Maximální hodnoty a omezení systému

Přečtěte si, kolik položek ve službě Ad Manager můžete vytvořit nebo přiřadit

Kvůli zajištění stability systému uplatňuje služba Google Ad Manager následující omezení:

Sledování maximálních hodnot a omezení sítě

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Globální nastavení a pak Omezení.

Limity na panelu s číslem v závorce platí pro celou síť. Limity bez čísla v závorce jsou místní limity a jsou uvedeny pro referenci. Pokud limit v tabulce neodpovídá limitu uvedenému v tomto článku, může se jednat o výjimku.

Pokud vaše síť používá týmy, mohou panel limitů zobrazit pouze členové týmu Všechny subjekty.

Objednávky, řádkové položky, kreativy a skupiny výtěžků

    Limit
Objednávky Řádkové položky v objednávce (bez ohledu na stav,
včetně archivovaných řádkových položek)
450
Počet znaků v názvu objednávky 255
Nabídky Řádkové položky nabídky v nabídce (bez ohledu na stav,
včetně archivovaných řádkových položek) Další informace
150
Řádkové položky Řádkové položky v síti (bez ohledu na stav,
včetně neaktivních a smazaných řádkových položek)
600 000
Aktivní řádkové položky Další informace 61 000
Kreativy v řádkové položce 260
Kritéria cílení jedné řádkové položky Další informace 800
Počet znaků v názvu řádkové položky 255
Zobrazení nebo kliknutí u jedné řádkové položky 2 147 483 647
Kreativy Celkový počet kreativ v síti 1 000 000
Velikost podkladu 1 milion bajtů
Minimální velikost podkladu videokreativy 4 000 bajtů
Maximální velikost podkladu videokreativy 512 MB*
Délka podkladu videokreativy větší než 1 sekunda
Celkový počet nativních stylů na formát nativní reklamy 500
Celkový počet nearchivovaných přímých přenosů 500
Omezení frekvence Zobrazení v omezení frekvence 511
Minuty v omezení frekvence 120
Hodiny v omezení frekvence 48
Dny v omezení frekvence 14
Týdny v omezení frekvence 26
Měsíce v omezení frekvence 6
Skupiny výtěžků Skupiny výtěžků v síti Ad Manager 100
Skupiny výtěžků, které můžete najednou hromadně upravovat nebo kopírovat 10
Reklamní sítě zprostředkování na jednu skupinu výtěžků Další informace 20
Páry klíč–hodnota v jednom výrazu cílení ve skupině výtěžků 5 klíčů, 100 hodnot
Kritéria cílení v jednom výrazu cílení ve skupině výtěžků 1 000
Kritéria cílení jedné řádkové položky 800

* Maximální velikost podkladu videokreativy se v závislosti na vaší smlouvě o službě Ad Manager může lišit. Viz další informace o dostupnosti Řešení pro práci s videoreklamami.

Aktivní řádkové položky

Do počtu aktivní řádkových položek se zahrnují kreativy s cílením na úrovni kreativy přidružené k libovolné řádkové položce, která splňuje tyto podmínky:

 • Je možné ji zobrazovat.
 • Má stav Připraveno nebo Zobrazuje se.
 • Má datum zahájení dnes nebo dříve.
 • Má datum ukončení dnes nebo později.

Chcete-li zabránit dosažení tohoto limitu, zvažte možnost deaktivovat řádkové položky, které jsou aktivní, ale nezobrazují se. Další informace o tom, jak najít řádkové položky ve službě Ad Manager.

Kritéria cílení jedné řádkové položky

Obecně se do limitu započítá vše, co vidíte ve výrazu cílení.

 • Cílení na umístění: Každé umístění se počítá jako jedno kritérium cílení (i v případě, že obsahuje více než jednu reklamní jednotku).
 • Cílení na den a čas: Pokud používáte cílení na den a čas, souvislé aktivní bloky pro každý den v týdnu se do limitu kritérií cílení započítávají jako jedno kritérium.

  Pokud by se řádková položka spouštěla každý den od 15:00 do 19:00, počítalo by se to jako sedm kritérií cílení (jeden parametr cílení krát sedm dní). Pokud by se řádková položka spouštěla v pracovní dny v době 11:00–13:00 a 14:00–17:00, počítalo by se to jako 10 kritérií cílení (dva aktivní bloky za den krát pět pracovních dní).

 • Omezení frekvence: Do limitu kritérií cílení se nepočítá.
 • Páry klíč–hodnota: Každý pár klíč–hodnota se do limitu započítává jako jedno kritérium cílení. Pokud jsou ve výrazu použity typy shody, například klíč není ~hodnota*, každý klíč s hodnotou typu shody se do limitu počítá jako jedno kritérium cílení.

Zobrazit příklady

Příklad 1

 • Cílení řádkové položky:

  • Reklamní jednotka: 300x250Web
  • Páry klíč–hodnota: (cat=Vzdelani AND art_id=123) OR barva=modra OR env=test OR kod=XYZ
  • Zeměpisná oblast: USA
 • Počet:
  Reklamní jednotka (1) + Páry klíč–hodnota (5) + Zeměpisná oblast (1) = 7 kritérií cílení

Příklad 2

 • Cílení řádkové položky:

  • Umístění: BannerROS
  • Páry klíč–hodnota: (cat=Vzdelani OR cat=Sport OR cat=Ekonomika) AND (barva=modra OR barva=zelena) AND (tema není ~politika*)
  • Datum a čas: 15:00–19:00 každý den v týdnu
 • Počet:
  Umístění (1) + Vlastní kritéria (6) + Datum a čas (7) = 14 kritérií cílení

Reklamní sítě zprostředkování

Při zobrazování se vybere maximálně 10 sítí, které se jako součást řetězce zprostředkování odešlou do sady SDK. Delší řetězce mohou vést k vyšší latenci, protože vyžadují další sekvenční volání.

Reklamní jednotky, páry klíč–hodnota a inventář

    Limit
Reklamní jednotky Aktivní reklamní jednotky 100 000
Kódy reklamních jednotek Další informace 100 znaků
Umístění Reklamní jednotky v umístění 1 000
Aktivní umístění v síti 60 000
Páry klíč–hodnota Znaky v klíči 20
Znaky v hodnotě 40
Aktivní hodnoty v síti 2 500 000
Aktivní klíče (volné a předdefinované) v síti 200
Aktivní hodnoty (volné a předdefinované) na jeden klíč 100 000
Páry klíč–hodnota zahrnutelné do přehledů Další informace 30 000
Vlastní dimenze Další informace 10
Páry klíč hodnota pro vlastní dimenze (pokud nemáte službu Google Ad Manager 360, je limit 5 000) Další informace 20 000
Nastavení sítě Pravidla označování omezení frekvence reklamních jednotek 10
Ochrany Inzerenti/značky v ochraně 200
Obecné kategorie v ochraně 200
Adresy URL inzerenta v ochraně 25 000
Reklamní jednotky v konkurenčním vyloučení 800
Ochrany v síti 300
Publikum Celkový počet segmentů první strany na síť, včetně aktivních a neaktivních segmentů a segmentů rozšíření o publikum 20 000
Označení Značky Google Publisher Tag (GPT) 8 192 znaků
Jednoduché značky URL 4 096 znaků
Žádosti SRA (architektura jednoho požadavku) 30 reklamních bloků na žádost
Adresy URL Adresy URL generované při zobrazování reklam (např. makra) 2 048 znaků
Pravidla blokování/stanovení ceny Platí pro všechny typy pravidel (kanály, styl, nastavení videí, nastavení velikosti, atd.) 5000 na typ pravidla

Kódy reklamních jednotek

 • Kódy reklamních jednotek mohou mít maximálně 100 znaků a musejí být jedinečné.
 • Povolena jsou pouze písmena, číslice, podtržítka, spojovníky, tečky, hvězdičky, lomítka, zpětná lomítka, vykřičníky, levé lomené závorky, dvojtečky a závorky.

Označení a páry klíč–hodnota

Adresa URL žádosti o reklamy má limit počtu znaků, který závisí na typu značky a může limitovat počet párů klíč–hodnota.

Značky Google Publisher Tag k žádání o reklamy používají metodu HTTP GET. Ta omezuje počet bajtů, které lze v jedné žádosti předat. Značky reklam s asynchronním vykreslováním jsou omezeny počtem 8192 znaků na jednu žádost.

V jedné žádosti SRA (architektura jednoho požadavku) můžete zahrnout maximálně 30 reklamních bloků. Pokud používáte architekturu SRA, omezte počet reklamních bloků v žádostech a zajistěte, abyste metodu defineSlot() nevolali bez volání metody display().

Přehledy

    Limit
Dotazovací nástroj Dimenze na jeden přehled 10 dimenzí
Metriky na jeden přehled Bez limitu *
Dostupnost dat Až 3 roky
Dostupnost dat (přehled Historie Ad Exchange) Až 2 roky
Doba uchování uloženého přehledu 40 dní
Souběžné přehledy na jednu síť 30
Přenos dat Doba uložení souborů (další informace) 60 dní

* Počet metrik v přehledu není omezen, ale při větším počtu metrik bude zpracování přehledu trvat déle.

Exporty přehledů

Pokud nastane některá z těchto situací, jsou možnosti exportování přehledu ve formátu aplikace Excel v uživatelském rozhraní zakázány:
 • Je překročen limit počtu řádků (XLS: 65 000, XLSX: 1 000 000).
 • Přehled obsahuje velmi velké množství dat bez ohledu na počet řádků (například příliš mnoho sloupců).
(Platí pouze pro formáty XLS a XLSX.)

Týmy a správa sítě

    Limit
Týmy Entity na tým 3 000
Vlastní pole Vlastní pole v jednom místě 30
Hodnoty ve vlastním rozbalovacím poli 300

Omezení rychlého vytváření položek

Služba Ad Manager sítě sleduje s cílem zajistit, aby technické chyby nezpůsobovaly neřízené vytváření objednávek, řádkových položek, kreativ, reklamních jednotek, umístění nebo inzerentů. V takových případech služba Ad Manager z důvodu ochrany vaší sítě zavádí dočasný limit vytváření nových položek.

Pokud například externí program, který se pomocí rozhraní Ad Manager API připojuje k vaší síti, vytváří tisíce nových objednávek za velmi krátkou dobu, jedná se pravděpodobně o chybu. Tato dočasná omezení mohou být uplatněna i v případě, že při rychlém vytváření nebyla překročena žádná z výše uvedených omezení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?