Satır öğesi türleri ve öncelikleri

Satır öğeleri, tür ve önceliğe göre yayınlama için nasıl seçilir?

Satır öğesi türü ve önceliği, bir satır öğesinin gösterimler için diğer satır öğeleri, getiri grupları ve Ad Exchange ile nasıl rekabet ettiğinin belirlenmesinde başlangıç noktasıdır. Satır öğesi türü ve önceliği, reklam seçimiyle ilgili birçok unsurdan yalnızca bir tanesidir.

Satır öğesi türü ve önceliği, yayınlamayı nasıl etkiler?

Her satır öğesi, bir satır öğesi türü belirtmelidir. Satır öğesi türleri, reklam seçimi için rehber görevi gören sayısal bir öncelik değeriyle eşlenir. Değer küçüldükçe öncelik düzeyi yükselir.

Örneğin, garantili "Sponsorluk" satır öğelerinin önceliği 4'tür, garanti edilmeyen "Toplu" satır öğelerinin önceliği ise 12'dir. Bu satır öğeleri gösterim için rekabet ederken reklam seçimi sırasında Toplu satır öğesi yerine Sponsorluk satır öğesine öncelik verilir ve (diğer her şey eşit olduğu takdirde) Sponsorluk satır öğesi, Toplu satır öğesine göre öncelikli olarak kazanır.

Satır öğem neden sınırını aştı?

Bir satır öğesinin yayınlanan gösterim toplamı, gecikmiş gösterim sayımı veya sınıra ulaşıldığında görülen eş zamanlı talepler nedeniyle günlük ya da ömür boyu sınırını az miktarda aşabilir.


Garantili satır öğeleri

Satır öğesi türü Öncelik Açıklama
Sponsorluk Line item priority 4 Tanımlı bir gösterim yüzdesine ve başlangıç ile bitiş zamanına göre yayınlayın. Alıcınız bir sayfa veya sitede "takeover" kullanmak istediğinde, doğrudan satılan kampanyalar için bu satır öğesi türünü kullanın. Gösterim hacmi ne olursa olsun satır öğelerini eşit sıklıkta dönüşümlü olarak yayınlamak için de kullanılabilir.
Standart Line item priority 6

Line item priority 8

Line item priority 10
Tanımlanmış bir gösterim hedefine ve başlangıç ile bitiş zamanına göre yayınlayın. Alıcınız belirli sayıda gösterimin yayınlanmasını istediğinde, doğrudan satılan kampanyalar için bu satır öğesi türünü kullanın. Yayınlanma hızı, tanımlı hedefe ulaşılacak şekilde düzenlenir.

Reklam ağı ve exchange satır öğeleri

Satır öğesi türü Öncelik Açıklama
AdSense Line item priority 12 Yayıncıların çeşitli envanter segmentleri için bir veya daha fazla AdSense hesabı kullanmasına izin verin. Varsayılan olarak Google Ad Manager kullanıcıları reklam birimlerini AdSense'in yayınlaması için etkinleştirebilir.
Ad Exchange Line item priority 12 Yayıncıların, envanterde bir veya daha fazla Ad Exchange hesabı kullanmasına izin verin.
 

Öncelik ve Tercih Edilen Anlaşmalar

Tercih Edilen Anlaşmalar satır öğesi türünün, Herkesin Katılabileceği Açık Artırma'ya ve diğer tüm satır öğesi türlerine göre (Sponsorluk ve Standart satır öğeleri hariç) öncelikli olarak kazanmasını sağlayan sabit bir öncelik değeri bulunur.

Tercih Edilen Anlaşmalar önceliği, bu anlaşma türüyle envanter satın alınırken alıcı beklentilerini daha iyi yansıtır. 

Bunun anlamı şudur:

  • Sponsorluk ve Standart satır öğeleri, ister geleneksel kampanyalardan ("Yayınlama" sekmesi altında ayarlanır) ister Programatik Garantili kampanyalardan ("Satış" sekmesi altında ayarlanır) kaynaklansın Tercih Edilen Anlaşmalardan önce yayınlanır.
  • Tercih Edilen Anlaşmalar, üçüncü taraf satır öğeleri dahil olmak üzere Fiyat önceliği, Ağ ve Toplu satır öğelerinden ve "Kurum" olarak ayarlanmış satır öğelerinden önce yayınlanır.

Garanti edilmeyen satır öğeleri

Bu satır öğesi türleri, Standart veya Sponsorluk satır öğeleriyle kullanılması uygun olmayan gösterimler içindir. AdSense ve Ad Exchange rekabet için uygun değilse garanti edilmeyen envanter içindeki öncelik sırası ağ, toplu, fiyat önceliği ve kurum satır öğeleri şeklindedir.

Garanti edilmeyen envanter güvenli bir şekilde değiştirilebildiği için bu satır öğesi türleri, tahmin yürütülürken rekabet eden satır öğeleri listelerine dahil edilmez. Bir reklamverene veya alıcıya garantili envanter sunmak istiyorsanız Sponsorluk ya da Standart satır öğelerini kullanın.

Satır öğesi türü Öncelik Açıklama
Line item priority 12 Tanımlı bir gösterim yüzdesine göre yayınlayın. Gösterim hedefi olmayan iş ortağı reklam ağlarınız için bunu kullanın.
Toplu Line item priority 12 Tanımlı bir gösterim hedefine göre yayınlayın. Ancak toplu satır öğelerinin envanteri garanti edilmediğinden, gösterim hedefi daha çok gösterim sınırı işlevi görür ve yayınlanabilecek gösterim sayısını sınırlar. Maksimum sayıda gösterim sipariş etmiş ancak yayın zaman çizelgeleri veya garantilerle ilgili endişesi olmayan iş ortakları için bunu kullanın.
Fiyat önceliği Line item priority 12 Öncelikle fiyata göre (isteğe bağlı olarak günlük veya kullanım süresince geçerli yayınlanma sınırlarıyla) yayınlayın. Sitenizin satılmayan envanterini hâlihazırda en yüksek ödeme yapan satır öğesiyle doldurmak için bu satır öğesi türünü kullanın.
Ev Line item priority 16

Dinamik ayırmanın etkin olup olmadığı,

Kurum satır öğeleri yalnızca herhangi bir kalan satır öğesi (Ağ, Toplu, Fiyat Önceliği), Ad Exchange veya Open Bidding talebinin yayınlanmaya uygun olmadığı durumlarda yayınlanır. Diğer bir deyişle, Kurum satır öğeleri 0 TL tutarında bir fiyata sahipmiş gibi değerlendirilir ve dinamik ayırma ile fiyat için rekabet etmez.

Kurum satır öğesi BGBM'si, uygun Kurum reklamlarının sıralamasını belirler ancak reklam yayınlamaya uygun olmak için birleştirilmiş fiyatlandırma kurallarında belirlenen herhangi bir taban fiyatı karşılamak zorunda değildir. Daha fazla bilgi

 

Dinamik ayırmada garanti edilmeyen satır öğeleri

AdSense veya Ad exchange dinamik ayırmada rekabet etmeye uygunsa Ad Manager, kalan tüm uygun satır öğelerini değer BGBM'lerine göre sıralar ve en yüksek değere sahip kalan satır öğesini seçer. Değer BGBM'si yoksa Ad Manager bunun yerine satır öğesi BGBM ücretini kullanır.

  • Ağ satır öğelerinin ağırlıkları, bu satır öğelerinin diğer kalan satır öğelerine karşı ne sıklıkla rekabet ettiğini belirler. Örneğin bir Ağ satır öğesinin ağırlığı %100 ise bu satır öğesi, diğer kalan satır öğelerine karşı her zaman ücretine göre rekabet eder. Bir Ağ satır öğesinin ağırlığı %50 ise bu satır öğesi, diğer kalan satır öğelerine karşı zamanın yaklaşık olarak yarısı kadar rekabet eder.
  • Toplu satır öğelerinin hızı, bu satır öğelerinin diğer kalan satır öğeleriyle ne sıklıkla rekabet ettiklerini belirler. Örneğin toplu satır öğesi planlanan zamanın gerisindeyse bu satır öğesinin, gösterimi kazanabilme fırsatı için diğer kalan satır öğeleriyle ücretine göre rekabet etme olasılığı daha yüksektir. Toplu satır öğesi planlanan zamanın çok ilerisindeyse, planlanan zamana uymak için gösterime ihtiyaç duymadığından bu satır öğesinin diğer kalan satır öğeleriyle rekabet etme olasılığı daha düşüktür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?