เกณฑ์จำกัดการส่งสำหรับ Gmail ใน G Suite

G Suite จำกัดจำนวนอีเมลที่ผู้ใช้รายหนึ่งส่งได้เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเรา และช่วยให้บัญชีของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ จำนวนสูงสุดนี้ใช้จำกัดจำนวนข้อความที่ส่งต่อวันและจำนวนผู้รับต่อข้อความ

ถ้าผู้ใช้ส่งอีเมลเกินเกณฑ์จำกัดสูงสุดใน G Suite ก็จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • คุณส่งอีเมลถึงจำนวนที่จำกัดสูงสุดแล้ว
 • คุณส่งอีเมลถึงจำนวนที่จำกัดสูงสุดสำหรับ Gmail แล้ว
 • คุณส่งถึงผู้รับเกินจำนวนที่จำกัดสูงสุด

หลังจากส่งอีเมลถึงจำนวนที่จำกัดสูงสุดแล้ว ผู้ใช้จะส่งอีเมลใหม่ไม่ได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง แต่ยังเข้าถึงบัญชี G Suite และรับอีเมลที่เข้ามาได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ ยังเข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Google ได้ด้วย เมื่อพ้นช่วงระงับนี้แล้ว ระบบจะรีเซ็ตเกณฑ์จำกัดการส่งสูงสุดให้โดยอัตโนมัติและผู้ใช้จะส่งอีเมลต่อได้

เกณฑ์จำกัดการส่ง

เกณฑ์จำกัดการส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และเกณฑ์จำกัดต่อวันจะมีผลในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงนับจากเวลาส่งจริง ไม่ใช่เวลาที่แน่นอนของแต่ละวัน

หมายเหตุ: เกณฑ์จำกัดการส่งจะต่างออกไป ถ้าองค์กรของคุณใช้บริการส่งต่อ SMTP ให้กำหนดเส้นทางอีเมลขาออกผ่าน Google โปรดดูการจำกัดการส่งสำหรับบริการส่งต่อ SMTP

ประเภทเกณฑ์จำกัด เกณฑ์จำกัด
ข้อความต่อวัน
ขีดจำกัดการส่งรายวัน*
2,000 (500 สำหรับบัญชีทดลองใช้งาน)
ข้อความที่ส่งต่อโดยอัตโนมัติ
ข้อความที่ส่งต่อโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีอื่น ซึ่งไม่รวมอยู่ในเกณฑ์จำกัดการส่งรายวัน
10,000
ตัวกรองอีเมลที่ส่งต่ออัตโนมัติ
ตัวกรองบัญชีที่ส่งต่ออีเมลโดยอัตโนมัติ
20
จำนวนผู้รับต่อข้อความ
ที่อยู่ในช่องถึง สำเนา สำเนาลับของอีเมลฉบับเดียว*
2,000 (ภายนอก 500 ราย)
จำนวนผู้รับต่อข้อความที่ส่งผ่าน SMTP (โดยผู้ใช้ POP หรือ IMAP) หรือ Gmail API
ที่อยู่ในช่องถึง สำเนา และสำเนาลับของอีเมลฉบับเดียว* ซึ่งรวมอีเมลที่ส่งโดยใช้ smtp-relay.gmail.com หรือ smtp.gmail.com*
100
จำนวนผู้รับทั้งหมดต่อวัน
ที่อยู่แต่ละรายการจะนับรวมในอีเมลที่ส่งทั้งหมด เช่น อีเมล 5 ฉบับที่ส่งไปยังที่อยู่จำนวน 10 รายการจะนับเป็นผู้รับจำนวน 50 คน*
10,000
จำนวนผู้รับภายนอกต่อวัน
ที่อยู่อีเมลภายนอกโดเมนหลักของคุณ รวมถึงชื่อแทนโดเมน และโดเมนสำรอง
3,000
จำนวนผู้รับที่ไม่ซ้ำกันต่อวัน
ที่อยู่แต่ละรายการจะถูกนับวันละครั้ง เช่น อีเมล 5 ฉบับที่ส่งไปยังที่อยู่ 10 รายการจะนับเป็นผู้รับจำนวน 10 คน*
3,000 (ภายนอก 2,000 รายและภายนอก 500 รายสำหรับบัญชีทดลองใช้งาน)

*มีผลกับทั้งผู้รับภายในและภายนอก

สิ่งที่นับรวมในเกณฑ์จำกัดของผู้ใช้

 • อีเมลที่ส่งจากที่อยู่สำรองหรืออีเมลแทนของผู้ใช้
 • อีเมลที่ผู้ช่วยส่งแทนคุณ (ในกรณีที่คุณมอบอำนาจในผู้ช่วยส่งอีเมลแทน)
 • อีเมลที่ส่งจากการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติของ Gmail

เกณฑ์จำกัดการส่ง Gmail สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อคุณใช้ Gmail สำหรับแอปบนมือถือในโหมด Google Sync จะมีการบังคับใช้เกณฑ์จำกัดการส่งแบบเดียวกับเมื่อคุณใช้ Gmail ในเว็บเบราว์เซอร์ (ตามรายละเอียดในตารางด้านบน)

เมื่อคุณใช้ Gmail สำหรับแอปบนมือถือในโหมด IMAP จะมีการบังคับใช้เกณฑ์จำกัดการส่ง IMAP (ตามรายละเอียดในตารางด้านบน)

การรีเซ็ตเกณฑ์จำกัดการส่ง

ผู้ดูแลระบบ G Suite จะตรวจสอบส่วนผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อดูรายละเอียดว่าคุณใช้งานถึงเกณฑ์ใดได้ ระบบจะรีเซ็ตเกณฑ์จำกัดโดยอัตโนมัติหลังจาก 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: บัญชีที่ระบบตรวจพบว่าส่งจดหมายขยะอาจถูกจำกัดการส่งอีเมลอย่างถาวร โปรดดูนโยบายสำหรับจดหมายขยะและการละเมิดของ Google

เพิ่มเกณฑ์จำกัดเมื่อพ้นช่วงทดลองใช้ฟรี 

มีเกณฑ์จำกัดบางอย่างที่ใช้กับบัญชีทดลองใช้ฟรีโดยเฉพาะ เมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งาน เกณฑ์จำกัดการส่งจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อโดเมนมียอดเรียกเก็บเงินสะสมเป็นจำนวนอย่างน้อย USD 30 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินของคุณ) ในกรณีที่ซื้อโดเมนจาก Google คุณจะต้องมียอดเงิน USD 30 บวกค่าใช้จ่ายสำหรับโดเมนของคุณ จึงจะเพิ่มเกณฑ์จำกัดการส่งได้

ถ้าต้องการเพิ่มเกณฑ์จำกัดให้เร็วกว่านี้ คุณจะยุติระยะทดลองใช้ฟรีและชำระเงินจำนวนนี้ได้เลย โปรดดูวิธีการในการชำระเงินด้วยตนเอง การอัปเกรดเกณฑ์จำกัดอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงหลังจากจ่ายเงินแล้ว 

ข้อสำคัญ: ในระหว่างช่วงทดลองใช้งาน จะไม่มีการเพิ่มเกณฑ์จำกัดการส่งของคุณ

คำแนะนำในการส่งอีเมลจำนวนมาก

ลองใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อเลี่ยงการส่งอีเมลเกินเกณฑ์จำกัดเมื่อส่งอีเมลออกไปเป็นจำนวนมาก เช่น ในแคมเปญการตลาด

 • ทยอยส่งการสื่อสารจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น 2 วัน ส่งอีเมลถึงผู้รับกลุ่มหนึ่ง จากนั้นรอ 24 ชั่วโมง แล้วส่งอีเมลถึงอีกกลุ่มหนึ่ง
 • ส่งอีเมลถึงที่อยู่กลุ่ม ส่งอีเมลถึงที่อยู่อีเมลจำนวนมากโดยใช้ที่อยู่กลุ่มเพียงที่อยู่เดียว เช่น ติดต่อผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรด้วยการเพิ่มทุกคนในโดเมนไปยังรายชื่ออีเมล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มและนโยบายและเกณฑ์จำกัดของกลุ่ม
 • ใช้โซลูชัน Marketplace นักพัฒนาแอปบุคคลที่สามหลายรายพัฒนาแอปไว้สำหรับการส่งอีเมลจำนวนมาก โปรดดูแนวคิดเพิ่มเติมใน G Suite Marketplace
  หมายเหตุ: Google ไม่มีบริการด้านเทคนิคสำหรับแอป Marketplace โซลูชัน Marketplace สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาแอปบุคคลที่สามให้กับผู้ใช้ทั่วไป
 • สร้างโซลูชัน App Engine นักพัฒนาแอปจะเพิ่มเกณฑ์จำกัดการส่งอีเมลได้โดยสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยเฉพาะ โปรดดู App Engine สำหรับอีเมล
 • ใช้เซิร์ฟเวอร์เมลภายใน ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์เมลภายใน ให้ใช้เซิร์ฟเวอร์นั้นในการส่งอีเมลให้กับผู้รับโดยตรงเพื่อเลี่ยงเกณฑ์จำกัดการส่ง คุณควรเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรนี้ไว้ในระเบียน SPF เพื่อไม่ให้มีการทำเครื่องหมายข้อความว่าเป็นจดหมายขยะอีก
 • อ่านหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลจำนวนมาก ผู้รับอีเมลบางคนอาจรายงานข้อความที่ส่งจำนวนมากว่าเป็นจดหมายขยะ ดังนั้น คุณอาจจะต้องตรวจสอบว่าผู้รับทุกคนยินยอมรับอีเมลนั้น และตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลเพื่อหากฎหรือตัวกรองการส่งต่อที่กำหนดค่าไว้ไม่ถูกต้อง โปรดดูรายละเอียดในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลจำนวนมาก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร