Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Bruk dimensjonen for leveringsrestriksjoner i rapportene dine

Du kan bruke dimensjonen for leveringsrestriksjoner i rapportene om AdMob-nettverket, budgivning og mediering for å sammenligne personlig tilpassede annonser med annonser som ikke er personlig tilpasset. På denne måten kan du danne deg et tydelig bilde av hvilke restriksjoner som fører til at annonser ikke kan personlig tilpasses, og hvordan disse restriksjonene har innvirkning på inntektene dine.

Merk: Det foreligger ikke data om leveringsrestriksjoner i AdMob-rapporteringen før 13. mars 2021. Vær også oppmerksom på at data om leveringsrestriksjoner bare foreligger om AdMob-nettverket og annonsekilder med budgivning. 

Slike data er ikke tilgjengelig om tredjeparts sammenkjedede annonsekilder. 

Når du legger til denne dimensjonen i rapportene dine, kan du se hvilke leveringsrestriksjoner som påvirker AdMob-trafikken din, og hvordan: 

Enkelte annonseforespørsler kan falle inn under flere kategorier i denne listen. I slike tilfeller blir annonseforespørslene tilordnet den første aktuelle kategorien i tråd med rekkefølgen som vises her.

Begrensninger som er pålagt annonseleveringen som følge av brudd på retningslinjene, omfattes ikke av dimensjonen for leveringsrestriksjoner. Du kan gjennomgå eventuelle brudd på retningslinjene og virkningen disse har på annonseleveringen, i retningslinjesenteret i kontoen din.

Eksempler på bruksmønstre

Sånn kan du kontrollere innvirkningen brukeridentifikatorer har på trafikken din

Velg dimensjonen for leveringsrestriksjoner i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket ditt. Sammenlign verdiene for henholdsvis Personlig tilpasning er deaktivert (trafikk uten identifikatorer) og «Ingen begrensning» (trafikk med identifikatorer). Vær oppmerksom på at «Ingen begrensning» kan forekomme når IDFA ikke er tilgjengelig, men målretting blir mulig takket være andre identifikatorer.

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du oppnår med trafikk henholdsvis med og uten IDFA. 

Merk deg at dimensjonen for leveringsrestriksjoner ikke kan benyttes i forbindelse med sammenkjedede tredjepartskilder. 

Sånn kan du sjekke innvirkningen GDPR eller LGPD har på trafikken din

Velg dimensjonen for leveringsrestriksjoner i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket ditt. Sammenlign verdiene for henholdsvis Annonser som ikke er personlig tilpasset (trafikk som pga. identifikatorer og/eller LGPD ikke kan vises personlig tilpassede annonser) og Ingen begrensning (trafikk som vises personlig tilpassede annonser). 

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du henholdsvis oppnår med trafikk som er berørt av GDPR og/eller LGPD, og trafikk uten begrensninger. 

Merk deg at dimensjonen for leveringsrestriksjoner ikke kan benyttes i forbindelse med sammenkjedede tredjepartskilder.

Sånn kan du sjekke innvirkningen CCPA har på trafikken din

Velg dimensjonen for leveringsrestriksjoner i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket ditt. Sammenlign verdiene for henholdsvis Begrenset databehandling (trafikk der begrenset databehandling er aktivert pga. CCPA) og Ingen begrensning (trafikk uten restriksjoner). 

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du oppnår med trafikk henholdsvis med og uten begrenset databehandling. 

Merk deg at dimensjonen for leveringsrestriksjoner ikke kan benyttes i forbindelse med sammenkjedede tredjepartskilder.

Sånn kan du sjekke innvirkningen begrensede annonser har på trafikken din

Velg dimensjonen for leveringsrestriksjoner i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket ditt. Sammenlign verdiene for henholdsvis Begrensede annonser (trafikk som pga. manglende samtykke vises begrensede annonser) og Ingen begrensning (trafikk uten restriksjoner). 

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du oppnår med trafikk med begrensede annonser, og resultatene oppnådd med trafikk uten restriksjoner. 

Merk deg at dimensjonen for leveringsrestriksjoner ikke kan benyttes i forbindelse med sammenkjedede tredjepartskilder.

Sånn kan du sjekke innvirkningen grunnleggende annonser har på trafikken din

Velg dimensjonen for leveringsrestriksjoner i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket ditt. Sammenlign verdiene for henholdsvis Grunnleggende annonser (trafikk levert via grunnleggende annonser i tråd med versjon 2.0 av TCF fra IAB) og Ingen begrensning (trafikk uten restriksjoner). 

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du oppnår med trafikk som vises grunnleggende annonser, og resultatene oppnådd med trafikk uten restriksjoner. 

Merk deg at dimensjonen for leveringsrestriksjoner ikke kan benyttes i forbindelse med sammenkjedede tredjepartskilder.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false