Wdrażanie Dysku Google na komputer

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Informacje o tym, jak używać Dysku na komputer, znajdziesz w Centrum pomocy dla użytkowników.

Dzięki wdrożeniu w organizacji Dysku Google na komputer zapewnisz sobie i użytkownikom szybki, wygodny dostęp do plików z Dysku na komputerze.

Jak to działa

Dysk na komputer pozwala strumieniowo przesyłać pliki zapisane na Dysku bezpośrednio z chmury na komputer Mac lub PC. Dzięki temu oszczędzasz miejsce na dysku i przepustowość sieci. Pliki są przechowywane na Dysku w chmurze, więc wszystkie zmiany wprowadzane przez Ciebie i Twoich współpracowników są automatycznie aktualizowane u wszystkich użytkowników. Zawsze masz dostęp do najnowszej wersji plików.

Możesz też udostępniać pliki z Dysku w trybie offline. Takie pliki są zapisywane w pamięci podręcznej i synchronizowane z chmurą, gdy tylko nawiążesz połączenie internetowe, dzięki czemu najnowsza wersja jest dostępna na wszystkich Twoich urządzeniach.

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Instalowanie i wdrażanie Dysku na komputer

 1. Oceń, czy Dysk na komputer sprawdzi się w Twojej organizacji. Dysku na komputer możesz używać w tych systemach operacyjnych:

  Z myślą o Twoim komforcie zalecamy uaktualnienie systemu operacyjnego komputera do najnowszej wersji. Pamiętaj, by korzystać z obsługiwanej przeglądarki.

 2. Włącz synchronizację w organizacji, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. Pamiętaj o przyznaniu uprawnień dotyczących Dysku na komputer i określ, czy użytkownicy mają mieć dostęp do linków pobierania.
 3. (Opcjonalnie) Na tej samej stronie w konsoli administracyjnej, na której włącza się synchronizację, zaznacz Zezwalaj na używanie Dysku Google na komputer tylko na autoryzowanych urządzeniach.Dostęp do Dysku na komputer zostanie włączony tylko na urządzeniach należących do Twojej organizacji i przez nią zarządzanych.
 4. (Opcjonalnie) Na tej samej stronie w konsoli administracyjnej zaznacz Zezwalaj użytkownikom na włączanie aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji o obecności w plikach pakietu Microsoft Office przy użyciu Dysku Google na komputer. W ten sposób użytkownicy będą widzieć próby edytowania udostępnionych plików pakietu Microsoft Office, co pozwoli uniknąć konfliktów we wprowadzanych zmianach.
 5. Zainstaluj Dysk na komputer na komputerach wszystkich użytkowników, wybierając jedną z opisanych niżej opcji.

  • Pozwól każdemu użytkownikowi zainstalować Dysk na komputer na własnym urządzeniu. W tym przypadku użytkownicy muszą mieć uprawnienia administratora na swoim komputerze.
  • Pobierz plik .exe i przeprowadź wdrażanie w trybie cichym. Windows
   1. Pobierz plik GoogleDriveSetup.exe.
    Pobierz teraz
   2. Uruchom instalator w trybie cichym:
        GoogleDriveSetup --silent --desktop_shortcut

    Flaga desktop_shortcut dla Dysku na komputer jest opcjonalna. Użytkownicy znajdą też Dysk na komputer na pasku zadań systemu Windows.

    Dysk na komputer domyślnie obejmuje skróty na pulpicie do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google. Aby wyłączyć skróty do edytorów Dokumentów, dodaj do instalatora
    parametr --gsuite_shortcuts=false.
   3. (Opcjonalnie) Usuń folder Dysku Google (\Użytkownicy\%USER%\Google Drive). Zachowaj przy tym ostrożność, bo ten folder może zawierać dane, które nie zostały jeszcze zapisane lub zsynchronizowane.

   Uwaga: Dysk na komputer nie jest obecnie obsługiwany na laptopach i tabletach z systemem Windows i z procesorami ARM.

   Mac
   1. Pobierz plik GoogleDrive.dmg.
    Pobierz teraz
   2. Uruchom instalator w trybie cichym:
    hdiutil mount GoogleDrive.dmg; sudo installer -pkg /Volumes/Install\ Google\ Drive/GoogleDrive.pkg -target "/Volumes/Macintosh HD"; hdiutil unmount /Volumes/Install\ Google\ Drive/
   3. (Opcjonalnie) Usuń folder Dysku Google (~/Google Drive).

    Zachowaj przy tym ostrożność, bo ten folder może zawierać dane, które nie zostały jeszcze zapisane lub zsynchronizowane.

   Uwaga: przy pierwszym uruchomieniu Dysku na komputer (w wersji 48 lub nowszej) na komputerze Mac możesz zobaczyć folder o nazwie „localhost”. Jest to oczekiwane zachowanie i możesz zignorować ten folder.

  Do Dysku na komputer dołączona jest usługa Google Update (Windows) lub Google Software Update (Mac), która automatycznie aktualizuje tę aplikację na komputerach użytkowników. Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje, w zależności od urządzenia i systemu użytkownika wykonaj czynności opisane w artykule Konfigurowanie automatycznych aktualizacji (Windows) lub Zarządzanie aktualizacjami Chrome (CBCM).

W przypadku problemów z instalacją Dysku na komputer uruchom ponownie urządzenie, na którym one występują, a następnie spróbuj jeszcze raz.

Wskazówka: jeśli jesteś administratorem, informacje o instalowaniu Dysku na komputer znajdziesz w konsoli administracyjnej. Możesz sprawdzić numer wersji, datę ostatniej synchronizacji oraz wolumen danych offline na urządzeniu.

Usuwanie i ponowne instalowanie Dysku na komputer

Usuwanie Dysku na komputer

Po odinstalowaniu Dysku na komputer możesz nadal otwierać pliki w przeglądarce internetowej na drive.google.com.

Krok 1. Wyloguj się i zamknij Dysk na komputer

 1. Na pasku menu kliknij Dysk Google "" a potem Ustawienia "".
 2. Kliknij Ustawienia a potem Ustawienia "".
 3. Odłącz konto.
 4. W wyskakującym okienku kliknij OK.
 5. Po wylogowaniu się z Dysku na komputer kliknij na pasku menu Dysk Google "" a potem Ustawienia "".
 6. Kliknij Zakończ.

Krok 2. Odinstaluj Dysk na komputer

Na jednym komputerze:

Skorzystaj ze standardowej procedury i odinstaluj aplikację Dysk na komputer. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją systemu operacyjnego komputera.

W całej organizacji:

 • W systemie Windows użyj polecenia:
  %PROGRAMFILES%\Google\Drive File Stream\<VERSION>\uninstall.exe --silent --force_stop

  Argument --force_stop jest wymagany, jeśli Dysk na komputer w tym czasie uruchomiony. Argument --silent jest opcjonalny. Powoduje on ukrycie okien odinstalowywania i pominięcie prośby o potwierdzenie przez użytkownika.

  Klucz rejestru UninstallString dotyczący Dysku na komputer (Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6BBAE539-2232-434A-A4E5-9A33560C6283}) wskazuje lokalizację pliku uninstall.exe.
   
 • W systemie macOS w programie Finder kliknij prawym przyciskiem /Applications/Google Drive.app, a następnie wybierz Przenieś do kosza.

Krok 3. Wyczyść pliki zapisane w pamięci podręcznej komputera

Zanim wyczyścisz pamięć podręczną Dysku na komputer, utwórz kopię zapasową na wypadek konieczności przywrócenia tego folderu. Możesz na przykład skopiować istniejącą pamięć podręczną i zmienić jej nazwę na „DriveFS_old”.

Po sprawdzeniu ponownej instalacji Dysku na komputer możesz usunąć stary plik pamięci podręcznej. Jeśli nowa instalacja się nie powiedzie, skontaktuj się z zespołem pomocy, aby spróbować odzyskać poprzednią pamięć podręczną.

Folder pamięci podręcznej znajduje się tutaj:

 • Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

 • Mac: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS/

  W systemie macOS folder Library może być ukryty. Aby go znaleźć:

  1. Otwórz program Finder.
  2. Na klawiaturze przytrzymaj klawisz Opcja.
  3. W menu u góry ekranu kliknij Idź a potem Biblioteka.

Ostrzeżenie: jeśli chcesz tylko rozwiązać ogólne problemy, zachowaj ostrożność podczas czyszczenia pamięci podręcznej programu Dysk Google na komputer. Pliki są do niej przenoszone przed przesłaniem do usługi online. Jeśli ją wyczyścisz przed zakończeniem przesyłania, utracisz plik.

Ponowne instalowanie Dysku na komputer
 1. Odinstaluj Dysk na komputer w sposób opisany wyżej. Nie zapomnij wyczyścić pamięci podręcznej (krok 3).
 2. Przeprowadź ponowne wdrożenie lub instalację Dysku na komputer.

Znane problemy

 • Urządzenia z systemem Windows – Dysk na komputer nie jest obecnie obsługiwany na laptopach i tabletach z procesorami ARM i systemem Windows, w tym na urządzeniach Microsoft Surface Pro X.
 • Kopiowanie plików Dysku – Dysk na komputer obecnie nie obsługuje kopiowania plików edytorów Dokumentów Google (Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji Google itp.) w aplikacji Dysk na komputer. Aby skopiować te pliki, wejdź na stronę https://drive.google.com w przeglądarce.
 • Spotlight – Dysk na komputer w wersji nowszej niż 47 nie obsługuje indeksowania Apple Spotlight na urządzeniach Apple Silicon, w systemie macOS Monterey lub nowszym ani w przypadku kont Gmail. Zamiast tego możesz używać zintegrowanej funkcji wyszukiwania na Dysku Google wprowadzonej w wersji 55.
 • Digital Guardian – Dysk na komputer nie jest obecnie zgodny z oprogramowaniem Digital Guardian.
 • Oprogramowanie antywirusowe – niektóre programy antywirusowe i zabezpieczające mogą zakłócać działanie Dysku na komputer. Jeśli program antywirusowy przeprowadza skanowanie i wielokrotnie wyświetla się komunikat „Dysk Google napotkał problem i przestał działać”, spróbuj wykluczyć Dysk na komputer ze skanowania. W systemie Windows domyślna litera dysku to G: (w zależności od konfiguracji może to być inna litera). W systemie macOS domyślny dysk to /Volumes/GoogleDrive (w zależności od konfiguracji może to być inny dysk). Jak rozwiązać ten problem
  • W systemie Windows na liście dozwolonych w programie antywirusowym dodaj lub wyklucz te pozycje:
   1. domyślnie podłączony katalog systemu Windows: G:\,
   2. katalog danych aplikacji: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS.
  • W systemie MacOS na liście dozwolonych w programie antywirusowym dodaj te pozycje:
   1. domyślnie podłączony katalog systemu MacOS: /Volumes/GoogleDrive,
   2. katalog danych aplikacji: /Users/*/Library/Application\ Support/Google/DriveFS.

  Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z zespołem pomocy u dostawcy oprogramowania antywirusowego.

 • Problemy z synchronizacją – synchronizowanie folderu z Dyskiem Google i jednocześnie inną usługą synchronizacji może spowodować nieudaną synchronizację plików z Dyskiem Google lub ich całkowite usunięcie z tej usługi. Zachowaj ostrożność podczas wprowadzania zmian w konfiguracji innych aplikacji.
 • Wyskakujące okienka – niektórym użytkownikom Dysku na komputer w wersji 41 lub starszej mogą co jakiś czas wyświetlać się wyskakujące okienka logowania. Czasami dzieje się tak, jeśli konto zostało usunięte lub wyłączone. Jeśli nie chcesz już korzystać z Dysku na komputer i napotykasz ten problem, zalecamy odinstalowanie Dysku na komputer.

  W systemie Windows przed odinstalowaniem Dysku na komputer konieczne może być ręczne zatrzymanie tej aplikacji.

  Rozwiązanie tego problemu w systemie Windows
  1. Upewnij się, że Dysk na komputer działa w tle.
  2. Otwórz Menedżera zadań, klikając prawym przyciskiem pusty obszar paska zadań i wybierając z menu Menedżer zadań. Uwagi:
   • Nie klikaj żadnych ikon ani opcji, ponieważ wówczas wyświetli się inne menu.
   • Jeśli system Windows nie odpowiada, przytrzymaj Ctrl + Alt + Delete i wybierz Menedżer zadań z menu.
  3. U góry ekranu kliknij kartę Procesy. Uwaga: w systemie Windows 10 procesy są wyświetlane w 2 grupach.
  4. Poszukaj Dysku Google na komputer w sekcji Procesy w tle. Możesz znaleźć kilka wystąpień Dysku Google na komputer.
  5. Kliknij prawym przyciskiem każdy proces po kolei i wybierz Zakończ zadanie. Powtarzaj ten krok, aż wszystkie wystąpienia Dysku Google na komputer zostaną zamknięte.

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false