Översikt över tillgänglighetsfunktioner i Android

Du kan anpassa Android-enheten med hjälp av tillgänglighetsinställningar och appar.

Använda ett skärmläsningsprogram

TalkBack: Aktivera skärmläsningsprogrammet TalkBack när du vill interagera med enheten genom vibrerande och talad feedback. TalkBack beskriver dina åtgärder och informerar om varningar och aviseringar.

Punktskriftstangentbord för TalkBack: Med punktskriftstangentbordet för TalkBack kan du skriva med sexpunkters punktskrift på skärmen. För närvarande stöds endast Unified English Braille.

Textuppläsning: Aktivera Textuppläsning när du vill ha talad feedback endast vid vissa tillfällen. Markera något på skärmen som du vill få uppläst eller beskrivet eller rikta kameran mot något i omgivningen.

Ändra visning

Visnings- och teckenstorlek: Justera visnings- eller teckenstorleken för att ändra storleken på objekt på skärmen.

Förstoring: Använd förstoring för att tillfälligt zooma in eller förstora skärmen.

Kontrast- och färgalternativ: Använd text med hög kontrast, mörkt tema, inverterade färger och färgkorrigering för att justera kontrasten och färgerna.

Interaktionsinställningar

Röststyrning: Med röststyrning kan du styra enheten med röstkommandon. Du kan öppna appar, navigera och redigera text med hjälp av rösten. 

Brytarstyrning: Med brytarstyrning kan du använda Android-enheten med en eller flera brytare i stället för med pekskärmen. Du kan styra enheten med en brytare eller ett tangentbord. 

Åtgärdsblock: Med Åtgärdsblock med Google Assistent blir det enklare att utföra rutinåtgärder med anpassade knappar på Android-startskärmen.

Väntetid för åtgärd (tillgänglighet): Ställ in hur lång tid tillfälliga meddelanden som ber dig att vidta åtgärder ska visas. 

Använda en punktskriftsskärm

BrailleBack: Du kan ansluta en uppdateringsbar punktskriftsskärm till enheten via Bluetooth. Du kan använda BrailleBack med TalkBack om du vill kombinera röst och punktskrift för att redigera text och interagera med enheten.

Ljud och text på skärmen

Textning: Ange textningsinställningar (språk, text och format) för enheten.

Direkttextning: Med Live Caption på Pixel-enheter läggs textning till automatiskt i media som spelas upp på telefonen. 

Transkribering: Med transkribering kan du konvertera talat ljud till text på skärmen. 

Ljudförstärkare: Använd ljudförstärkaren med hörlurar med sladd eller Bluetooth om du vill filtrera, förbättra och förstärka ljud i omgivningen eller på Android-enheten. 

Stöd för hörapparat: Parkoppla hörapparater med Android-enheten för att höra bättre.

Realtidstext (RTT) under samtal: Du kan kommunicera med text under ett telefonsamtal med RTT

Utforska Androids tillgänglighetsappar och tillgänglighetstjänster

Du kan utforska Androids tillgänglighetsappar och tillgänglighetstjänster på flera sätt:

  • Ladda ned Tillgänglighetsverktyg för Android, som innehåller tillgänglighetsmenyn, textuppläsning, brytarstyrning och TalkBack. Appen Tillgänglighetsverktyg för Android är inbyggd i många Android-enheter.
  • Titta efter olika sätt att anpassa Android-enheten i enhetsinställningarna. Öppna appen Inställningar på enheten och välj Tillgänglighet.
  • Utforska Google Play. Där hittar du andra tillgänglighetsappar och tillgänglighetstjänster för Android.

Utforma och utveckla fler tillgänglighetsappar

Alla som utformar och utvecklar en app kan använda appen Tillgångstestare för att identifiera möjligheter att förbättra appen för användarna. Du kan även vända dig till Resurser för apputvecklare av tillgänglighetsfunktioner i Android.