Włączanie i wyłączanie aplikacji z Marketplace dla użytkowników

Jeśli jesteś administratorem kont Google w organizacji, możesz kontrolować dostęp użytkowników do poszczególnych aplikacji kupionych w G Suite Marketplace. Wystarczy włączyć lub wyłączyć dane aplikacje dla określonych osób w konsoli administracyjnej Google. Użytkownicy, którzy mają włączoną aplikację, mogą z niej korzystać na swoim koncie.

Kontrola nad dostępem użytkowników do aplikacji z Marketplace

Zanim rozpoczniesz: aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla wybranej grupy użytkowników, umieść ich konta w jednostce organizacyjnej.
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem Aplikacje z Marketplace.
 3. Kliknij aplikację z Marketplace, którą chcesz włączyć lub wyłączyć.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?