Endre hvem som administrerer merkevarekontoen din

Hvis du er en eier av en merkevarekonto, kan du

 • legge til folk for å få hjelp med å administrere den og Google-tjenestene den brukes med
 • velge hvor mye kontroll hver person har over kontoen
 • endre hvem som er hovedeieren av kontoen

Finn ut mer om merkevarekontoer.

Se eller legg til personer

Slik inviterer du nye folk eller ser hvem som administrerer merkevarekontoen din:

 1. Gå til Merkevarekontoer-delen av Google-kontoen din.
 2. Velg kontoen du vil administrere.
 3. Velg Administrer tillatelser. Du ser en liste over folk som kan administrere kontoen.
 4. For å invitere nye personer, velg Inviter nye brukere Ask people to manage.
 5. Skriv inn e-postadressene deres.
 6. Velg rollene de skal ha, under navnene deres:
  • Eiere kan utføre flest handlinger, og de kontrollerer hvem som administrerer kontoen. Kontoer må ha én hovedeier.
  • Administratorer kan bruke Google-tjenester som støtter merkevarekontoer, for eksempel ved å dele bilder på Google Foto eller legge ut videoer på YouTube.
  • Kommunikasjonsadministratorer kan gjøre alt administratorer kan gjøre, bortsett fra å bruke YouTube.
 7. Velg Inviter etterfulgt av Ferdig.

De du inviterer, mottar en e-post med et alternativ om å godta invitasjonen.

Endre roller eller fjern personer

 1. Gå til Merkevarekontoer-delen av Google-kontoen din.
 2. Velg kontoen du vil administrere.
 3. Velg Administrer tillatelser. Du ser en liste over folk som kan administrere kontoen.
 4. Herfra kan du
  • endre rollene til folk: Velg den nåværende rollen ved siden av vedkommendes navn, og velg deretter en ny rolle.
  • fjerne folk: Velg Fjern Fjern ved siden av vedkommendes navn. Bekreft valget ditt hvis du blir bedt om det.
 5. Velg Ferdig.

Du kan fjerne deg selv som eier eller administrator. Hvis du er hovedeieren og vil forlate kontoen, må du først endre en annen persons rolle til «Hovedeier».

Endre hovedeieren av merkevarekontoen din

Viktig: Det tar én dag å overføre hovedeierskap av en merkevarekonto til en annen person.

 1. På en datamaskin åpner du Merkevarekontoer-delen av Google-kontoen din.
 2. Velg kontoen du vil administrere.
 3. Klikk på Administrer tillatelser.
 4. Finn den oppførte personen du vil overføre hovedeierskapet til.
 5. Ved siden av navnet til vedkommende klikker du på nedoverpilen Nedoverpiletterfulgt av Hovedeier etterfulgt av Overfør.

Du kan stoppe overføringen før den er fullført. Hvis du senere fastslår at du ikke lenger vil at denne personen skal være hovedeieren, endrer du rollen til vedkommende eller fjerner vedkommende fra kontoen.