การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อความเสมอภาคในการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบผสม

 
ฟีเจอร์บางอย่างของ Google Meet เช่น แบบสํารวจ ต้องใช้ Google Workspace รุ่นเฉพาะเจาะจง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Workspace รุ่นต่างๆ
" "

โหมดแยกหน้าจอประชุมเป็นวิธีเข้าร่วมวิดีโอคอลของ Google Meet ในอีกหน้าจอเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทำงานร่วมกัน โดยระบบจะปิดไมโครโฟนในโหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเสียงประกอบจากหน้าจอที่สอง

กรณีใช้งานของธุรกิจ

ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่ออยู่ในห้องประชุม ให้เข้าร่วมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อปเพื่อแชร์หน้าจอหรือเพื่อใช้แชท แบบสำรวจ ถามและตอบ และตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม หากต้องการพูด ฟังผู้เข้าร่วมจากระยะไกล หรือดูตารางผู้เข้าร่วม ให้เชื่อมต่อเสียงและวิดีโออย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม) บนฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรือ Google Nest Hub Max
 • เมื่อต้องการใช้หน้าจอที่ 2 ให้เข้าร่วมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในหน้าจอที่ 2 เพื่อดูงานนำเสนอหรือคำบรรยายวิดีโอแบบชัดเจนยิ่งขึ้น หากต้องการพูด ฟังผู้เข้าร่วม หรือดูตารางผู้เข้าร่วม ให้เข้าร่วมโดยใช้เสียงและวิดีโออย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม) ในอีกหน้าจอหนึ่ง

" "

เข้าร่วมและนำเสนอโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อป

คุณเข้าร่วมวิดีโอคอลที่กำหนดเวลาไว้ของ Google Meet ในหน้าจอที่ 2 ได้โดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อป ดูวิธีกำหนดเวลาวิดีโอคอลของ Meet

ผู้เข้าร่วมห้องประชุมควรเข้าร่วมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุมเพื่อไม่ให้พลาดข้อความแชท ทั้งนี้ข้อความที่ส่งก่อนที่คุณจะเข้าร่วมจะไม่รวมอยู่ในสตรีมแชท

 1. หากต้องการเข้าร่วมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อป ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ใช้คำเชิญเข้าร่วมการประชุม
   • คลิกเข้าร่วมในคำเชิญ จากนั้นคลิกใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในส่วนตัวเลือกการเข้าร่วมอื่นๆ
  • ใช้ลิงก์แบบสั้น
   • ป้อน g.co/companion ในเบราว์เซอร์ จากนั้นเลือกการประชุมที่กําหนดเวลาไว้หรือป้อนรหัสการประชุมบนหน้าจอหลักของ Meet
  • นำเสนอโดยใช้ลิงก์แบบสั้น
   • ป้อน g.co/present ในเบราว์เซอร์ จากนั้นเลือกการประชุมและสิ่งที่จะแชร์ในหน้าจอหลักของ Meet
 1. หากต้องการเปิดกล้องในโหมดแยกหน้าจอประชุม ให้คลิกเปิดกล้อง โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกล้องเปิดอยู่ในโหมดแยกหน้าจอประชุมมีดังนี้
  • การ์ดผู้เข้าร่วมจะปรากฏต่อผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมด้วยเสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ
  • ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมจะแสดงการ์ดของผู้เข้าร่วมเมื่อคุณยกมือเท่านั้น
  • การ์ดผู้เข้าร่วมของคุณจะไม่แสดงเป็นผู้ที่กำลังพูด เนื่องจากโหมดแยกหน้าจอประชุมไม่มีสตรีมเสียง
 2. หากต้องการแชร์หน้าจอหลังจากเข้าร่วมในโหมดแยกหน้าจอประชุม ให้คลิกนำเสนอทันที
 3. หากต้องการพูด ฟังผู้เข้าร่วม หรือดูตารางผู้เข้าร่วม ให้เข้าร่วมโดยใช้เสียงและวิดีโออย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม) ในอีกหน้าจอหนึ่ง
 4. หากต้องการออกจากการประชุมในโหมดแยกหน้าจอประชุม ให้คลิกออกจากการโทร วางสาย ที่ด้านล่างของหน้าต่างการประชุม

" "


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมดและกลับไปด้านบนสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแยกหน้าจอประชุม

วิธีที่โหมดแยกหน้าจอประชุมส่งเสริมความเสมอภาคในการทํางานร่วมกัน

หากทุกคนเข้าร่วมจากระยะไกลหรือทุกคนอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน ผู้เข้าร่วมทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าถึงกิจกรรมอย่างเท่าเทียม แต่หากคุณมีทั้งผู้เข้าร่วมที่อยู่ระยะไกลและผู้ที่อยู่ในห้องประชุม (การประชุมแบบผสม) ผู้เข้าร่วมในห้องประชุมอาจเสียเปรียบ เนื่องจากไม่สามารถแชท โหวตเห็นด้วยกับคำถาม หรือตอบแบบสำรวจโดยใช้ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรือ Nest Hub Max ทีละคนได้

เมื่อคุณอยู่ในห้องประชุม ให้ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมในแล็ปท็อปเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมที่ประชุมจากระยะไกล หรือแชร์การ์ดวิดีโอส่วนตัวของคุณ และใช้ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรือ Nest Hub Max สําหรับเสียงและวิดีโอ ดูภาพรวมวิดีโอของโหมดแยกหน้าจอประชุม

เปรียบเทียบโหมดแยกหน้าจอประชุมกับแบบใช้เสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ (ไม่ใช่โหมดแยกหน้าจอประชุม)

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อแตกต่างระหว่างการเข้าร่วมการประชุมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมกับการเข้าร่วมโดยใช้เสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ

อินโฟกราฟิก: ความเสมอภาคในการทํางานร่วมกันในการประชุมแบบผสม

หากต้องการเตือนผู้เข้าร่วมในห้องประชุมให้ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม ขอแนะนำให้พิมพ์อินโฟกราฟิกนี้และนำไปติดไว้ในห้องประชุม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน ผู้เข้าร่วม และกิจกรรม

เสียงและวิดีโอ

ฟีเจอร์การประชุมต่อไปนี้จะปิดใช้งานหรือทำงานต่างออกไปในโหมดแยกหน้าจอประชุม

 • เสียง - ระบบจะปิดไมโครโฟนและเสียงการประชุมในโหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงสะท้อน หากต้องการพูดหรือฟังผู้อื่นในสาย ให้เข้าร่วมด้วยเสียงเต็มรูปแบบบนฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรืออุปกรณ์อื่น แล็ปท็อปของคุณจะยังคงส่งเสียงแจ้งเตือน เช่น คำขอเข้าร่วม และเล่นเสียงจากแอปอื่นๆ ในโหมดแยกหน้าจอประชุม
 • วิดีโอ - คุณจะเปิดกล้องในโหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อให้ผู้อื่นเห็นหน้าต่างผู้เข้าร่วมด้วยฟีดวิดีโอของคุณได้ แต่เมื่อคุณพูด หน้าต่างผู้เข้าร่วมจะไม่ปรากฏเป็นผู้ที่กำลังพูดเนื่องจากโหมดแยกหน้าจอประชุมไม่มีสตรีมเสียง เมื่อปิดกล้องในโหมดแยกหน้าจอประชุม มุมมองของตัวคุณเองจะแสดงรูปโปรไฟล์และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ จะไม่เห็นหน้าต่างของคุณอีกต่อไป
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดและข้อมูลผู้เข้าร่วม

โปรดคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้เสมอ

 • จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด - การเชื่อมต่อและงานนำเสนอในโหมดแยกหน้าจอจะนับรวมในจำนวนผู้เข้าร่วมใน Meet
 • การแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าร่วมและออก - ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใช้ที่ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเข้าร่วมและออกจากการประชุม
 • ผู้เข้าร่วม - ผู้จัดการประชุมจะต้องอนุมัติผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google (ผู้เข้าร่วม) ก่อน บุคคลดังกล่าวจึงจะเข้าร่วมด้วยโหมดแยกหน้าจอประชุมได้
 • รายชื่อบุคคล
  • รายชื่อบุคคลจะแสดงทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม
  • ผู้ที่กำลังนำเสนอในโหมดแยกหน้าจอประชุมจะปรากฏในรายชื่อบุคคล 2 ครั้ง การปรากฏ 2 ครั้งช่วยให้คุณตรึงหรือดีดผู้คนและงานนำเสนอออกโดยแยกจากกันได้
 • ตารางผู้เข้าร่วม - ในโหมดแยกหน้าจอประชุม ระบบจะซ่อนตารางผู้เข้าร่วมไว้ หน้าต่างการประชุมจะสงวนไว้สำหรับการแชร์หน้าจอและกิจกรรม
ดูงานนำเสนอในโหมดแยกหน้าจอประชุม

หากมีงานนำเสนอ 2 รายการขึ้นไปในการประชุม

 • ผู้ที่ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมจะเห็นเฉพาะงานนำเสนอที่ใช้งานอยู่
 • หากผู้นำเสนอที่ใช้งานอยู่หยุดนำเสนอ ผู้นำเสนอคนอื่นๆ จะต้องแสดงงานนำเสนอของตัวเองกลับขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้ที่ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมดูได้
การใช้การควบคุมของโฮสต์ในโหมดแยกหน้าจอประชุม

ฟีเจอร์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานในโหมดแยกหน้าจอประชุม

 • การควบคุมของผู้จัด - คุณสามารถกำหนดให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมจัดการประชุมและตั้งค่าการติดตามการเข้าร่วมได้ นอกจากนี้คุณยังควบคุมการใช้แชท การแชร์หน้าจอ วิดีโอ และเสียงได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม
 • จบการโทรสำหรับทุกคน - ในฐานะผู้จัดการประชุม คุณสามารถจบการประชุมสำหรับทุกคนได้ การจบการประชุมสำหรับทุกคนจะช่วยยกเลิกการเชื่อมต่อของผู้เข้าร่วมที่อาจลืมออกจากการประชุม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจบการประชุมสําหรับทุกคน
 • กิจกรรมสตรีมแบบสด - หากคุณตั้งค่ากิจกรรมใน Google ปฏิทินก่อนการประชุม คุณจะเริ่มและหยุดกิจกรรมสตรีมแบบสดจากโหมดแยกหน้าจอประชุมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสตรีมแบบสด
การแจ้งเตือนกิจกรรมในฮาร์ดแวร์ห้องประชุม
เมื่อผู้ที่อยู่ในการประชุมส่งข้อความแชทหรือเริ่มกิจกรรม เช่น แบบสํารวจ ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมและ Nest Hub Max จะแสดงการแจ้งเตือนซึ่งช่วยเตือนคนในห้องประชุมให้เข้าร่วมด้วยโหมดแยกหน้าจอประชุม
การใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเป็นหน้าจอที่ 2
คุณใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเป็นหน้าจอที่ 2 ได้เมื่อต้องการดูงานนำเสนอหรือคำบรรยายแทนเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อดูงานนำเสนอในหน้าจอที่ 2 คุณจะเลิกปักหมุดงานนำเสนอจากหน้าจอหลักได้ด้วย การเลิกตรึงงานนําเสนอจะช่วยให้คุณดูฟีดวิดีโอเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมในหน้าจอหลักได้ อย่างไรก็ตาม เหตุผลหลักสำหรับการใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมคือการปรับปรุงความเท่าเทียมของการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบผสม

ปัญหาที่ทราบ

ห้องกลุ่มย่อย
หากเป็นผู้จัดการประชุม คุณสามารถสร้างเซสชันกลุ่มย่อยเมื่อเข้าร่วมโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม และจะกําหนดผู้ที่กําลังใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมให้กับเซสชันกลุ่มย่อยได้ แต่ผู้ที่ใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมจะพูดหรือฟังในเซสชันกลุ่มย่อยไม่ได้ และคุณจะไม่สามารถกําหนดฮาร์ดแวร์ห้องประชุมหรือ Nest Hub Max ให้กับเซสชันกลุ่มย่อย

หากต้องการสร้างห้องกลุ่มย่อยในการประชุมแบบผสม ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เก็บผู้เข้าร่วมที่มาด้วยตนเอง (ผู้ที่อยู่ในห้องประชุม) ไว้ในห้องหลักของการโทร Google Meet แทนที่จะกำหนดให้อยู่ในเซสชันกลุ่มย่อย

 • ขอให้ผู้เข้าร่วมที่มาด้วยตนเองในห้องประชุมแต่ละห้องยกเลิกการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ห้องประชุมออกจากการประชุมนั้น จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมเหล่านั้นเข้าร่วมการประชุมในแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ที่มีระบบเสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ และกำหนดให้อยู่ในเซสชันกลุ่มย่อย เมื่อเซสชันกลุ่มย่อยสิ้นสุดลง ให้บุคคลนั้นเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ห้องประชุมเข้ากับการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง

 • ก่อนเริ่มกิจกรรม ให้สร้างการประชุมแยกต่างหากเพื่อใช้เป็นเซสชันกลุ่มย่อย เมื่อเซสชันกลุ่มย่อยเริ่มต้น ขอให้ผู้เข้าร่วมยกเลิกการเชื่อมต่อกับการประชุมหลักและไปเชื่อมต่อกับเซสชันกลุ่มย่อย เมื่อสิ้นสุดเซสชันกลุ่มย่อย ให้ใช้ Google Chat เพื่อเตือนให้ผู้เข้าร่วมกลับไปที่ห้องหลัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องกลุ่มย่อย

ส่วนขยาย Chrome ของบุคคลที่สาม
ส่วนขยาย Chrome ของบุคคลที่สามบางรายการทําให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดในการประชุม หากพบปัญหา ให้ลองปิดส่วนขยายของบุคคลที่สาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยาย Chrome ของบุคคลที่สาม
การ์ดผู้เข้าร่วม
โหมดแยกหน้าจอประชุมมีฟีเจอร์ต่อไปนี้ขณะใช้งาน
 • คุณจะย่อหรือย้ายมุมมองหน้าต่างผู้เข้าร่วมของตนเองเองได้ แต่จะปักหมุดไว้ไม่ได้
 • คุณจะเปิดกล้องเพื่อแชร์วิดีโอได้ แต่การ์ดผู้เข้าร่วมจะไม่แสดงเมื่อคุณพูด
 • ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมจะแสดงหน้าต่างผู้เข้าร่วมของคุณก็ต่อเมื่อคุณยกมือและ/หรือเมื่อเช็คอินเท่านั้น ทั้งนี้ คุณสามารถปักหมุดผู้เข้าร่วมโดยใช้ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก