Ändra din primära domän

Du kan ändra den primära domänen för organisationens Google-konto. Gör detta om du inte längre vill använda din nuvarande primära domän eller om du vill att en annan domän ska vara din primära domän. Dina användare loggar sedan in och tar emot e-post med ditt nya domännamn.

Obs! Du kan inte ändra den primära domänen för provkonton.

Innan du börjar

Det är kanske inte nödvändigt att ändra din primära domän och det kan få oavsiktliga följder. Läs följande innan du fortsätter: 

Obs! Om du ändrar din primära domän kan du inte nedgradera till den äldre kostnadsfria utgåvan av G Suite. 

Ändra primär domän i administratörskonsolen

Den här funktionen är inte tillgänglig för konton i den äldre kostnadsfria utgåvan, återförsäljarkonton, domäner som köpts via en Google-partner eller konton med licenser för Chrome-hantering eller hantering av mobila enheter. 

Du ändrar primär domän genom att lägga till den nya domänen på administratörskonsolen. Byt sedan ut den mot den nuvarande primära domänen.  

Obs! Om du har köpt G Suite från en återförsäljare måste du meddela återförsäljaren innan du ändrar domänen.

Vi föreslår att du ändrar den primära domänen så här:

Steg 1: Lägg till en sekundär domän och konfigurera MX-poster

Lägg till domänen du vill ha som ny primär domän på administratörskonsolen. Lägg till den som en domän, inte ett domänalias.

 1. Lägg till domänen enligt beskrivningen i Lägga till fler domäner på G Suite-kontot.

  Viktigt! När du uppmanas att göra det väljer du alternativet Lägg till ytterligare en domän (inte alternativet för domänalias).

 2. Verifiera domänen.

  Detta krävs för att göra den till din primära domän.

 3. Hänvisa domänens e-post till Googles servrar genom att konfigurera MX-poster.

  Du kan göra det nu eller senare.

Steg 2: Gör domänen till ny primär domän
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Domäner ska visas.

 3. Klicka på Lägg till/ta bort domäner.
 4. Klicka på Gör till primär bredvid din nya primära domän.

  Viktigt! Alternativet Gör till primär visas inte om din domäntyp saknar stöd för att ändra primär domän.

 5. Klicka på Ändra primär domän.
Steg 3: Byt namn på användarna till den nya primära domänen
Innan du byter namn på huvudadministratörskontot som du är inloggad på ser du till att spara det nya namnet någonstans. När du byter namn loggas du ut automatiskt. Sedan måste du ange det nya namnet på huvudadministratören för att kunna logga in igen.
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Klicka på en användare för att öppna personens kontosida.
 4. Klicka på Byt namn på användare till vänster.
 5. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil under Primär e-postadress och välj den nya primära domänen.
 6. Klicka på Byt namn.

Användaren loggar nu in med sin adress på den nya primära domänen. Den gamla adressen blir ett e-postalias. Så länge varje domän är inställd på e-postflöde med Googles servrar får användaren e-post till båda adresserna.

Steg 4: Byt namn på grupper till den nya primära domänen
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. Öppna sidan för en grupp som du vill byta namn på genom att klicka på gruppen.
 4. Klicka på Redigera högst upp på gruppens sida.
 5. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil och välj den nya primära domänen.
 6. Klicka på Spara gruppinformation.
Steg 5: Ta bort den ursprungliga primära domänen (valfritt)

Om du inte längre vill använda den ursprungliga primära domänen med ditt Google-konto kan du ta bort domänen.

Innan du tar bort din ursprungliga primära domän kontrollerar du att det inte finns några befintliga användare eller grupper som använder domänen. När du tar bort domänen får användarna inte e-postmeddelanden som skickas till domänen.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Domäner ska visas.

 3. Klicka på Lägg till/ta bort domäner.
 4. Överst till höger om domänen [original_primary_domain].test-google-a.com domain klickar du på Inaktivera. Bekräfta sedan att du vill ta bort domänen.
 5. Bredvid den ursprungliga primära domänen du vill ta bort klickar du på Ta bort.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?