Översikt över tillgänglighetsfunktioner i Android

Du kan anpassa Android-enheten med tillgänglighetsinställningar och appar.

Innehåll

Använda en skärmläsare med TalkBack

Ändra visning

Interaktionsinställningar

Använda en punktskriftsskärm

Textning

Ljud

Utforska Androids tillgänglighetsappar och tillgänglighetstjänster

Utforma och utveckla fler tillgänglighetsappar

Få hjälp

Använda ett skärmläsningsprogram med TalkBack

Om du vill interagera med enheten genom tryck och talad feedback kan du aktivera skärmläsaren TalkBack. TalkBack beskriver dina åtgärder och informerar om varningar och aviseringar.

Skriv punktskrift med sex punkter på skärmen med punktskriftstangentbordet för TalkBack. För närvarande stöds endast Unified English Braille.

Ändra visning

Interaktionsinställningar

 • Lookout använder datorseende för att ge synskadade personer eller personer med nedsatt syn information om omgivningen. 
 • Med Röststyrning kan du styra enheten med röstkommandon. Du kan öppna appar, navigera och redigera text med hjälp av rösten. 
 • Med Brytarstyrning kan du interagera med Android-enheten med en eller flera brytare i stället för med pekskärmen. Du kan styra enheten med en brytare eller ett tangentbord. 
 • Med Åtgärdsblock kan du använda anpassningsbara knappar för rutinåtgärder på Androids startskärm.
 • Med Tidsperiod för åtgärder kan du välja hur länge meddelanden ska visas som ber dig att vidta åtgärder. 

Använda en punktskriftsskärm

Med BrailleBack kan du ansluta en uppdateringsbar punktskriftsskärm till enheten via Bluetooth. Du kan använda BrailleBack med TalkBack om du vill kombinera röst och punktskrift. Då kan du redigera text och interagera med enheten.

Textning

Du kan ange textningsinställningar (språk, text och stil) för enheten.

 • Med Live Caption kan du automatiskt texta tal på enheten. 
 • Med Transkribering kan du läsa tal och ljud i omgivningen som text på skärmen.
 • Med Ljudaviseringar kan du hålla koll på vad som händer i ditt hem, till exempel när ett röklarm piper eller någon ringer på dörren.
 • Realtidstext (RTT) under samtal gör att du kan kommunicera med text under ett telefonsamtal med RTT.

Ljud

 • Med Ljudförstärkaren kan du använda hörlurar med sladd eller Bluetooth för att filtrera, förbättra och förstärka ljud i omgivningen eller på Android-enheten. 
 • Med stöd för hörapparat kan du parkoppla hörapparater med Android-enheten för att höra bättre.

Utforska appar och tjänster för tillgänglighet i Android

 • Ladda ned Android Tillgänglighet med tillgänglighetsmenyn, textuppläsning, brytarstyrning och TalkBack. Du hittar Android Tillgänglighet på enheter med Android 9 och senare.
 • Titta efter olika sätt att anpassa Android-enheten i enhetsinställningarna. Öppna appen Inställningar på enheten och välj Tillgänglighet.
 • Google Play hittar du tillgänglighetsappar och tillgänglighetstjänster för Android.

Ta fram och utveckla fler tillgänglighetsappar

Om du tar fram eller utvecklar en app kan du använda Tillgångstestaren för att identifiera möjligheter att förbättra appen för användarna. Du kan även vända dig till Resurser för apputvecklare av tillgänglighetsfunktioner i Android.

Få hjälp

Om du behöver mer hjälp med tillgänglighetsfunktioner i Android kontaktar du Googles support för kunder med funktionsnedsättning.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
717068
false