Ta bort företagsdata från en mobil enhet

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

På mobila enheter lagras viktig information som kan användas för att få åtkomst till en användares företagskonto. Om en enhet saknas eller en användare lämnar organisationen kan du rensa företagsdata och appar från enheten. Du kan rensa användarens företagskonto, jobbprofil eller all data från enheten. Vilken metod du än väljer så kommer företagsdata att vara tillgänglig för användare som loggar in med sin dator, en webbläsare eller en annan godkänd mobil enhet.

Viktigt (Android): Om du använder skydd för fabriksåterställning ska du kontrollera att du har åtkomst till ett kopplat administratörskonto innan du rensar en enhet och återställer den. Kontot måste vara aktivt (inte återställt) och får aldrig har tagits bort eller stängts av. Google Cloud-supporten kan inte låsa upp enheten eller återställa den åt dig. Om du har problem med att låsa upp en återställd enhet kontaktar du tillverkaren för hjälp. Mer information finns i Skyddsinställning för fabriksåterställning.

Innan du börjar

Bestäm vad du vill rensa från enheten

Du kan rensa all data från en enhet eller bara från ett företagskonto. Generellt bör du:

 • Rensa en enhet – när en privat eller företagsägd enhet tappas bort eller blir stulen.
 • Rensa ett företagskonto – om det är en personlig enhet och användaren lämnar organisationen.

Vilken data som tas bort beror på enhetstypen du rensar. Mer information finns i tabellen nedan.

Obs! Du kan inte rensa alla appar och all data från en enhet som hanteras med grundläggande mobilhantering. Enheten måste hanteras med avancerad mobilhantering och ha Google Apps Device Policy-appen (Android), en enhetspolicyprofil (Apple® iOS®) eller Google Sync (endast G Suite) konfigurerat. Läs mer om att konfigurera hantering av mobila enheter.

Enhetstyp Rensa enhet Rensa företagskonto
Personlig Android-enhet med en jobbprofil
 • Användarens jobbprofil tas bort, vilket omfattar företagskontot och all data som är kopplad till det.
 • Personliga uppgifter och appar finns kvar på enheten.
 • Användarens jobbprofil tas bort, vilket omfattar företagskontot och all data som är kopplad till det.
 • Personliga uppgifter och appar finns kvar på enheten.
Personlig Android-enhet utan en jobbprofil
 • All företagsdata och personlig data raderas.
 • Enheten återställs till fabriksinställningarna.
 • Om enheten har ett SD-kort* tas data bort från det också.
 • Företagskontot tas bort.
 • Personliga uppgifter och appar finns kvar på enheten.
Företagsägd Android-enhet
 • Alla företags- och personuppgifter tas bort.
 • Enheten återställs till fabriksinställningarna.
 • Det här alternativet är inte tillgängligt för företagsägda enheter.
iOS-enhet med iOS-synkronisering för G Suite
 • All företagsdata och personlig data och alla appar raderas.
 • Enheten återställs till fabriksinställningarna.
 • Företagskontot och hanterade appar tas bort.
 • Personliga uppgifter och appar finns kvar på enheten.
Enheter som använder Google Sync, till exempel Windows Phone, iOS, BlackBerry (endast G Suite)
 • Alla företags- och personuppgifter tas bort.
 • Enheten återställs till fabriksinställningarna.
 • Det här alternativet är inte tillgängligt för enheter som synkroniserar data med Google Sync.

*Borttagningen är en snabbradering och inte en säker radering av SD-kortet. Enbart monterade primära SD-kort rensas. Skrivskyddade kort rensas inte.

Om du har åtkomst till enheten ...

Om enheten inte försvinner eller blir stulen och du har åtkomst till den:

 • Se till att användaren har åtkomst till sitt företagskonto:
  • Om användaren inte känner till sitt lösenord måste du återställa det. Gör detta innan du rensar enheten. Om du inte gör det kan användaren behöva vänta minst 24 timmar innan han eller hon kan logga in på enheten igen.
  • Om kontot är avstängt måste du återställa det. Mer information finns i Återställ en avstängd användare.
 • Kontrollera att alla administratörer som har tillgång till Android-enheter med fabriksåterställningsskydd kan logga in. Kontona måste vara aktiva för att administratören ska få åtkomst till enheten efter att den har rensats.
 • Logga ut och ta bort företagskontot innan du rensar enheten eller kontot.

Rensa en enhet eller ett företagskonto från en enhet

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på Mobila enheter.
 4. Välj de enheter du vill rensa följt av klicka på Mer Mer följt av Rensa enhet eller Rensa konto.
  Obs! Om du är osäker på vilket alternativ du ska välja läser du Välj vad du vill rensa från enheten.
 5. Klicka på Rensa enhet eller Rensa konto för att bekräfta.
  Om användaren har lagt till fler än ett konto på enheten eller om han eller hon har lagt till samma företagskonto i både jobbprofilen och det privata utrymmet finns det två poster för enheten på listan över mobila enheter.
 6. Upprepa stegen för att ta bort data från båda posterna på listan över enheter.

Vid nästa synkronisering raderas data och i relevanta fall återställs enheten. Det tar vanligtvis några minuter innan data har raderats, men det kan ta upp till tre timmar för vissa enheter. När rensningen är klar är enhetens status Rensad eller Konto rensat på administratörskonsolen. Om enheten inte är online förblir enhetens status i administratörskonsolen Rensas tills enheten är online igen och rensningen har slutförts.

Mer information om processen för fabriksåterställning finns i dokumentationen för enheten.

Android 5.1 Lollipop och senare enheter – ett konto kan inte tas bort om det är det enda kontot på enheten. När du rensar kontot synkroniseras inte ny jobbdata men befintlig data och företagskontot finns kvar på enheten. Om du vill ta bort kontot och data rensar du all data från enheten.

Tillåt Android-användare att rensa sina egna enheter

Du kan tillåta att användarna fjärrensar sina egna enheter. När de rensar sin enhet tas samma data bort som när en administratör gör det. Mer information finns i Välja vad du vill rensa från enheten (ovan).

Obs! Det här alternativet fungerar på enheter med Android 2.2 Froyo och senare.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på Android-inställningar följt av Allmänna inställningar.
 4. (Valfritt) Till vänster väljer du en organisation att tillämpa inställningen på.
 5. Markera rutan Tillåt användaren att fjärrensa enheten från Hitta min enhet.
 6. Klicka på Spara.

Om du vill ge användarna information om att fjärrensa enheten läser du Hantera min Android-enhet.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?