Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Mer om rapporter

Bruk dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering i rapporter

Du kan bruke dimensjonen for leveringsrestriksjoner i rapportene om AdMob-nettverket, budgivning og mediering for å sammenligne personlig tilpassede annonser med annonser som ikke er personlig tilpasset. På denne måten kan du danne deg et tydelig bilde av hvilke restriksjoner som fører til at annonser ikke kan personlig tilpasses, og hvordan disse restriksjonene har innvirkning på inntektene dine.

Merk: Det foreligger ikke data om leveringsrestriksjoner i AdMob-rapporteringen før 13. mars 2021. Vær også oppmerksom på at data om leveringsrestriksjoner bare foreligger om AdMob-nettverket og annonsekilder med budgivning. 

Slike data er ikke tilgjengelig om tredjeparts sammenkjedede annonsekilder. 

Når du legger til denne dimensjonen i rapportene dine, kan du se hvilke leveringsrestriksjoner som påvirker AdMob-trafikken din, og hvordan: 

Enkelte annonseforespørsler kan falle inn under flere kategorier i denne listen. I slike tilfeller blir annonseforespørslene tilordnet den første aktuelle kategorien i tråd med rekkefølgen som vises her.

Begrensninger som er pålagt annonseleveringen som følge av brudd på retningslinjene, omfattes ikke av dimensjonen for leveringsrestriksjoner. Du kan gjennomgå eventuelle brudd på retningslinjene og virkningen disse har på annonseleveringen, i retningslinjesenteret i kontoen din.

Vis alle  Skjul alle

Eksempler på bruksmønstre

Slik sjekker du innvirkningen brukeridentifikatorer har på trafikken din

Velg dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket. Sammenlign verdiene for henholdsvis Personlig tilpasning er deaktivert (trafikk uten identifikatorer) og «Ingen begrensning» (trafikk med identifikatorer). Vær oppmerksom på at «Ingen begrensning» kan forekomme når IDFA ikke er tilgjengelig, men målretting blir mulig takket være andre identifikatorer.

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du oppnår med trafikk henholdsvis med og uten IDFA. 

Eksempel på dimensjonen for leveringsrestriksjoner i AdMob-nettverket.

Merk deg at dimensjonen for leveringsrestriksjoner ikke kan benyttes i forbindelse med sammenkjedede tredjepartskilder. 

Slik sjekker du innvirkningen GDPR eller LGPD har på trafikken din

Velg dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket. Sammenlign verdiene for henholdsvis Annonser som ikke er personlig tilpasset (trafikk som pga. identifikatorer og/eller LGPD ikke kan vises personlig tilpassede annonser) og Ingen begrensning (trafikk som vises personlig tilpassede annonser). 

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du henholdsvis oppnår med trafikk som er berørt av GDPR og/eller LGPD, og trafikk uten begrensninger. 

Merk deg at dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering ikke kan brukes med sammenkjedede tredjepartskilder.

Slik sjekker du innvirkningen CPRA har på trafikken din

Velg dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket. Sammenlign verdiene for henholdsvis Begrenset databehandling (trafikk der begrenset databehandling er aktivert pga. CRPA) og Ingen begrensning (trafikk uten restriksjoner). 

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du oppnår med trafikk henholdsvis med og uten begrenset databehandling. 

Merk deg at dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering ikke kan brukes med sammenkjedede tredjepartskilder.

Slik sjekker du innvirkningen begrensede annonser har på trafikken din

Velg dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket. Sammenlign verdiene for henholdsvis Begrensede annonser (trafikk som pga. manglende samtykke vises begrensede annonser) og Ingen begrensning (trafikk uten restriksjoner). 

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du oppnår med trafikk med begrensede annonser, og resultatene oppnådd med trafikk uten restriksjoner. 

Merk deg at dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering ikke kan brukes med sammenkjedede tredjepartskilder.

Slik sjekker du innvirkningen grunnleggende annonser har på trafikken din

Velg dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering i rapporten om mediering, budgivning eller AdMob-nettverket. Sammenlign verdiene for henholdsvis Grunnleggende annonser (trafikk levert via grunnleggende annonser i tråd med versjon 2.0 av TCF fra IAB) og Ingen begrensning (trafikk uten restriksjoner). 

Sammenlign beregninger som eCPM, beregnet inntekt og antallet visninger for å sette deg inn i resultatene du oppnår med trafikk som vises grunnleggende annonser, og resultatene oppnådd med trafikk uten restriksjoner. 

Merk deg at dimensjonen for begrensninger knyttet til annonselevering ikke kan brukes med sammenkjedede tredjepartskilder.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny