Got 5 mins? Help us with a quick survey about Google Workspace tasks.

เข้าร่วมวิดีโอคอลแบบผสมในหน้าจอที่ 2 โดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมใน Meet

  
บางฟีเจอร์ เช่น การยกมือ ต้องใช้ Google Workspace รุ่นเฉพาะเจาะจง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Workspace รุ่นต่างๆ
" "

โหมดแยกหน้าจอประชุมเป็นวิธีการเชื่อมต่อกับวิดีโอคอลของ Google Meet ในอีกหน้าจอหนึ่งเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทำงานร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเสียงประกอบจากหน้าจอที่สอง ระบบจะปิดไมโครโฟนในโหมดแยกหน้าจอประชุม และโหมดนี้จะใช้งานไม่ได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

"" กรณีใช้งานของธุรกิจ

ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม

 • เมื่อคุณอยู่ในห้องประชุม ให้เชื่อมต่อโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อปเพื่อแชร์หน้าจอหรือใช้แชท แบบสำรวจ ถามและตอบ และตัวควบคุมของผู้จัด หากต้องการพูด ฟังผู้เข้าร่วมจากระยะไกล หรือดูตารางผู้เข้าร่วม ให้เชื่อมต่อเสียงและวิดีโออย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม) บนฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรือ Google Nest Hub Max
 • เมื่อคุณต้องการหน้าจอที่ 2 ให้เชื่อมต่อโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในหน้าจอที่ 2 เพื่อดูงานนำเสนอหรือคำบรรยายวิดีโอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หากต้องการพูด ฟังผู้เข้าร่วม หรือดูตารางผู้เข้าร่วม ให้เข้าร่วมโดยใช้เสียงและวิดีโออย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม) บนอีกหน้าจอหนึ่ง

" "

เชื่อมต่อและนำเสนอโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อป

คุณเชื่อมต่อกับวิดีโอคอลที่กำหนดเวลาไว้ของ Google Meet ในหน้าจอที่ 2 ได้โดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อป ดูวิธีกำหนดเวลาวิดีโอคอลของ Meet 

ผู้เข้าร่วมห้องประชุม - ควรเชื่อมต่อด้วยโหมดแยกหน้าจอประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมเพื่อไม่ให้พลาดข้อความแชท ทั้งนี้ข้อความที่ส่งก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อจะไม่รวมอยู่ในสตรีมแชท

 1. หากต้องการเชื่อมต่อด้วยโหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อป ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ใช้คeเชิญเข้าร่วมการประชุม:
   • คลิกเข้าร่วมในคeเชิญ จากนั้น คลิกใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในส่วนตัวเลือกการเข้าร่วมอื่นๆ
  • ใช้ลิงก์แบบสั้น ให้ทำดังนี้:
   • ป้อน g.co/companion ในเบราว์เซอร์ จากนั้นเลือกการประชุมที่กำหนดเวลาไว้หรือป้อนรหัสการประชุมบนหน้าจอหลักของ Meet
  • นำเสนอโดยใช้ลิงก์แบบสั้น:
   • ป้อน g.co/present ในเบราว์เซอร์ จากนั้นเลือกการประชุมและสิ่งที่จะแชร์ในหน้าจอหลักของ Meet
 1. หากต้องการเปิดกล้องในโหมดแยกหน้าจอประชุม ให้คลิกเปิดกล้อง เมื่อกล้องเปิดอยู่ในโหมดแยกหน้าจอประชุม:
  • การ์ดผู้เข้าร่วมจะปรากฏต่อผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมด้วยเสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ
  • ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมจะแสดงการ์ดของผู้เข้าร่วมเมื่อคุณยกมือเท่านั้น
  • การ์ดผู้เข้าร่วมของคุณจะไม่แสดงเป็นผู้ที่กำลังพูด เนื่องจากโหมดแยกหน้าจอประชุมไม่มีสตรีมเสียง
  หมายเหตุ: ฟีเจอร์กล้องของโหมดแยกหน้าจอประชุมจะเปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัว
 2. หากต้องการแชร์หน้าจอหลังจากเชื่อมต่อในโหมดแยกหน้าจอประชุม ให้คลิกนำเสนอทันที ""
 3. หากต้องการพูด ฟังผู้เข้าร่วม หรือดูตารางผู้เข้าร่วม ให้รวมเสียงและวิดีโออย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม) บนหน้าจออีกจอ
 4. หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อโหมดแยกหน้าจอประชุม ให้คลิกออกจากการโทร วางสาย ที่ด้านล่างของหน้าต่างการประชุม

" "

ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมดและกลับไปด้านบนสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแยกหน้าจอประชุม

วิธีที่โหมดแยกหน้าจอประชุมส่งเสริมความเสมอภาคในการทํางานร่วมกัน

หากทุกคนเข้าร่วมจากระยะไกลหรือทุกคนอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน ผู้เข้าร่วมทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าถึงกิจกรรมอย่างเท่าเทียม แต่หากคุณมีทั้งผู้เข้าร่วมที่อยู่ระยะไกลและผู้ที่อยู่ในห้องประชุม (การประชุมแบบผสม) ผู้เข้าร่วมในห้องประชุมอาจเสียเปรียบ เนื่องจากไม่สามารถแชท โหวตเห็นด้วยกับคำถาม หรือตอบแบบสำรวจโดยใช้ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรือ Nest Hub Max ทีละคนได้ 

เมื่อคุณอยู่ในห้องประชุม ให้ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อปเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมที่ประชุมจากระยะไกล หรือแชร์การ์ดวิดีโอส่วนตัวของคุณ และใช้ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรือ Nest Hub Max สำหรับเสียงและวิดีโอ ดูภาพรวมวิดีโอของโหมดแยกหน้าจอประชุม

เปรียบเทียบโหมดแยกหน้าจอประชุมกับเสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ (ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม)

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อแตกต่างระหว่างการเชื่อมต่อกับการประชุมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมกับการเข้าร่วมโดยใช้เสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ

ฟีเจอร์ โหมดแยกหน้าจอประชุม (หน้าจอที่ 2) เสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ (หน้าจอหลักหรือฮาร์ดแวร์ห้องประชุมที่ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม)
การแชร์หน้าจอและการดูงานนำเสนอ
กิจกรรมต่างๆ เช่น แชท แบบสำรวจ ถามและตอบ และการควบคุมสําหรับผู้จัดการประชุมจะขึ้นอยู่กับรุ่น Google Workspace ที่คุณใช้
ไมโครโฟนและเสียงในการประชุม  
กล้อง  
ภาพผู้เข้าร่วมในมุมมองแบบเรียงชิดกัน  
การเข้าร่วมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่  
อินโฟกราฟิก: ความเสมอภาคในการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบผสม

หากต้องการเตือนผู้เข้าร่วมในห้องประชุมให้ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม ให้พิมพ์อินโฟกราฟิกนี้และนำไปติดไว้ในห้องประชุม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน ผู้เข้าร่วม และกิจกรรม

อุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสียง และวิดีโอ

โหมดแยกหน้าจอประชุมใช้งานไม่ได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และฟีเจอร์การประชุมต่อไปนี้จะปิดใช้งานหรือทำงานต่างออกไปในโหมดแยกหน้าจอประชุม

 • เสียง - ระบบจะปิดไมโครโฟนและเสียงการประชุมในโหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงสะท้อน หากต้องการพูดหรือฟังคนอื่นในการโทร ให้เข้าร่วมด้วยเสียงเต็มรูปแบบบนฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรืออุปกรณ์อื่น แล็ปท็อปของคุณจะยังคงส่งเสียงแจ้งเตือน เช่น คำขอเข้าร่วม และเล่นเสียงจากแอปอื่นๆ ในโหมดแยกหน้าจอประชุม
 • วิดีโอ - คุณจะเปิดกล้องในโหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อให้ผู้อื่นเห็นการ์ดผู้เข้าร่วมด้วยฟีดวิดีโอของคุณได้ แต่เมื่อคุณพูด การ์ดผู้เข้าร่วมจะไม่ปรากฏเป็นผู้ที่กำลังพูดเนื่องจากโหมดแยกหน้าจอประชุมไม่มีสตรีมเสียง เมื่อปิดกล้องในโหมดแยกหน้าจอประชุม มุมมองของตัวคุณเองจะแสดงรูปโปรไฟล์และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ จะไม่เห็นการ์ดของคุณอีกต่อไป
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดและข้อมูลผู้เข้าร่วม

โปรดคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้เสมอ

 • จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด - การเชื่อมต่อของโหมดแยกหน้าจอและงานนำเสนอจะนับรวมในจำนวนผู้เข้าร่วมใน Meet
 • การแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าและออก - ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับแจ้งเมื่อผู้ใช้ที่ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเชื่อมต่อหรือเลิกเชื่อมต่อ
 • ผู้เข้าร่วม - ผู้จัดการประชุมจะต้องอนุมัติผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google (ผู้เข้าร่วม) ก่อน จึงจะเชื่อมต่อด้วยโหมดแยกหน้าจอประชุมได้ 
 • รายชื่อบุคคล
  • รายชื่อบุคคลจะแสดงทุกคนที่เชื่อมต่อกับการประชุมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม
  • ผู้ที่กำลังนำเสนอในโหมดแยกหน้าจอประชุมจะปรากฏ 2 ครั้งบนรายชื่อบุคคล การปรากฏ 2 ครั้งช่วยให้คุณตรึงหรือดีดผู้คนและงานนำเสนอออกโดยแยกจากกันได้
 • ตารางผู้เข้าร่วม - ในโหมดแยกหน้าจอประชุม ระบบจะซ่อนตารางผู้เข้าร่วมไว้ หน้าต่างการประชุมจะสงวนไว้สำหรับการแชร์หน้าจอและกิจกรรม
ดูงานนำเสนอในโหมดแยกหน้าจอประชุม

หากมีงานนำเสนอ 2 รายการขึ้นไปในการประชุม

 • ผู้ที่ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมจะเห็นเฉพาะงานนำเสนอที่ใช้งานอยู่
 • หากผู้นำเสนอที่ใช้งานอยู่หยุดนำเสนอ ผู้นำเสนอคนอื่นๆ จะต้องแสดงงานนำเสนอของตัวเองกลับขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้ที่ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมดูได้
การใช้การควบคุมของโฮสต์ในโหมดแยกหน้าจอประชุม

ฟีเจอร์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานในโหมดแยกหน้าจอประชุม

 • การควบคุมของผู้จัด - คุณสามารถกำหนดให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมจัดการประชุมและตั้งค่าการติดตามการเข้าร่วมได้ นอกจากนี้คุณยังควบคุมการใช้แชท การแชร์หน้าจอ วิดีโอ และเสียงได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม
 • จบการโทรสำหรับทุกคน - ในฐานะผู้จัดการประชุม คุณสามารถจบการประชุมสำหรับทุกคนได้ การจบการประชุมสําหรับทุกคนจะช่วยยกเลิกการเชื่อมต่อของผู้เข้าร่วมที่อาจลืมเลิกเชื่อมต่อเมื่อออกจากห้องประชุม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจบการประชุมสําหรับทุกคน
 • กิจกรรมสตรีมแบบสด -หากคุณตั้งค่ากิจกรรมใน Google ปฏิทินก่อนการประชุม คุณจะเริ่มและหยุดกิจกรรมสตรีมแบบสดจากโหมดแยกหน้าจอประชุมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสตรีมแบบสด
การแจ้งเตือนกิจกรรมในฮาร์ดแวร์ห้องประชุม
เมื่อผู้ที่อยู่ในการประชุมส่งข้อความแชทหรือเริ่มกิจกรรม เช่น แบบสำรวจ ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมและ Nest Hub Max จะแสดงการแจ้งเตือนซึ่งช่วยเตือนคนในห้องประชุมให้เข้าร่วมด้วยโหมดแยกหน้าจอประชุม
การใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเป็นหน้าจอที่ 2
คุณใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเป็นหน้าจอที่ 2 ได้เมื่อต้องการดูงานนำเสนอหรือคำบรรยายวิดีโอให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อดูงานนำเสนอในหน้าจอที่ 2 คุณจะเลิกตรึงงานนำเสนอจากหน้าจอหลักได้ด้วย การเลิกตรึงงานนำเสนอจะช่วยให้คุณดูฟีดวิดีโอเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมในหน้าจอหลักได้ อย่างไรก็ตาม เหตุผลหลักสำหรับการใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมคือการปรับปรุงความเท่าเทียมของการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบผสม

ปัญหาที่ทราบ

ห้องกลุ่มย่อย
หากเป็นผู้จัดการประชุม คุณสามารถสร้างเซสชันกลุ่มย่อยเมื่อเชื่อมต่อโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม และจะกำหนดผู้ที่กำลังใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมให้กับเซสชันกลุ่มย่อยได้ แต่ผู้ที่ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมจะพูดหรือฟังในเซสชันกลุ่มย่อยไม่ได้ และคุณจะไม่สามารถกําหนดฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรือ Nest Hub Max ให้กับเซสชันกลุ่มย่อย 

หากต้องการสร้างห้องกลุ่มย่อยในการประชุมแบบผสม ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เก็บผู้เข้าร่วมที่มาด้วยตนเอง (ผู้ที่อยู่ในห้องประชุม) ไว้ในห้องหลักของการโทร Google Meet แทนที่จะกำหนดให้อยู่ในเซสชันกลุ่มย่อย 

 • ขอให้ผู้เข้าร่วมที่มาด้วยตนเองในห้องประชุมแต่ละห้องยกเลิกการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ห้องประชุมออกจากการประชุมนั้น จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมเหล่านั้นเข้าร่วมการประชุมในแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ที่มีระบบเสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ และกำหนดให้อยู่ในเซสชันกลุ่มย่อย เมื่อเซสชันกลุ่มย่อยสิ้นสุดลง ให้บุคคลนั้นเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ห้องประชุมเข้ากับการประชุมนั้นอีกครั้ง

 • ก่อนเริ่มกิจกรรม ให้สร้างการประชุมแยกต่างหากเพื่อใช้เป็นเซสชันกลุ่มย่อย เมื่อเซสชันกลุ่มย่อยเริ่มต้น ขอให้ผู้เข้าร่วมยกเลิกการเชื่อมต่อกับการประชุมหลักและไปเชื่อมต่อกับเซสชันกลุ่มย่อย เมื่อสิ้นสุดเซสชันกลุ่มย่อย ให้ใช้ Google Chat เพื่อเตือนให้ผู้เข้าร่วมกลับไปที่ห้องหลัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องกลุ่มย่อย

ส่วนขยาย Chrome ของบุคคลที่สาม
ส่วนขยาย Chrome ของบุคคลที่สามบางรายการทําให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดในการประชุม หากพบปัญหา ให้ลองปิดส่วนขยายของบุคคลที่สาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยาย Chrome ของบุคคลที่สาม
การ์ดผู้เข้าร่วม
โหมดแยกหน้าจอประชุมมีฟีเจอร์ต่อไปนี้ขณะใช้งาน
 • คุณจะย่อหรือย้ายมุมมองของผู้เข้าร่วมเองได้ แต่จะตรึงไว้ไม่ได้ 
 • คุณจะเปิดกล้องเพื่อแชร์วิดีโอได้ แต่การ์ดผู้เข้าร่วมจะไม่แสดงเมื่อคุณพูด
 • ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมจะไม่แสดงการ์ดผู้เข้าร่วมจนกว่าคุณจะยกมือขึ้น แต่คุณจะตรึงผู้เข้าร่วมโดยใช้ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false