Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

De tio bästa ekonomitipsen


               

Vill du ha avancerade Google Workspace-funktioner för företaget?

Prova Google Workspace i dag!

""

""

” ”

1

Skapa finansiella modeller för att utvärdera projekt” ”

Ta reda på om ett förslagsprojekt är värt att genomföra genom att skapa finansiella modeller med Kalkylark. Beräkna intern avkastning (IRR), avkastning på investeringar (ROI) och nuvärde (NPV). Se effekten av potentiella scenarier genom att anpassa viktig indata i modellen. Visa när kostnaderna närmar sig budgetgränser med villkorsbaserade formateringsfärger. Dela sedan kalkylarket med ditt team för att få feedback.

Läs mer

Kalkylark

grått fält

2

Visa fluktuationer med pivottabeller eller vattenfallsdiagram” ”

Se hur företagets vinst förändras kvartalsvis från år till år med ett vattenfallsdiagram. Du kan även gruppera total försäljning från olika regioner så att du kan se en kombinerad delsumma i en pivottabell. I Kalkylark gör funktionen Utforska det lätt att lägga till pivottabeller, diagram och grafer med ett klick.

Läs mer

Kalkylark

grått fält

3

Skapa och samarbeta kring budgetförslag” ”

Utarbeta ett budgetförslag för ett projekt och få feedback från teamet med hjälp av Dokument. De personer du delar utkastet med kan lägga till kommentarer och föreslå direktredigeringar. Du kan sedan svara på kommentarer och få de nödvändiga godkännandena. I versionshistoriken går det att se vem som gjort vilka ändringar och du kan när som helst återgå till en tidigare version.

Läs mer

Dokument

grått fält

4

Brainstorma i realtid om budgetproblem och strategier” ”

När du har fått projektbudgeten bekräftad engagerar du teamet genom att samarbeta i ett Google Meet-videomöte. Dela en länk i mötet med dina budgetkalkylark i Kalkylark som alla kan redigera och använda för att brainstorma. Under samtalet kan ni sedan börja jobba med strategier tillsammans och skriva ner idéer så att alla jobbar åt samma håll.

Läs mer

grått fält

5

Dela och hantera filåtkomst för tvärfunktionella team” ”

Ekonomiteam samarbetar ofta med andra avdelningar som marknadsföring och försäljning. Det kan vara svårt att hålla alla informerade oavsett om du håller en intern diskussion med medarbetare eller kommunicerar med olika avdelningar. Grupper gör det enkelt att kommunicera snabbt med alla samtidigt. Du kan också begränsa hur konfidentiell eller känslig projektinformation delas genom att bara lägga till vissa personer i en grupp. När du har lagt till e-postkonton i en grupp kan du skicka ett e-postmeddelande.

Läs mer

Grupper

6

Skapa finansiella rapporter och budgetar med mallar” ”

Skapa finansiella rapporter och sköt bokföringen med en mall i Kalkylark från Xero Accounting Software. Använd en mall från Intuit Quickbooks för att spåra dina årliga intäkter och utgifter.

Läs mer

Kalkylark

grått fält

7

Ordna finansiell information med funktioner” ”

Kalkylark gör det lätt att bringa ordning och betydelse i finansiella data. Flytta finansiella data från flera kalkylark till ett enda kalkylark med IMPORTRANGE-funktionen. Lägg till aktiekurser för att visualisera trender med GOOGLEFINANCE-funktionen.

Läs mer

Kalkylark

grått fält

8

Genomföra interna undersökningar” ”

Om ekonomiavdelningen tillhandahåller tjänster till en annan grupp kan du mäta kvaliteten på dessa tjänster med en intern undersökning. Du kan även hjälpa till att prioritera projekt genom att skicka en undersökning till intressenter för att samla in finansiella data. Du kan dessutom effektivisera verksamheten med hjälp av interna undersökningar för att identifiera redundanta processer eller förfaranden som har marginellt värde. Använd Formulär för att skapa och skicka undersökningen. Analysera sedan snabbt de registrerade svaren i Kalkylark och låt dem ligga till grund för teambeslut.

Läs mer

grått fält

9

Skapa presentationer för förslag och planeringsändamål” ”

Skapa ett förslag i Presentationer när du påbörjar ett projekt. Du kan till och med börja med en befintlig mall för att spara tid. Lägg till nyckelmål, milstolpar för projektet, planeringsinitiativ och eventuella uppdateringar. Dela presentationen med teamet så att alla kan lägga till sin feedback. Presentera sedan förslaget för tvärfunktionella team över hela världen.

Läs mer

Presentationer

grått fält

10

Publicera viktiga realtidsmått och datavisualiseringar på en enda webbplats” ”

När du jobbar tvärfunktionellt behöver teammedlemmar ofta viktiga mätvärden som budgetar, avkastning på investering och slutresultat. Skapa en intern teamwebbplatsSites för att publicera denna data samt länkar till viktiga dokument. Använd sedan behörigheter och Grupper att kontrollera åtkomsten till känslig information.

Läs mer

grått fält

Relaterade ämnen

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3720018940936946979
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false