Avisering

Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

De tio bästa ekonomitipsen


               

Vill du ha avancerade Google Workspace-funktioner för företaget?

Prova Google Workspace i dag!

 

 

""


Utöka alla  |  Komprimera alla

1

Skapa finansiella modeller för att utvärdera projekt” ”

Ta reda på om ett förslagsprojekt är värt att genomföra genom att skapa finansiella modeller med Kalkylark. Beräkna intern avkastning (IRR), avkastning på investeringar (ROI) och nuvärde (NPV). Se effekten av potentiella scenarier genom att anpassa viktig indata i modellen. Visa när kostnaderna närmar sig budgetgränser med villkorsbaserade formateringsfärger. Dela sedan kalkylarket med ditt team för att få feedback.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

2

Visa fluktuationer med pivottabeller eller vattenfallsdiagram” ”

Se hur företagets vinst förändras kvartalsvis från år till år med ett vattenfallsdiagram. Du kan även gruppera total försäljning från olika regioner så att du kan se en kombinerad delsumma i en pivottabell.

Läs mer

Lägg till ett vattenfallsdiagram

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de celler du vill inkludera i diagrammet.
 3. Klicka på Infoga följt av Diagram.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Lägga till en pivottabell

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera cellerna med källdata som du vill använda. Viktigt: Varje kolumn måste ha en rubrik.
 3. På menyn högst upp klickar du på Infoga följt av Pivottabell. Klicka på arket med pivottabellen om det inte redan är öppet.
 4. I sidpanelen bredvid Rader eller Kolumner klickar du på Lägg till och väljer sedan ett värde.
  • Ibland ser du rekommenderade pivottabeller baserat på den data du väljer. Lägg till en pivottabell genom att välja en pivottabell under Förslag.
  • Förslag för pivottabell med hög sannolikhet infogas automatiskt när pivottabellen skapas.
  • Så här inaktiverar du förslag i pivottabell:
   1. Klicka på Verktyg följt avAutoslutför högst upp.
   2. Stäng av Aktivera förslag i pivottabell.
 5. I sidopanelen, bredvid Värden, klickar du på Lägg till och väljer sedan ett värde som du vill se över raderna eller kolumnerna.
 6. Du kan ändra hur data i listan sorteras, sammanfattas eller filtreras. Bredvid det du vill ändra klickar du på nedåtpilen Nedåtpil.

3

Skapa och samarbeta kring budgetförslag” ”

Utarbeta ett budgetförslag för ett projekt och få feedback från teamet med hjälp av Dokument. De personer du delar utkastet med kan lägga till kommentarer och föreslå direktredigeringar. Du kan sedan svara på kommentarer och få de nödvändiga godkännandena. I versionshistoriken går det att se vem som gjort vilka ändringar och du kan när som helst återgå till en tidigare version.

Läs mer

Dela en kalkylarksfil från Google Drive

 1. Välj den fil du vill dela.
 2. Klicka på Dela eller Dela Share.
 3. Ange den e-postadress eller Google-grupp som du vill dela med.
 4. Bestäm vilken roll personer ska ha i filen genom att välja Läsbehörig, Kommentator eller Redigerare.
 5. Om ditt konto är kvalificerat kan du lägga till ett utgångsdatum för åtkomst.
 6. Välj att avisera personer.
  • Om du vill informera personer om att du har delat ett dokument med dem markerar du rutan bredvid Avisera personer. Om du aviserar andra inkluderas samtliga e-postadresser du anger att inkluderas i e-postmeddelandet.
  • Om du inte vill avisera personer avmarkerar du rutan.
 7. Klicka på Skicka eller Dela.

4

Brainstorma i realtid om budgetar och strategier” ”

När du har fått projektbudgeten bekräftad engagerar du teamet genom att samarbeta i ett Google Meet-videomöte. Dela en länk i mötet med dina budgetkalkylark i Kalkylark som alla kan redigera och använda för att brainstorma. Under samtalet kan ni sedan börja jobba med strategier tillsammans och skriva ner idéer så att alla jobbar åt samma håll.

Läs mer

Presentera under ett videomöte

 1. Gå med i ett Meet-videomöte.
 2. Klicka på Presentera nu Dela skärm längst ned.
 3. Välj Hela skärmen, Ett fönster eller En flik.
  • Om du presenterar en Chrome-flik delas flikens ljud som standard.
  • Presentera en annan flik genom att välja fliken du vill presentera och klicka på Dela den här fliken i stället.
  • Om du presenterar en presentation i Presentationer på en flik går den att styra i Meet.
 4. Klicka på Dela.
 5. Valfritt: Lossa presentationen och visa den som en ruta genom att klicka på Lossa . Nu ser du fler deltagare när du presenterar.

Tips

 • Om kameran är på är videon aktiv medan du presenterar.
 • Dela ett nytt fönster eller en specifik flik i stället för mötesfönstret för bättre presentationer och för att undvika spegling.
 • Dela ljudet genom att välja Dela en Chrome-flik eller Dela den här fliken.

Lägga till ekonomisk data i ett kalkylark

 1. Öppna ett kalkylark i Kalkylark.
 2. Ange =GOOGLEFINANCE i en tom cell.
 3. Lägg till något av följande inom parentes, avgränsat av ett kommatecken:
  • En markeringssymbol inom citattecken.
  • (Valfritt) Attributet du vill visa, till exempel pris, inom citattecken.
  • (Valfritt) Ett start- och ett slutdatum som föregås av DATE och följs av det numeriska datumet inom parentes.
  • (Valfritt) Daglig eller veckovis frekvens inom citattecken.
 4. Tryck på Retur.

5

Dela och hantera filåtkomst för tvärfunktionella team” ”

Ekonomiteam samarbetar ofta med andra avdelningar som marknadsföring och försäljning. Det kan vara svårt att hålla alla informerade oavsett om du håller en intern diskussion med medarbetare eller kommunicerar med olika avdelningar. Grupper gör det enkelt att kommunicera snabbt med alla samtidigt. Du kan också begränsa hur konfidentiell eller känslig projektinformation delas genom att bara lägga till vissa personer i en grupp. När du har lagt till e-postkonton i en grupp kan du skicka ett e-postmeddelande.

Komma igång med Google Grupper

6

Skapa finansiella rapporter och budgetar med mallar” ”

Skapa finansiella rapporter och sköt bokföringen med en mall i Kalkylark från Xero Accounting Software. Använd en mall från Intuit Quickbooks för att spåra dina årliga intäkter och utgifter.

Hämta mallar nu: mallgalleriet i Google Kalkylark

7

Ordna finansiell information med funktioner” ”

Kalkylark gör det lätt att bringa ordning och betydelse i finansiella data. Flytta finansiella data från flera kalkylark till ett enda kalkylark med IMPORTRANGE-funktionen. Lägg till aktiekurser för att visualisera trender med GOOGLEFINANCE-funktionen.

Läs mer
 1. Öppna ett kalkylark i Kalkylark.
 2. Ange =GOOGLEFINANCE i en tom cell.
 3. Lägg till något av följande inom parentes, avgränsat av ett kommatecken:
  • En markeringssymbol inom citattecken.
  • (Valfritt) Attributet du vill visa, till exempel pris, inom citattecken.
  • (Valfritt) Ett start- och ett slutdatum som föregås av DATE och följs av det numeriska datumet inom parentes.
  • (Valfritt) Daglig eller veckovis frekvens inom citattecken.
 4. Tryck på Retur.

Exempel: Om du vill lista aktiepriset för Google som fastställs vid samma tid varje dag för 2019 skriver du: =GOOGLEFINANCE("GOOG", "price", DATE(2019,1,1), DATE(2019,12,31), "DAILY")

8

Genomföra interna enkäter och analysera resultat” ”

Om ekonomiavdelningen tillhandahåller tjänster till en annan grupp kan du mäta kvaliteten på dessa tjänster med en intern undersökning. Du kan även hjälpa till att prioritera projekt genom att skicka en undersökning till berörda parter för att samla in finansiella data. Du kan dessutom effektivisera verksamheten med hjälp av interna undersökningar för att identifiera redundanta processer eller förfaranden som har marginellt värde. Använd Formulär för att skapa och skicka undersökningen. Analysera sedan snabbt de registrerade svaren i Kalkylark och låt dem ligga till grund för teambeslut.

Välj svarsdestination

Läs mer

Skapa enkäten i Formulär

 1.  Öppna Google Formulär.
 2. Klicka på Tomt Plus.
 3. Ett nytt formulär öppnas.

Skapa ett nytt formulär

Läs mer: Lägg till frågor och anpassa designen

Visa resultat i ett kalkylark

 1. Öppna ett formulär i Google Formulär.
 2. Klicka på Sammanfattning uppe till vänster under Svar.
 3. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Välj destination för svar.
 4. Välj ett alternativ: 
  • Skapa ett nytt kalkylark: Skapar ett kalkylark för svar i Google Kalkylark.
  • Välj befintligt kalkylark: Svaren lagras i något av dina befintliga kalkylark i Google Kalkylark.
 5. Klicka på Skapa eller Välj.

9

Skapa presentationer för förslag och planering” ”

Skapa ett förslag i Presentationer när du påbörjar ett projekt. Du kan till och med börja med en befintlig mall för att spara tid. Lägg till nyckelmål, milstolpar för projektet, planeringsinitiativ och eventuella uppdateringar. Dela presentationen med teamet så att alla kan lägga till sin feedback. Presentera sedan förslaget för tvärfunktionella team över hela världen.

Läs mer: Skapa en presentation med Presentationer

10

Publicera mätvärden och datavisualiseringar i realtid på en webbplats” ”

När du jobbar tvärfunktionellt behöver teammedlemmar ofta viktiga mätvärden som budgetar, avkastning på investering och slutresultat. Skapa en intern teamwebbplatsSites för att publicera denna data samt länkar till viktiga dokument. Använd sedan behörigheter och Grupper att kontrollera åtkomsten till känslig information.

Sites – sida och menyn visas.

Läs mer

Skapa en webbplats i Google Sites

Välj ett alternativ:

 • Från startsidan för Sites klickar du på Tom högst upp eller väljer en mall, klickar på Mallgalleri och väljer en mall.
 • Från Google Drive klickar du på Ny följt avMerföljt avGoogle Sites.
Skapa en webbplats från Sites eller Drive.

Skapa en grupp och lägg till teammedlemmar

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Skapa grupp högst upp.
 3. Ange information och välj inställningar för gruppen. Här är några förslag på inställningar:
  • Vem kan visa konversationer:  Enbart medlemmar i teamet (om du vill hålla projektkommunikation privat).
  • Gruppmedlemmar: E-postadress till varje person i projektteamet.
  • Gruppansvariga: E-postadresser till teammedlemmar som kan behöva lägga till andra i teamet senare.
  • Lägg till medlemmar direkt: Aktivera det här alternativet så att du kan styra vilka som går med i gruppen.
 4. Klicka på Skapa grupp.
Vänta några minuter på att den nya gruppen ska bli aktiv innan du skickar ett meddelande till den. I annat fall får du kanske en avisering om det inte gick att leverera ditt meddelande.

Ge dina teammedlemmar åtkomst till webbplatsen

 1. On a computer, open a site in new Google Sites.
 2. At the top, click Share Share with others.
 3. Next to "Published site," from the drop-down list, select Restricted or Public.
  • If you use Sites for work or school, you may find other options. 
 4. Click Save or Done.
 5. ​If you selected "Restricted," you can share your site with specific people and add groups. Enter the name or email address of the person you want to add, then click the dropdown följt av Published Viewerföljt av Send.
  • To send an email notification to the person or group, check "Notify people."

Läs mer i hjälpcentret för Google Sites

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3660677157739760909
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true