Odstraňování problémů s nežádoucími reklamami

Nežádoucí reklamy lze blokovat pomocí pravidel typu Obsah reklamy v sekci Ochrany

Pomocí pravidel typu Obsah reklamy v části Ochrany ve své síti můžete blokovat zobrazování nežádoucích reklam prostřednictvím soukromých aukcí či otevřené aukce. Tato pravidla omezují typ reklam, které se na vašich webových stránkách nebo ve vašich aplikacích mohou zobrazovat. Pomáhají chránit vaši značku a mít kontrolu nad tím, na jaké reklamy uživatelé při návštěvě vašich webových stránek nebo aplikací narazí.

Někdy se nežádoucí reklamy zobrazují i poté, co je pomocí pravidel typu Obsah reklamy zablokujete. Může to znamenat, že je potřeba vytvořit nová pravidla typu Obsah reklamy nebo stávající pravidla aktualizovat.

Případnou změnu nastavení nebo odstranění pravidel v sekci Ochrany nejdříve proberte se širším týmem své organizace, s oddělením pro reklamní aktivity či s nadřízeným. Pro jejich současnou konfiguraci nebo existenci mohou být pádné důvody. 

Na co se blokování vztahují

Pravidla vytvořená v sekci Ochrany se vztahují pouze na soukromé aukce. Výjimkou jsou pouze typy Inzerenti/značka, Kupující, Vyloučení inventáře a Vlastní štítky. Všechna blokování, kromě typu Vlastní štítky, se vztahují na otevřenou aukci. Blokování typu Blokování kupujícího a Inzerenti/značka se vztahují pouze na otevřenou aukciprvní pohled.Další informace o vhodnosti ochran

Ochrany se nevztahují na:

 • kampaně přímého programatického obchodování (programatický prodej zaručeného inventáře a preferované dohody) vytvořené na kartě Prodej,
 • zaručené kampaně vytvořené na kartě Zobrazování,
 • soukromé aukce, u nichž byla zapnuta možnost ignorování blokování.

Pokud nepřidáte cílení, ve výchozím nastavení se pravidla typu Obsah reklamy vztahují na veškerý inventář.

Další informace:

Ignorování blokování v soukromých aukcích

Pokud se kreativa v soukromé aukci nezobrazila podle očekávání, můžete zvážit ignorování blokování pro soukromou aukci. Jestliže tuto funkci aktivujete, pravidla typu Obsah reklamy nastavená pomocí Ochran se na soukromou aukci již nebudou vztahovat a kreativy, které jsou na vašich webech nebo ve vašich aplikacích běžně zakázány, budou u žádostí vyplněných z dané soukromé aukce povoleny.

Při používání přepsání blokování v soukromých aukcích se i nadále používají ovládací prvky dojmu z reklamy.

Další informace o odstraňování problémů se soukromými aukcemi

Pomozte mi vyřešit problém

Začínáme

 1. Přihlaste se ke službě Google Ad Manager
 2. Klikněte na Přehledy a poté Přehledy.
 3. Klikněte na Nový přehled.
 4. Vyberte Historický přehled.
 5. Prohlédněte si v přehledu data žádostí o reklamy a v historii změn sítě si ověřte, kdy bylo nastaveno blokování.

Kódy služeb

Ověřte, zda kód služby přidružený k reklamě odpovídá kódu, který je přidružen k vašemu účtu služby Ad Manager. Zkontrolujte, zda reklamní jednotky na stránce začínají kódem služby z účtu, v němž jste blokování nastavili.

Typy blokování

Níže uvádíme několik typů blokování, které lze v pravidlech typu Obsah reklamy nakonfigurovat, a pokyny k odstraňování problémů. 

Obecné a citlivé kategorie

Jsou k dispozici dva typy blokování pro kategorie. Typ Obecné kategorie omezuje reklamy z obecných témat, jako jsou oděvy, finance nebo zdravotní stav. Typ Citlivé kategorie omezuje reklamy související s tématy, jako jsou politika, náboženství, hazardní hry nebo drogy.

Zajistěte, aby byly nežádoucí kategorie blokovány a předešli jste tak zobrazování nechtěných reklam.

Reklamní technologie

Kupující v otevřené aukci a soukromých aukcích mohou využívat různé externí dodavatele zobrazování reklam či jiných s ním souvisejících služeb a technologií. Mezi tyto technologie patří vykreslování reklam jménem kupujících a technologie pro průzkum trhu či remarketing.

Ve výchozím nastavení jsou tito externí dodavatelé ze zobrazování reklam v otevřené aukci a soukromých aukcích blokováni. Každého dodavatele je pro zobrazování reklam na vašem webu nebo ve vašich aplikacích potřeba explicitně schválit.

Seznam dodavatelů u pravidel Obsah reklamy najdete pod položkou Reklamní technologie v sekci Přihlášení. Pokud dodavatel není vybrán, je ze zobrazování reklam blokován. Pokud je vybrán, může zobrazovat reklamy.

Inzerent/značky

Na svých webových stránkách nebo ve svých aplikacích můžete zablokovat zobrazování reklam konkrétních inzerentů či značek. Značky jsou podkategorie pod inzerenty. Inzerentem je například výrobce potravin, zatímco sušenky, které vyrábí, jsou značka.

 • Zajistěte, aby byli zadáni správní inzerenti nebo značky. 
 • Vytvořte pro inzerenta a pro pravidlo pro stanovování cen historický přehled a zjistěte pomocí něj, zda byla reklama zobrazena pomocí pravidla pro stanovování cen, ve kterém byl inzerent zablokován, nebo zda se zobrazovala pomocí jiného pravidla.
  • Pokud se reklama zobrazila pomocí jiného pravidla pro stanovování cen, může být potřeba upravit prioritu pravidla blokování tak, aby mělo přednost před pravidlem pro stanovování cen, ze kterého byla nechtěná reklama zobrazena.
 • Vytvořte pro inzerenta a značku další historický přehled, abyste zjistili, zda reklama nebyla zobrazena pomocí jiné značky stejného inzerenta.
 • Pokud jste zablokovali pouze konkrétní značku, zablokujte i inzerenta.

Adresy URL inzerenta

 • Zkontrolujte, zda adresa URL inzerenta přiřazená k nechtěné reklamě odpovídá adrese v pravidlech blokování.
 • Pokud je blokována správná adresa URL inzerenta, zkontrolujte, zda je blokována pomocí pravidla pro všechny, nebo pomocí jiného pravidla, které cílí jen na konkrétní inventář.
 • Jestliže pravidlo cílí pouze na konkrétní inventář, zkontrolujte, zda je zahrnut správný inventář. Pokud ne, přidejte ho.
 • Pokud zablokovaná adresa URL obsahuje subdoménu „www“, přidejte další položku bez ní (a naopak).
  • Chcete-li například blokovat reklamy z adresy inzerent.cz, zahrňte kromě položky inzerent.cz také položku www.inzerent.cz. Další informace o blokování adres URL inzerentů

Inventář

Pokud jsou typy blokování v pravidle nastaveny správně, ale i nadále se zobrazují nechtěné reklamy, pravidlo pravděpodobně obsahuje cílení. Pravidlo s cílením se vztahuje pouze na konkrétní inventář. 

Podívejte se, ve kterém inventáři se nechtěná reklama zobrazuje, a upravte cílení tak, abyste jej ochránili. Změnu cílení nejdříve prokonzultujte se širším týmem své organizace, s oddělením reklamních aktivit či s nadřízeným, abyste neohrozili dodržování zásad a nevystavili značku riziku.

 

Pomozte mi vyřešit problém

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka