Rusttijd

Sommige van deze stappen werken alleen in Android 9.0 en hoger. Meer informatie over het controleren van uw Android-versie.

Als u een muis gebruikt met uw Android-apparaat, kunt u uw apparaat zo instellen dat er automatisch actie wordt ondernomen wanneer de muisaanwijzer een bepaalde tijd niet beweegt. Deze functie kan handig zijn voor gebruikers met een motorische beperking.

Stap 1: Een muis aansluiten op uw Android-apparaat

Sluit een muis aan op uw Android-apparaat via Bluetooth of USB. Controleer de apparaatinstructies voor meer informatie, zoals deze stappen voor het aansluiten van een telefoon of tablet.

Stap 2: Rusttijd inschakelen

  1. Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat.
  2. Tik op Toegankelijkheid en tik vervolgens op Rusttijd. Op sommige apparaten heet deze instelling Klikken als muisaanwijzer niet meer beweegt.
  3. Schakel Rusttijd in.
  4. Optioneel: Pas de duur van de vertraging vóór het klikken aan. Deze instelling bepaalt na hoeveel tijd de automatische klik plaatsvindt wanneer u de muis niet meer beweegt.

Stap 3: Automatische klik gebruiken

  1. Verplaats de muis naar de plaats waar u wilt klikken.
  2. Beweeg de muis niet meer.
  3. Er wordt automatisch geklikt.