Ändra din primära domän

 
Följ de här stegenom du vill ändra ditt namn för en adress som slutar på @gmail.com

Om ditt företag byter namn kanske du vill ändra din primära domän för G Suite eller Cloud Identity. Då kan du använda ditt nya domännamn för användarnas e-postadresser, kalenderinbjudningar och andra meddelanden (till exempel inbjudningar att dela en fil i Google Dokument).

Det är inte alltid nödvändigt att ändra den primära domänen och det är en tidskrävande process som kräver konfiguration. Dessutom är det inte möjligt att byta domäner med alla versioner av G Suite eller Cloud Identity.

Du kanske kan helt enkelt lägga till domänen istället för att ändra din primära domän. Läs mer om alternativ till att byta domän.

Krav

Du kan ändra den primära domänen i vissa versioner av G Suite och Cloud Identity. Ändring av primär domän är inte tillgängligtför: 

Kontakta G Suite-supporten för mer information om dina alternativ om du har något av följande:

 • G Suite for Education
 • G Suite for Nonprofits
 • Hantering av Chrome-enheter
 • Chromebox för möten
 • Google Play for Education

Byta primär domän

För en smidig övergång bör du läsa igenom dessa steg innan du byter primär domän.

Lägg till den nya domänen i administratörskonsolen och ställ in e-post för den. Ändra sedan din nuvarande primära domän till din nya primära domän. Du kommer att behöva byta namn på alla användare till deras nya e-postadresser så att de kan få e-post.

Den gamla primära domänen blir automatiskt ett domänalias. Dina användare och grupper kan få e-post till sina gamla adresser och sina nya adresser. Ett domänalias kostar inget extra. Du kan också ta bort den gamla primära domänen från ditt G Suite eller Cloud Identity-konto.

Öppna alla | Stäng alla


Steg 1: Förbered dig för bytet
 • Undvik avbrott på ett G Suite-konto som du har köpt av en återförsäljare genom att meddela återförsäljaren innan du gör ändringar på domänen.
 • När du tar bort din gamla primära domän från G Suite kommer klassiska Google Sites på den domänen att raderas. Konvertera alla webbplatser med nya Google Sites innan du ändrar den primära domänen.
 • Du behöver vara säker på att du kan logga in på domänvärden (till exempel GoDaddy® eller Enom®) för din nya primära domän. Du kommer att behöva uppdatera inställningarna hos din domänvärd för att ställa in e-post för din nya domän. 
 • Meddela dina användare om bytet och vad de behöver göra. Nedan finns ett exempelmeddelande
Steg 2: Lägg till din nya domän och ställ in e-post

Obs! Om den nya domänen redan är ett alias måste du ta bort domänaliaset.

Följ sedan dessa steg för att lägga till den nya domänen som en annan domän. Du kan behöva vänta upp till 24 timmar innan domänen kan läggas till. 

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Domäner ska visas.

 3. Klicka på Hantera domäner följt av Lägg till en domän eller ett domänalias.
 4. Klicka på Lägg till ytterligare en domän.
 5. Ange namnet på din nya primära domän.

  Du måste äga domännamnet och det får inte användas med något annat Google-konto. Om domänen redan används visas ett felmeddelande. Läs felsökningstipsen.

 6. Klicka på Fortsätt att verifiera äganderätten till domänen.

  Följ verifieringsanvisningarna.

 7. Klicka på Fortsätt och verifiera domänägarskap.
 8. Konfigurera Gmail genom att uppdatera den nya domänens MX-poster.

  Det här ändrar inte din e-postadress för din nuvarande primära domän.

 9. Klicka på Jag har slutfört de här stegen.
 10. Förhindra identitetsförfalskare (spammare som skickar meddelanden som verkar vara från dig) och att dina meddelanden markeras som skräppost genom att ställa in SPF (rekommenderas starkt) och DKIM.
 11. Kontrollera att dina MX-, SPF- och DKIM-poster är konfigurerade för G Suite.
Steg 3: Byt till den nya primära domänen
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Domäner ska visas.

 3. Klicka på Hantera domäner.
 4. Klicka på Gör till primär bredvid din nya primära domän.

  Viktigt: Du kommer inte ha alternativet Gör till primär i följande fall:

  • Du försöker använda ett domänalias. Du måste ta bort den domänen och lägga till den igen som en ytterligare domän (se ovan för steg 2).
  • Din typ av konto stöder inte byte av primär domän. Se ovan under krav.

  Fönstret Lägg till en domän eller ett domänalias visas. Visar den primära domänen, den sekundära domän som ska göras primär och domänaliaset.

 5. Klicka på Ändra primär domän.

  Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna träder i kraft.

Steg 4: Byt namn på användare och grupper med din nya domän

Byt namn på användare

Ändra alla användares e-postadress så att de använder det nya domännamnet. Den gamla e-postadressen blir ett e-postalias. Så länge båda domänerna är konfigurerade för e-post med G Suite kan användarna ta emot och skicka e-post med båda adresserna.

Viktigt: När du byter namn på ditt eget administratörskonto loggas du automatiskt ut. Sedan kan du logga in med ditt nya användarnamn.

Läs igenom följderna av att ändra ett användarnamn innan du börjar.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Klicka på en användare för att öppna personens kontosida.
 4. Klicka på Byt namn på användare till vänster.
 5. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil under Primär e-postadress och välj den nya primära domänen.
 6. Klicka på Byt namn.

Tips! Om du har många användare kan du använda ett kalkylblad för att ändra användarnamn.

Byta namn på e-postgrupper

Om du har gruppadresser såsom info@gammal-doman.se ska du byta namn på dem till din nya domän. Den gamla gruppadressen blir ett alias för den nya gruppadressen. Du får e-post med båda gruppadresserna (till exempel info@ny-doman.se och info@gammal-doman.se).

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. Öppna sidan för en grupp som du vill byta namn på genom att klicka på gruppen.
 4. Klicka på Redigera Redigera högst upp på gruppens sida.
 5. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil och välj den nya primära domänen.
 6. Klicka på Spara gruppinformation.
Steg 5: Uppdatera dina G Suite-inställningar

Uppdatera inställningar för:

 • Fakturering
 • Appar från Marketplace och Google App Engine
 • Domänalias
 • Google Kalender
 • Logotyper och anpassade webbadresser
Obs! När du ändrar domännamnet tar det lite tid innan ändringarna visas i dina appar. Om du har ett konto på Google Cloud Platform (GCP) kan det ta flera dagar innan visningsnamnet för GCP-organisationsresursen uppdateras.

Steg

 1. Kontrollera att kontaktinformationen till ditt företag stämmer så att viktig faktureringsinformation skickas till rätt e-postadress.
 2. Fråga apputvecklaren om du behöver ominstallera om några appar från Marketplace eller Google App Engine.

  Om appen sparar data baserat på domännamnet eller en användares e-postadress kan data försvinna.

 3. Ominstallera appar från Marketplace eller Google App Engine efter behov.
 4. Ta bort eventuella domänalias på kontot och lägg till dem igen.

  Obs! Dina domänalias är kopplade till den gamla primära domänen. När du har tagit bort ett domänalias kan det ta 24 timmar innan du kan lägga till det igen.

 5. Ta bort och lägg till Hangouts Meet (videomöten eller konferensrum) i Kalender.

  Länkarna du har skapat med din gamla primära domän kommer inte att fungera.

 6. Återskapa sekundära kalendrar.

  Sekundära kalendrar (ytterligare kalendrar skapade av en användare) fortsätter att visa det ursprungliga primära domännamnet. Se Skapa en ny kalender.

 7. (Valfritt) Redigera webbplatser på den gamla domänen (som visas med den gamla webbadressen) genom att be användare byta ut det gamla domännamnet till det nya domännamnet i webbadressen.

  Exempel: I stället för sites.google.com/a/gammal_domän.com öppnar du sites.google.com/a/ny_domän.com.

 8. Uppdatera anpassade logotyper och anpassade webbadresser i G Suite.
(Valfritt) Ta bort den gamla primära domänen

Om du inte vill använda den ursprungliga primära domänen med ditt G Suite- eller Cloud Identity-konto kan du ta bort domänen.

Innan du tar bort 

Se till att det inte finns några befintliga användare eller grupper som använder domänen. När du tar bort domänen får användarna inte e-postmeddelanden som skickas till domänen.

Efter borttagning

 • Alla klassiska webbplatser på den gamla domänen raderas. Innan du ändrar din primära domän behöver du konvertera din klassiska webbplats till nya Google Sites.
 • Nya webbplatser på den gamla domänen tas bort från publicering. Webbplatsägare får automatiskt ett e-postmeddelande med instruktioner om hur man publicerar.
 • Användarens sekundära kalendrar och tillhörande händelser raderas också och kan inte återställas.
(Valfritt) Ge anvisningar till dina användare

Informera användarna om namnbytet och vad de ska göra. Här är ett exempelmeddelande som du kan anpassa. Läs igenom följderna av att ändra ett användarnamn för ytterligare steg eller tips som du kan ta med.

Exempelmeddelande

Vi har uppdaterat vår e-post från <gammal-domän.com > till <ny-domän.com>. Detta har ändrats och detta behöver du göra för att använda din nya adress:

Nytt namn – Din nya adress blir <dittnamn@nydomän.com>. Du använder den här adressen för att logga in på ditt G Suite-konto (ditt lösenord ändras inte).

E-post – All e-post som skickas till din gamla adress kommer till inkorgen som vanligt. Din gamla adress är ett alias (ytterligare adress) till din nya adress.

Tips: Om du skickar ett meddelande till din gamla adress visas det inte i din inkorg. Meddelandet finns däremot i Skickade mejl. Läskvitton från e-postmeddelanden som skickats av din gamla e-postadress vidarebefordras inte heller till din nya adress.

E-postgrupper – Våra e-postgrupper, till exempel info@ och forsaljning@ har ändrats till vårt nya namn. Du får fortfarande e-post som skickas till våra gamla gruppnamn.

Rekommenderade steg

 1. Uppdatera din e-postsignatur med vårt nya namn.
 2. Ställ in Gmail så att meddelanden från din gamla adress skickas.

  Ange din gamla e-postadress i fältet E-postadress.

 3. Uppdatera informationen i din kalender.
  1. Öppna alla befintliga och återkommande händelser som du har skapat.
  2. Ta bort och återskapa sedan eventuella länkar, konferensrum eller andra resurser i Hangouts Meet.

   (De gamla länkarna fungerar inte.)

 4. Om du använder <någon marknadsplats eller anpassade appar> ska du logga ut och sedan logga in med din nya adress.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?