Sändningsgränser för e-post

Google skyddar system och konton genom att begränsa antalet e-postmeddelanden som användare kan skicka per dag och antalet mottagare per meddelande.

Om dina användare överskrider en sändningsgräns för e-post ser de ett felmeddelande som:

 • Du har nått en gräns för att skicka e-post.
 • Du har nått en sändningsgräns i Gmail.
 • Du har överskridit maximalt antal mottagare.

När någon av gränserna har nåtts kan en användare inte skicka nya meddelanden på upp till 24 timmar. Användaren kan dock få tillgång till sitt G Suite-konto och ta emot inkommande e-post. Användaren kan också komma åt sina andra Google-tjänster. Efter denna period återställs sändningsgränserna automatiskt och användaren kan fortsätta skicka e-post.

Sändningsgränser

Sändningsgränserna kan ändras utan föregående meddelande. Gränserna per dag tillämpas under en rullande 24-timmarsperiod och inte under en fast tid på dygnet.

Obs!

Typ av begränsning Gräns
Meddelanden per dag
Daglig sändningsgräns*
2 000 (500 för testkonton)
Meddelanden vidarebefordras automatiskt
Meddelanden som vidarebefordras automatiskt från ett annat konto. Dessa ingår inte i den dagliga sändningsgränsen.
10 000
E-postfilter för automatisk vidarebefordran
Kontofilter som automatiskt vidarebefordrar e-post
20
Mottagare per meddelande
Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande*
Totalt 2 000 per meddelande
(högst 500 externa)
Mottagare per meddelande som skickas via SMTP (av POP- eller IMAP-användare) eller Gmail API
Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia i ett enskilt e-postmeddelande. Detta inkluderar e-post som skickas via smtp-relay.gmail.com eller smtp.gmail.com*
100
Totalt antal mottagare per dag
E-postadresser (mottagare) räknas varje gång ett meddelande skickas. Fem e-postmeddelanden som skickas till 10 adresser räknas som 50 mottagare totalt.*
10 000
Externa mottagare per dag
E-postadresser utanför din primära domän, inklusive domänalias och alternativa domäner
3 000

Unika mottagare per dag
Varje e-postadress (varje unik mottagare) räknas bara en gång per dag:

 • 5 e-postmeddelanden som skickas till 10 olika adresser räknas som 10 unika mottagare*
 • 5 e-postmeddelanden som skickas till en adress räknas som 1 unik mottagare*
3 000 (2 000 externa, 500 externa för testkonton)

*Gäller interna och externa mottagare

Följande räknas också in i en användares gränser

 • E-post som skickas från en användares alternativa adress, eller alias
 • E-post som en assistent skickar för din räkning (om du delegerar e-post till en assistent)
 • E-post som skickas från Gmails autosvar

Sändningsgränser i Gmail för mobila enheter

När du använder appen Gmail för mobilen i Google Synk-läge gäller samma sändningsgränser som när du använder Gmail i en webbläsare (enligt beskrivningen i tabellen ovan).

När du använder appen Gmail för mobilen i IMAP-läge gäller IMAP-sändningsgränserna (enligt beskrivningen i tabellen ovan).

Återställa ett avstängt Gmail-konto

G Suite-administratörer hittar information om vilka gränser som har överskridits i avsnittet Användare på Google Administratörskonsol. I vissa fall kan en administratör vidta åtgärder för att återställa åtkomsten. Anvisningar finns i Återställa ett avstängt Gmail-konto.

Konton som identifieras som skräppostavsändare kan spärras permanent från att skicka e-post. Mer information finns i Googles policy för skräppost och otillåten användning.

Gränser som rör gruppmeddelanden och testkonton

Om du använder Google Grupper via ett testkonto för G Suite kan följande begränsningar uppstå:

 • Dina sändningsgränser kan vara lägre än de som anges ovan. Sändningsgränserna höjs automatiskt i slutet av provperioden.
  Viktigt! Sändningsgränserna höjs inte under provperioden. Innan kontots sändningsgränser kan ökas måste en prenumeration ha påbörjats och testperioden ha avslutats. 
 • Du kan inte aktivera autosvar för någon utanför organisationen, oavsett om de är medlemmar i gruppen eller inte.
 • Du kan inte ställa in alternativet på att tillåta publicering av meddelanden som flaggats av Googles skräppostfilter direkt i en grupp. 

Dessa gränser tas bort när följande två krav har uppfyllts:

 • Kontot befinner sig inte längre i testperioden och har påbörjat en aktiv prenumeration.
 • Kontot faktureras minst 30 USD (eller samma belopp i lokal valuta).

Om du vill avsluta testperioden och konvertera till ett betalkonto öppnar du Konfigurera G Suite-betaltjänst.

Gränser för grupper och Drive och redigerare

Dessa gränser gäller för Grupper och Drive samt redigerare för testkonton:

 • Om du använder Google Grupper kan du bara skicka gruppmeddelanden till mottagare inom organisationen.
 • Om du använder Drive och appar, inklusive Dokument, Kalkylark och Presentationer, kan du dela med mottagare inom och utanför organisationen. När du når gränsen för testperioden i Gmail kan du dela med externa mottagare, men de får inte e-postaviseringar för delning.

Rekommendationer för massutskick

Så här kan du undvika att överskrida gränserna när du skickar en stor mängd e-post, exempelvis för en marknadsföringskampanj:

 • Sprid ut masskommunikation över 2 dagar – skicka meddelanden till en grupp mottagare, vänta 24 timmar och skicka sedan till en annan grupp.
 • Skicka e-post till en gruppadress – skicka e-post till många e-postadresser med en enda gruppadress. Kontakta exempelvis alla användare i organisationen genom att lägga till alla på domänen i en e-postlista. Mer information finns i Grupper och Policyer och gränser för grupper.
 • Använd en Marketplace-lösning – många externa utvecklare erbjuder appar för massutskick. Förslag finns på G Suite Marketplace.
  Obs! Google erbjuder inte teknisk support för Marketplace-appar. Marketplace-lösningar skapas av tredjepartsutvecklare för en allmän målgrupp.
 • Skapa en App Engine-lösning – utvecklare kan höja e-postgränserna genom att skapa en anpassad applikation. Om du vill veta mer besöker du App Engine för e-post.
 • Använd en lokal e-postserver – om du har en lokal e-postserver använder du den för att skicka e-post direkt till mottagarna för att undvika sändningsgränser. Denna lokala server ska också läggas till i din SPF-post så att meddelandena inte markeras som skräppost.
 • Läs riktlinjer och metodtips för massutskick – vissa e-postmottagare kanske anmäler massmeddelanden som skräppost. Därför måste du se till att alla mottagare är villiga att ta emot e-post. Du kan även kontrollera e-postinställningarna och leta efter felaktigt konfigurerade regler för vidarebefordran eller filter. Mer information finns i Förhindra att e-post till Gmail-användare blockeras eller skickas till skräpposten.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?