Proces nastavení sítě

Fáze nastavování nové sítě Ad Manager od plánování až po aktivaci

Spuštění sítě Google Ad Manager má čtyři hlavní fáze.

Spolupracujte s důvěryhodným odborníkem
Pokud chcete získat individuální podporu implementace určenou speciálně pro vás, projděte si seznam certifikovaných publikačních partnerů Google.

Učení a plánování

Shromáždění požadavků

Obchodní požadavky: Rozhodněte, jaké funkce a způsoby použití vaše firma od služby Ad Manager potřebuje.

 1. Posuďte požadavky své organizace v oblasti cílení, konfigurace reklam, prodeje, prognóz a přehledů.
 2. Sestavte seznam běžně prodávaných reklamních produktů a okrajových případů. Využijete jej k ověření návrhu sítě, sestavení funkčních požadavků a vytvoření plánu testování.

Technické požadavky: Vyhodnoťte, které týmy budou mít na starosti implementaci značek a další integraci.

 1. Přečtěte si o značce Google Publisher Tag a rozhodněte se, který režim značky GPT budete používat.
 2. Seznamte se s integracemi sad SDK a dalšími podmínkami označení pro mobilní reklamy a video. Přímo prodávané reklamy v aplikacích (pouze Android a iOS) můžete zobrazovat pomocí sady SDK pro mobilní reklamy Google. Pro některé formáty videa je potřeba sada IMA SDK Google.

 3. Jestliže některé z vašich požadavků nelze zpracovat prostřednictvím uživatelského rozhraní služby Ad Manager, posuďte integraci s vaším objednávkovým či fakturačním systémem a dalšími vlastními rozhraními API pomocí rozhraní Google Ad Manager API.

 4. Seznamte se se šablonami kreativ a zvažte, zda pro vaše potřeby budou stačit šablony definované systémem, nebo budete muset vytvořit vlastní šablony se speciálně upraveným kódem.

Rozhodnutí o návrhu sítě Ad Manager

 • Vytvořte základní plán přiřazení jednotek inventáře služby Ad Manager, jako jsou reklamní jednotky a páry klíč–hodnota, k vašemu inventáři na webech nebo v mobilních aplikacích. Cílem je zajistit, aby prostřednictvím navrhované struktury bylo možné podporovat všechny scénáře prodeje, profily cílení a požadavky na přehledy.
 • Ověřte, zda návrh sítě splňuje shromážděné požadavky na cílení a přehledy i další obchodní požadavky.

Vytvoření plánu testování a spuštění

Sestavení a testování

Máte zájem o registraci do služby Ad Manager? Přečtěte si, jak se zaregistrovat do služby Google Ad Manager, a zvažte, zde je tato služba pro vás vhodná.

Nastavení základů

Nastavení inventáře ve službě Ad Manager

Nastavení požadavků pro Ad Manager na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci

Nakonfigurujte svůj systém pro správu obsahu a obsah tak, aby do služby Ad Manager odesílal žádosti o reklamy.

V případě potřeby vytvořte a otestujte nástroje využívající API nebo otestujte software třetích stran integrovaný s rozhraním API.

Testování sítě

Vytvořte objednávku a řádkovou položku, které použijete k testování.

 • Testování označení a zobrazování
  Otestujte značky Google Publisher Tag na svých webech se všemi rozvrženími a šablonami stránek. Můžete využít nástroje pro odstraňování problémů, které vám pomohou vyřešit problémy se zobrazováním a lépe porozumět vzorcům zobrazování reklam.
 • Testování systémů a přijetí uživateli (UAT)
  V případě potřeby otestujte svůj celkový pracovní postup s kampaněmi v testovacím prostředí. Zkontrolujte, zda se kreativy (včetně vlastních šablon) vykreslují správně, zda prodejní cyklus funguje, jak má, a zda přehledy poskytují očekávané údaje.
 • Testování přehledů
  Nastavte standardní přehledy služby Ad Manager, které budete nejčastěji potřebovat.

Příprava týmu a reklamních kampaní

 • Vyzvěte kolegy, kteří službu Ad Manager budou používat, aby si prošli vzdělávací materiály v tomto centru nápovědy.
 • Vytvořte nové objednávky a řádkové položky pro nadcházející reklamní kampaně nebo pro reklamní kampaně, které již máte spuštěné.
Identifikujte kampaně, které zahrnují plánované datum spuštění služby Ad Manager
Dle potřeby upravte cíle zobrazování ve svém současném systému na zobrazování reklam. U kampaní, které začínají před datem spuštění, ale končí po něm, náhradní řádkovou položku služby Ad Manager upravte tak, aby zahrnovala pouze data po spuštění.

Spuštění nové sítě služby Ad Manager

 1. Převeďte aktivní obsah na nové žádosti o reklamy ze služby Ad Manager.
 2. Zkontrolujte, zda vše funguje správně.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
17023950064275150871
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148