Maximální hodnoty a omezení systému

Přečtěte si, kolik položek ve službě Ad Manager můžete vytvořit nebo přiřadit

Kvůli zajištění stability systému uplatňuje služba Google Ad Manager následující omezení:

Sledování maximálních hodnot a omezení sítě

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Globální nastavení a pak Omezení.

Limity na panelu s číslem v závorce platí pro celou síť. Limity bez čísla v závorce jsou místní limity a jsou uvedeny pro referenci. Pokud limit v tabulce neodpovídá limitu uvedenému v tomto článku, může se jednat o výjimku.

Pokud vaše síť používá týmy, mohou panel limitů zobrazit pouze členové týmu Všechny subjekty.

Objednávky, řádkové položky, kreativy a skupiny výtěžků

    Limit
Objednávky Řádkové položky v objednávce (bez ohledu na stav,
včetně archivovaných řádkových položek)
450
Počet znaků v názvu objednávky 255
Nabídky Řádkové položky nabídky v nabídce (bez ohledu na stav,
včetně archivovaných řádkových položek) Další informace
150
Řádkové položky Řádkové položky v síti (bez ohledu na stav,
včetně neaktivních a smazaných řádkových položek)
600 000
Aktivní řádkové položky Další informace 61 000
Kreativy v řádkové položce 260
Kritéria cílení jedné řádkové položky Další informace 800
Počet znaků v názvu řádkové položky 255
Zobrazení nebo kliknutí u jedné řádkové položky 2 147 483 647
Kreativy Celkový počet kreativ v síti 1 000 000
Velikost podkladu 1 milion bajtů
Minimální velikost podkladu videokreativy 4 000 bajtů
Maximální velikost podkladu videokreativy 512 MB*
Délka podkladu videokreativy větší než 1 sekunda
Celkový počet nativních stylů na formát nativní reklamy 500
Omezení frekvence Zobrazení v omezení frekvence 511
Minuty v omezení frekvence 120
Hodiny v omezení frekvence 48
Dny v omezení frekvence 14
Týdny v omezení frekvence 26
Měsíce v omezení frekvence 6
Skupiny výtěžků Skupiny výtěžků v síti Ad Manager 100
Skupiny výtěžků, které můžete najednou hromadně upravovat nebo kopírovat 10
Reklamní sítě zprostředkování na jednu skupinu výtěžků Další informace 20
Páry klíč–hodnota v jednom výrazu cílení ve skupině výtěžků 5 klíčů, 100 hodnot
Kritéria cílení v jednom výrazu cílení ve skupině výtěžků 1 000
Kritéria cílení jedné řádkové položky 800

* Maximální velikost podkladu videokreativy se v závislosti na vaší smlouvě o službě Ad Manager může lišit. Viz další informace o dostupnosti Řešení pro práci s videoreklamami.

Aktivní řádkové položky

Do počtu aktivní řádkových položek se zahrnují kreativy s cílením na úrovni kreativy přidružené k libovolné řádkové položce, která splňuje tyto podmínky:

 • Je možné ji zobrazovat.
 • Má stav Připraveno nebo Zobrazuje se.
 • Má datum zahájení dnes nebo dříve.
 • Má datum ukončení dnes nebo později.

Chcete-li zabránit dosažení tohoto limitu, zvažte možnost deaktivovat řádkové položky, které jsou aktivní, ale nezobrazují se. Další informace o tom, jak najít řádkové položky ve službě Ad Manager.

Kritéria cílení jedné řádkové položky

Obecně se do limitu započítá vše, co vidíte ve výrazu cílení.

 • Cílení na umístění: Každé umístění se počítá jako jedno kritérium cílení (i v případě, že obsahuje více než jednu reklamní jednotku).
 • Cílení na den a čas: Pokud používáte cílení na den a čas, souvislé aktivní bloky pro každý den v týdnu se do limitu kritérií cílení započítávají jako jedno kritérium.

  Pokud by se řádková položka spouštěla každý den od 15:00 do 19:00, počítalo by se to jako sedm kritérií cílení (jeden parametr cílení krát sedm dní). Pokud by se řádková položka spouštěla v pracovní dny v době 11:00–13:00 a 14:00–17:00, počítalo by se to jako 10 kritérií cílení (dva aktivní bloky za den krát pět pracovních dní).

 • Omezení frekvence: Do limitu kritérií cílení se nepočítá.
 • Páry klíč–hodnota: Každý pár klíč–hodnota se do limitu započítává jako jedno kritérium cílení. Pokud jsou ve výrazu použity typy shody, například klíč není ~hodnota*, každý klíč s hodnotou typu shody se do limitu počítá jako jedno kritérium cílení.

Zobrazit příklady

Příklad 1

 • Cílení řádkové položky:

  • Reklamní jednotka: 300x250Web
  • Páry klíč–hodnota: (cat=Vzdelani AND art_id=123) OR barva=modra OR env=test OR kod=XYZ
  • Zeměpisná oblast: USA
 • Počet:
  Reklamní jednotka (1) + Páry klíč–hodnota (5) + Zeměpisná oblast (1) = 7 kritérií cílení

Příklad 2

 • Cílení řádkové položky:

  • Umístění: BannerROS
  • Páry klíč–hodnota: (cat=Vzdelani OR cat=Sport OR cat=Ekonomika) AND (barva=modra OR barva=zelena) AND (tema není ~politika*)
  • Datum a čas: 15:00–19:00 každý den v týdnu
 • Počet:
  Umístění (1) + Vlastní kritéria (6) + Datum a čas (7) = 14 kritérií cílení

Reklamní sítě zprostředkování

Při zobrazování se vybere maximálně 10 sítí, které se jako součást řetězce zprostředkování odešlou do sady SDK. Delší řetězce mohou vést k vyšší latenci, protože vyžadují další sekvenční volání.

Reklamní jednotky, páry klíč–hodnota a inventář

    Limit
Reklamní jednotky Aktivní reklamní jednotky 100 000
Kódy reklamních jednotek Další informace 100 znaků
Umístění Reklamní jednotky v umístění 1 000
Aktivní umístění v síti 60 000
Páry klíč–hodnota Znaky v klíči 20
Znaky v hodnotě 40
Aktivní hodnoty v síti 2 500 000
Aktivní klíče (volné a předdefinované) v síti 200
Aktivní hodnoty (volné a předdefinované) na jeden klíč 100 000
Páry klíč–hodnota zahrnutelné do přehledů Další informace 30 000
Vlastní dimenze Další informace 10
Páry klíč–hodnota vlastní dimenze Další informace 5 000
Nastavení sítě Pravidla označování omezení frekvence reklamních jednotek 10
Vyloučení Reklamní jednotky ve vyloučení reklam 800
Inzerenti v jednom sjednoceném vyloučení inzerentů 100
Inzerenti v jednom konkurenčním vyloučení 100
Publikum Celkový počet segmentů první strany na síť, včetně aktivních a neaktivních segmentů a segmentů rozšíření o publikum 20 000
Označení Značky Google Publisher Tag (GPT) 8 192 znaků
Jednoduché značky URL 4 096 znaků
Žádosti SRA (architektura jednoho požadavku) 30 reklamních bloků na žádost
Adresy URL Adresy URL generované při zobrazování reklam (např. makra) 2 048 znaků
Pravidla blokování/stanovení ceny Platí pro všechny typy pravidel (kanály, styl, nastavení videí, nastavení velikosti, atd.) 5000 na typ pravidla

Kódy reklamních jednotek

 • Kódy reklamních jednotek mohou mít maximálně 100 znaků a musejí být jedinečné.
 • Povolena jsou pouze písmena, číslice, podtržítka, spojovníky, tečky, hvězdičky, lomítka, zpětná lomítka, vykřičníky, levé lomené závorky, dvojtečky a závorky.

Označení a páry klíč–hodnota

Adresa URL žádosti o reklamy má limit počtu znaků, který závisí na typu značky a může limitovat počet párů klíč–hodnota.

Značky Google Publisher Tag k žádání o reklamy používají metodu HTTP GET. Ta omezuje počet bajtů, které lze v jedné žádosti předat. Značky reklam s asynchronním vykreslováním jsou omezeny počtem 8192 znaků na jednu žádost.

V jedné žádosti SRA (architektura jednoho požadavku) můžete zahrnout maximálně 30 reklamních bloků. Pokud používáte architekturu SRA, omezte počet reklamních bloků v žádostech a zajistěte, abyste metodu defineSlot() nevolali bez volání metody display().

Přehledy

    Limit
Dotazovací nástroj Dimenze na jeden přehled 10 dimenzí
Metriky na jeden přehled Bez limitu *
Dostupnost dat Až 3 roky
Dostupnost dat (přehled Historie Ad Exchange) Až 2 roky
Doba uchování uloženého přehledu 40 dní
Souběžné přehledy na jednu síť 30
Přenos dat Doba uložení souborů (další informace) 60 dní

* Počet metrik v přehledu není omezen, ale při větším počtu metrik bude zpracování přehledu trvat déle.

Exporty přehledů

Pokud nastane některá z těchto situací, jsou možnosti exportování přehledu ve formátu aplikace Excel v uživatelském rozhraní zakázány:
 • Je překročen limit počtu řádků (XLS: 65 000, XLSX: 1 000 000).
 • Přehled obsahuje velmi velké množství dat bez ohledu na počet řádků (například příliš mnoho sloupců).
(Platí pouze pro formáty XLS a XLSX.)

Týmy a správa sítě

    Limit
Týmy Entity na tým 3 000
Vlastní pole Vlastní pole v jednom místě 30
Hodnoty ve vlastním rozbalovacím poli 300

Omezení rychlého vytváření položek

Služba Ad Manager sítě sleduje s cílem zajistit, aby technické chyby nezpůsobovaly neřízené vytváření objednávek, řádkových položek, kreativ, reklamních jednotek, umístění nebo inzerentů. V takových případech služba Ad Manager z důvodu ochrany vaší sítě zavádí dočasný limit vytváření nových položek.

Pokud například externí program, který se pomocí rozhraní Ad Manager API připojuje k vaší síti, vytváří tisíce nových objednávek za velmi krátkou dobu, jedná se pravděpodobně o chybu. Tato dočasná omezení mohou být uplatněna i v případě, že při rychlém vytváření nebyla překročena žádná z výše uvedených omezení.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?