Endring av brukernavnet ditt

Hvis du bruker Gmail sammen med Google-kontoen, er det ikke mulig å endre Gmail-brukernavnet etter at du er registrert. Du kan imidlertid opprette en ny Google-konto med et annet Gmail-brukernavn.

Hvis du ikke bruker Gmail sammen med Google-kontoen, kan du endre brukernavnet til kontoen til en annen e-postadresse. Brukernavnet er den fullstendige e-postadressen du brukte til å opprette kontoen.

Hvis du vil endre e-postadressen i kontoen, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Gå til startsiden for Google-kontoer.
  2. Logg deg på kontoen din.
  3. Klikk på Endre i delen for E-postadresser.
  4. Skriv inn den nye e-postadressen og bruk gjeldende passord.
  5. Klikk på Lagre e-postadresser.

Så snart endringen er lagret, vil du motta en bekreftelsesmelding til e-postadressen du nettopp registrerte. Du må klikke på bekreftelseskoblingen i meldingen for å fullføre endringen. Du kommer også til å motta en melding til den gamle e-postadressen din, som bekrefter at vi har registrert endringene i kontoen. Hvis du ikke mottar bekreftelses-e-posten, må du sjekke nettsøppelmappen din eller be om en ny e-post.

Merk:
  • Du kan ikke endre kontoens e-postadresse til en eksisterende Gmail-adresse, men du kan gjerne legge til en Gmail-adresse i Google-kontoen.
  • Du kan ikke endre kontoens e-postadresse til en e-postadresse som allerede er knyttet til en Google-konto.
  • Hvis du vil angi den alternative e-postadressen din som ny primær e-postadresse, må du først slette den alternative e-postadressen fra kontoen.
  • Brukernavnet du velger, må være en aktiv, gyldig e-postadresse som du har tilgang til.
hc_author_kelly

Denne hjelpesiden er skrevet av Kaley, som jobber for brukerstøtteteamet for Google-kontoer. Legg gjerne igjen forslag til hvordan artikkelen kan forbedres.