Usuwanie danych z urządzeń mobilnych użytkowników

Urządzenia mobilne przechowują ważne informacje i umożliwiają dostęp do konta G Suite użytkownika. Możesz usuwać firmowe dane z pamięci urządzeń, do których nie masz dostępu. Jest to przydatne, gdy pracownik opuści organizację lub zgubi urządzenie.

Możesz wyczyścić zdalnie konto G Suite użytkownika, jego profil do pracy lub wszystkie dane z urządzenia. Bez względu na wybraną metodę dane G Suite pozostaną dostępne na aktywnych kontach uprawnionych użytkowników z poziomu komputera, przeglądarki internetowej i innych autoryzowanych urządzeń mobilnych.

Zanim zaczniesz

 • Aby móc wyczyścić pamięć urządzenia mobilnego użytkownika, musisz włączyć zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie zarządzania urządzeniami mobilnymi.
 • Aby dowiedzieć się, jakie dane możesz usunąć w ten sposób, zobacz Decydowanie, co ma zostać usunięte z urządzenia
 • Urządzenia z Androidem 6.0 Marshmallow i nowszym – nie można usunąć konta, jeśli jest to jedyne konto na tym urządzeniu. Gdy wyczyścisz konto, nowe dane służbowe nie będą synchronizowane, ale istniejące dane i konto G Suite pozostaną na urządzeniu. Aby usunąć konto i wszystkie dane z urządzenia, wybierz Wyczyść pamięć urządzenia, a nie Wyczyść konto.

Czyszczenie danych na urządzeniu użytkownika

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź konto użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Na stronie szczegółów konta użytkownika kliknij Zarządzane urządzenia, aby zobaczyć listę urządzeń użytkownika.

  Wskazuje link Zarządzane urządzenia
 6. Wybierz opcję:
  • Aby usunąć z urządzenia tylko dane G Suite, najedź kursorem na identyfikator urządzenia i kliknij Wyczyść konto Wipe account.
  • Aby usunąć z urządzenia wszystkie dane, najedź kursorem na identyfikator urządzenia i kliknij Więcej Więcej a potem Wyczyść pamięć urządzenia.

  Uwaga: jeśli nie wiesz, którą z tych czynności wykonać, zobacz Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego.

 7. Kliknij Wyczyść dane, aby potwierdzić tę czynność.

 8. Jeśli użytkownik dodał to samo konto G Suite do profilu do pracy i osobistego miejsca na dane, na liście urządzeń mobilnych znajdują się dwie pozycje przedstawiające to urządzenie. Powtórz te czynności, aby usunąć dane z obu pozycji na liście urządzeń.

  Dane zostaną usunięte przy następnej synchronizacji urządzenia. Jednocześnie urządzenia, które obsługują taką funkcję, zostają zresetowane. Dopóki to się nie stanie, stan urządzenia w konsoli administracyjnej będzie wskazywał Oczekuje na wyczyszczenie konta lub Oczekuje na wyczyszczenie pamięci.

 9.  (Opcjonalnie) Aby anulować usuwanie danych, kliknij Więcej Więcej a potem Anuluj czyszczenie pamięci urządzenia

  Gdy dane zostaną usunięte, stan urządzenia zmieni się na Wyczyszczone. Zwykle usunięcie danych z urządzenia trwa kilka minut, ale w przypadku niektórych urządzeń może to potrwać do 3 godzin.

 10. (Opcjonalnie) Aby powrócić na stronę konta użytkownika, w prawym górnym rogu kliknij strzałkę w górę strzałka w górę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?