Översikt över tillgänglighet i Android

Du kan anpassa Android-enheten med hjälp av tillgänglighetsinställningar och appar.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 7.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Använda ett skärmläsningsprogram

TalkBack: Aktivera skärmläsningsprogrammet TalkBack när du vill interagera med enheten genom vibrerande och talad feedback. TalkBack beskriver dina åtgärder och informerar om varningar och aviseringar.

Textuppläsning: Aktivera Textuppläsning när du vill ha talad feedback endast vid vissa tillfällen. Markera något på skärmen som du vill få uppläst eller beskrivet eller rikta kameran mot något i omgivningen.

Ändra visning

Visnings- och teckenstorlek: Justera visnings- eller teckenstorleken för att ändra storleken på objekt på skärmen.

Förstoring: Använd förstoring för att tillfälligt zooma in eller förstora skärmen.

Kontrast- och färgalternativ: Använd text med hög kontrast, inverterade färger och färgkorrigering för att justera kontrasten och färgerna.

Interaktionsinställningar

Röststyrning: Med röststyrning kan du styra enheten med röstkommandon. Du kan öppna appar, navigera och redigera text med hjälp av rösten. 

Brytarstyrning: Med brytarstyrning kan du använda Android-enheten med en eller flera brytare i stället för med pekskärmen. Du kan styra enheten med en brytare eller ett tangentbord. 

Använda en punktskriftsskärm

BrailleBack: Du kan ansluta en uppdateringsbar punktskriftsskärm till enheten via Bluetooth. Du kan använda BrailleBack med TalkBack om du vill kombinera röst och punkskrift för att redigera text och interagera med enheten.

Ljud och text på skärmen

Textning: Du kan aktivera textning för enheten och ange alternativ (språk, text och stil) för textningen. Läs mer om hur du aktiverar textning.

Transkribering: Med transkribering kan du konvertera talat ljud till text på skärmen. 

Ljudförstärkare: Använd ljudförstärkaren med hörlurar med sladd om du vill filtrera, förbättra och förstärka ljud i omgivningen så att det blir lättare att höra. 

Realtidstext (RTT) under samtal: Du kan kommunicera med text under ett telefonsamtal med RTT

Utforska Androids tillgänglighetsappar och tillgänglighetstjänster

Du kan utforska Androids tillgänglighetsappar och tillgänglighetstjänster på flera sätt:

  • Ladda ned Android Accessibility Suite, som innehåller tillgänglighetsmenyn, textuppläsning, brytarstyrning och TalkBack. Android Accessibility Suite är inbyggt i många Android-enheter.
  • Titta efter olika sätt att anpassa Android-enheten i enhetsinställningarna. Öppna appen Inställningar på enheten och välj Tillgänglighet.
  • Utforska Google Play. Där du hittar andra tillgänglighetsappar och tillgänglighetstjänster för Android.

Utforma och utveckla fler tillgänglighetsappar

Alla som utformar och utvecklar en app kan använda appen Tillgångstestare för att identifiera möjligheter att förbättra appen för användarna. Du kan även vända dig till Resurser för apputvecklare av tillgänglighetsfunktioner i Android.