Aan/uit-knop beëindigt oproep

Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u simpelweg op de aan/uit-knop van uw apparaat drukken om een oproep te beëindigen. Met deze instelling kunt u sneller en eenvoudiger ophangen.

Ga als volgt te werk om deze instelling in of uit te schakelen:

  1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.
  2. Selecteer Aan/uit-knop beëindigt oproep.