Gå med i ett videomöte

Vill du få ut mer av Google-appar på jobbet eller i skolan?  Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace
Läs Starta ett nytt videomöte om du vill starta ett nytt möte istället för att delta i ett.

Vem får gå med i videomöten?

 • Personer i organisationen som har åtkomst till delade händelseuppgifter i Google Kalender.
 • Personer utanför organisationen som är tillagda i Google Kalender-händelsen och har ett Google-konto.
 • Personer utanför organisationen som bjuds in under mötet av en deltagare.

Vem måste begära att gå med i videomöten?

 • Personer utanför organisationen som inte är tillagda i Google Kalender-händelsen.
 • Personer som inte har något Google-konto (går endast från webben).
 • Personer utanför organisationen som använder Google Workspace for Education-konton.

Någon från organisationen som är med i videomötet får ge åtkomst.

Obs! En ljudsignal hörs när de fem första personerna går med i mötet. Det finns ingen ljudsignal när ytterligare personer går med, men du ser en avisering i mötet. De nya deltagarna stängs av automatiskt.

Google Workspace Essentials-användare

Om organisationen har Google Workspace Essentials kan du gå med i ett möte direkt. Alla utanför organisationen måste godkännas av mötesdeltagarna.

G Suite for Education-användare

Om du har ett Education-konto och din skoltyp är grundskola/gymnasium (K-12) får du inte gå med i Google Meet-videosamtal skapade av personliga Google-konton.

Anonyma användare eller användare som inte är inloggade på ett Google-konto får inte gå med i möten som organiseras av G Suite for Education-användare. Användare kan dock fortfarande ringa in per telefon. Om du vill tillåta anonyma användare att gå med i möten på domänen kan G Suite for Education-domänens administratör kontakta supporten för Google Workspace och begära ett undantag. 

Gå med i ett videomöte

Gå med i ett videomöte från en händelse i Google Kalender

Visa dina schemalagda möten i Kalender och gå snabbt med i ett videomöte.

 1. Öppna händelsen i appen Google Kalender.
 2. Tryck på Gå med i videosamtal.

Om Google Workspace-administratören tillåter det kan du även gå med från andra videokonferenssystem. Mer information finns i Konfigurera kompatibilitet.

Gå med i ett videomöte från Meet

Gå med i ett videomöte på Meet-appen

Tips! En ljudsignal hörs när de fem första personerna går med. Därefter ignoreras nya deltagare.

 1. Öppna Google Meet-appen Meet app.
 2. Svep uppåt och tryck på ett schemalagt möte som du vill gå med i.
 3. Tryck på Gå med.

Gå med i ett videomöte med en möteskod eller ett mötesnamn

Varje Meet-videomöte har en kod som du kan använda för att gå med i mötet. Möteskoden är en serie tecken, exempelvis abc-defg-hjk. Du hittar möteskoden i informationen om att gå med i mötet som du fått eller i slutet av möteslänken. 

 1. Öppna appen Meet Meet app
 2. Tryck på Delta med kod.
 3. Ange möteskoden eller mötesnamnet följt av uppe till höger och tryck på Gå med.

Tips! Bindestrecken i koden är valfria.

För Google Workspace-användare: Ett mötesnamn är en meningsfull fras, som till exempel vårt möte. Du kan välja ett smeknamn och dela det med andra i organisationen som ett snabbt sätt för alla att gå med i samma möte.

Gå med i ett videomöte från Gmail

Join a video meeting from Google Hangouts

You can join a Google Meet video meeting from within the Google Hangouts app. Learn how to Join a video call

Gå med i ett videomöte med en möteslänkadress

Ibland finns det inte tillräckligt med tid att planera ett möte och boka ett rum. Med Meet kan du gå med i ett oplanerat videomöte genom att klicka på möteslänkadressen som skickas till dig i ett sms eller e-postmeddelande.

 1. Tryck på möteslänken du fått via sms eller e-post.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att gå med.

Ring in till ett möte per telefon

Viktigt! Du kan endast ringa in till möten med en telefon om mötet organiseras av en Google Workspace-användare.

 • Ett telefonnummer läggs bara till i videokonferenser om administratörer slår på funktionen för att delta i mötet per telefon.
 • Om Google Workspace-administratören tillåter kan du ringa för ljudåtkomst till ett Meet-videomöte upp till 15 minuter innan mötet startar och tills det slutar. Om någon redan deltar i mötet och ger dig åtkomst kan du gå med snabbare. Du kan tillhöra en annan organisation eller ha en annan Google Workspace-utgåva än händelsens organisatör. Om du finns i organisatörens företagskatalog ser deltagarna ditt namn i mötet. I annat fall visas en del av telefonnumret.
 • Andra deltagare ska alltid kontrollera att en användare som deltar via telefon är rätt person. Telefondeltagare räknas in i ett mötes användargräns och normal samtalstaxa gäller.

Gå med i ett möte med ett telefonnummer

Tips:Om du försöker ringa in till ett möte som skapats av en kalenderhändelse innan händelsen har startat eller innan en användare har startat mötet, så visas ett felmeddelande om att pinkoden inte kan identifieras.

Du kan ringa in under den schemalagda mötestiden med hjälp av någon av följande metoder:

 • Ange telefonnumret som finns i Google Kalender-händelsen eller mötesinbjudan.
  Ange sedan pinkoden och tryck #.
 • Tryck på telefonnumret från Meet- eller Kalender-appen.
  Pinkoden matas in automatiskt.

Alla Google Workspace-utgåvor inkluderar ett amerikanskt telefonnummer. G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise for Education, Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus stöder även internationella nummer i Meet-videomöten. Standardavgifter för samtal tillkommer. 

 

Slå av eller på telefonens ljud

Ditt ljud slås av om en annan mötesdeltagare slår av det eller om du

 • trycker på *6.
 • har telefonens volym på den lägsta nivån
 • går med efter den 5:e deltagaren.

Tips: Tryck på *6 igen eller höj volymen för att slå på ljudet.

Länder som har stöd för att ringa in till ett möte

En fullständig lista över länder finns i Länder med stöd för uppringning.

Gå med i ett videomöte från ett externt system

Om organisationen tillåter det kan du delta i ett videomöte från ett externt konferenssystem.

Tips! Om du vill gå med i videomöten från externa videokonferenssystem måste Google Workspace-administratören aktivera kompatibilitet.

 1. Öppna händelsen eller mötesinbjudan i appen Kalender.
 2. Följ anvisningarna för att gå med från det externa konferenssystemet.

Vad kan du inte göra?

Om du går med från ett externt system kan du inte använda Meet för att styra funktioner, som din kamera eller mikrofon. Använd istället kontrollerna från tredje part.

Du kan till exempel inte göra följande från det externa systemet:

 • visa eller skriva i möteschatten
 • starta eller stoppa Meet-inspelningar
 • godkänna eller blockera andra deltagare
 • aktivera eller inaktivera andra deltagare.
 • Andra Meet-deltagare kan inte inaktivera ditt rum.

Gå med i ett videomöte utan ett Google-konto

Om du inte är inloggad på ett Google- eller Gmail-konto kan du inte gå med på en mobil enhet.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?