Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Použití dimenze Omezení zobrazování v přehledech

Pomocí dimenze Omezení zobrazování můžete v přehledech Síť AdMob, Nabídky a Zprostředkování porovnávat personalizované a nepersonalizované reklamy. Pomůže vám to zjistit, kvůli jakým omezením nejsou reklamy personalizovány a jaký to má vliv na vaše tržby.

Poznámka: V přehledech AdMob jsou dostupná pouze data o omezení zobrazování od 13. března 2021. Navíc jsou tato data k dispozici pouze pro zdroje reklam Síť AdMob a Otevřené nabídky. 

Pro kaskádové zdroje reklam třetích stran nikoli. 

Když tuto dimenzi přidáte do přehledů, uvidíte, jaká omezení zobrazování ovlivňují vaši návštěvnost ve službě AdMob a jak: 

  • Omezené reklamy: Reklamy, které se zobrazují omezeně, protože nemáte souhlas s používáním souborů cookie, identifikátorů mobilních zařízení nebo jiného místního úložiště.
  • Omezené zpracování dat (režim RDP): Majitelé stránek se rozhodli zapnout omezené zpracování dat (například pomocí nastavení blokování ve službě AdMob), aby zajistili soulad se zákonem o právu na ochranu soukromí v Kalifornii (CPRA).
  • Nepersonalizované reklamy: Majitelé obsahu se rozhodli zapnout nepersonalizované reklamy (například pomocí nastavení blokování ve službě AdMob), aby zajistili soulad se zásadami společnosti Google pro souhlas uživatele z EU a GDPR. Týká se také žádostí o reklamy, na které se vztahuje zákon LGPD.
  • Základní reklamy: Byly zobrazovány základní reklamy podle TCF 2.0 organizace IAB.
  • Personalizace vypnuta: Tento stav může nastat, pokud se uživatelé iOS rozhodnou zapnout omezené měření reklam nebo neposkytnou souhlas podle transparentních postupů sledování aplikací (ATT) a nejsou dostupné žádné jiné identifikátory uživatelů. Také může nastat v případě, že se uživatelé zařízení Android odhlásí z personalizace reklam. Tato kategorie dále zahrnuje všechny další případy, kdy nelze personalizaci použít.
  • Bez omezení: Reklamy, které jsou personalizované pomocí IDFA, Android Ad ID nebo jiných dostupných identifikátorů uživatele.

Některé žádosti o reklamy mohou spadat do několika kategorií z tohoto seznamu. V tom případě jsou zařazeny do první vhodné kategorie ve zde uvedeném pořadí.

V dimenzi Omezení zobrazování nejsou zahrnuta omezení zobrazování reklam kvůli problémům se zásadami. Veškeré problémy se zásadami a jejich vliv na zobrazování reklam najdete v centru zásad na svém účtu.

Rozbalit vše  Sbalit vše

Příklady použití

Jak zkontrolovat dopad uživatelských identifikátorů na návštěvnost

V přehledu Síť AdMob, Zprostředkování nebo Otevřené nabídky vyberte dimenzi Omezení zobrazování. Porovnejte hodnoty metrik pro kategorie Personalizace vypnuta (návštěvnost bez identifikátorů) a Bez omezení (návštěvnost s identifikátory). Upozorňujeme, že stav Bez omezení může nastat, když není k dispozici IDFA, ale ostatní identifikátory umožňují cílení.

Pokud chcete zjistit, jaké výsledky má návštěvnost s identifikátorem IDFA oproti návštěvnosti bez něj, srovnejte například metriky eCPM, Odhadované příjmy a Zobrazení. 

Příklad dimenze Omezení zobrazování v síti AdMob

U kaskádových zdrojů reklam třetích stran není dimenze Omezení zobrazování k dispozici. 

Zjištění dopadu nařízení GDPR nebo zákona LGPD na návštěvnost

V přehledu Síť AdMob, Zprostředkování nebo Otevřené nabídky vyberte dimenzi Omezení zobrazování. Porovnejte hodnoty metrik pro kategorie Nepersonalizované reklamy (návštěvnost bez personalizovaných reklam kvůli GDPR nebo LGPD) a Bez omezení (návštěvnost s personalizovanými reklamami). 

Pokud chcete zjistit, jaké výsledky má návštěvnost dotčená nařízením GDPR nebo zákonem LGPD oproti návštěvnosti těmito předpisy nedotčené, srovnejte například metriky eCPM, Odhadované příjmy a Zobrazení. 

U kaskádových zdrojů reklam třetích stran není dimenze Omezení zobrazování k dispozici.

Zjištění dopadu zákona CPA na návštěvnost

V přehledu Síť AdMob, Zprostředkování nebo Otevřené nabídky vyberte dimenzi Omezení zobrazování. Porovnejte hodnoty metrik pro kategorie Omezené zpracování dat (návštěvnost s omezeným zpracováním dat kvůli CPRA) a Bez omezení (návštěvnost bez omezení). 

Pokud chcete zjistit, jaké výsledky má návštěvnost s omezeným zpracováním dat oproti návštěvnosti bez těchto omezení, srovnejte například metriky eCPM, Odhadované příjmy a Zobrazení. 

U kaskádových zdrojů reklam třetích stran není dimenze Omezení zobrazování k dispozici.

Zjištění dopadu omezených reklam na návštěvnost

V přehledu Síť AdMob, Zprostředkování nebo Otevřené nabídky vyberte dimenzi Omezení zobrazování. Porovnejte hodnoty metrik pro kategorie Omezené reklamy (návštěvnost, které jsou reklamy kvůli neudělení souhlasu zobrazovány omezeně) a Bez omezení (návštěvnost bez omezení). 

Pokud chcete zjistit, jaké výsledky má návštěvnost s omezenými reklamami oproti návštěvnosti bez omezení, srovnejte například metriky eCPM, Odhadované příjmy a Zobrazení. 

U kaskádových zdrojů reklam třetích stran není dimenze Omezení zobrazování k dispozici.

Zjištění dopadu základních reklam na návštěvnost

V přehledu Síť AdMob, Zprostředkování nebo Otevřené nabídky vyberte dimenzi Omezení zobrazování. Porovnejte hodnoty metrik pro kategorie Základní reklamy (návštěvnost, které jsou zobrazovány základní reklamy podle TCF 2.0 organizace IAB) a Bez omezení (návštěvnost bez omezení). 

Pokud chcete zjistit, jaké výsledky má návštěvnost se základními reklamami oproti návštěvnosti bez omezení, srovnejte například metriky eCPM, Odhadované příjmy a Zobrazení. 

U kaskádových zdrojů reklam třetích stran není dimenze Omezení zobrazování k dispozici.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka