?