Sändningsgränser för Gmail i Google Workspace

Google skyddar system och konton genom att begränsa antalet Gmail-meddelanden som användare kan skicka per dag och antalet mottagare per meddelande.

Om dina användare överskrider en sändningsgräns för e-post ser de ett felmeddelande som:

 • Du har nått en gräns för att skicka e-post.
 • Du har nått en sändningsgräns i Gmail.
 • Du har överskridit maximalt antal mottagare.

När någon av gränserna har nåtts kan användare inte skicka nya meddelanden på upp till 24 timmar. De kan dock fortfarande få åtkomst till sitt Google Workspace-konto, få inkommande e-post och använda sina andra Google-tjänster. Efter denna period återställs sändningsgränserna och användare kan fortsätta skicka e-post.

Gränser för testkonton

Du kan prova Google Workspace med ett kostnadsfritt testkonto.

Kontogränser för kostnadsfri provperiod

Google Workspace kostnadsfria provkonton har andra gränser än betalkonton och gränserna ökar inte under den kostnadsfria provperioden.

Om du vill lära dig att konvertera till ett betalkonto avslutar du ditt kostnadsfria provkonto och tar reda på när provperioden slutar genom att gå till Om din kostnadsfria provperiod på Google Workspace.
Konvertera till ett betalningskonto
Om du vill konvertera till ett betalningskonto följer du stegen i Om din Google Workspace gratis provperiod.
Höjda gränser för betalkonton

När du har konverterat från ett kostnadsfritt provkonto till en betalprenumeration ökar sändningsgränserna för kontot automatiskt när båda av följande stämmer:

 • domänen sammantaget har betalat minst 100 USD (eller motsvarande)
 • minst 60 dagar har gått sedan utbetalningsgränsen nåddes.

Om du har köpt domänen från Google är kostnaden för att höja gränserna kostnaden för din domän plus 100 USD.

Gränser för Drive och Grupper med gratis provkonton
När Google Drive används via ett gratis Google Workspace-provkonto kan du dela Google Dokument, Kalkylark och Presentationer med personer inom och utanför organisationen. Om du når gränsen för provperiod i Gmail kan du fortsätta dela med personer utanför organisationen, men de får inte e-postaviseringar för delning.

När du använder Google Grupper via ett gratis Google Workspace-provkonto upplever du kanske följande gränser:

 • Dina sändningsgränser kan vara lägre vad som anges nedan.
 • Du kan bara skicka gruppmeddelanden till mottagare inom organisationen.
 • Du kan inte aktivera autosvar för personer utanför organisationen även om de är medlemmar i en grupp.
 • Du kan inte tillåta att meddelanden som flaggas i Googles spamfilter läggs upp direkt i en grupp.

Sändningsgränser i Gmail

Sändningsgränserna kan ändras utan föregående meddelande. Gränserna per dag tillämpas under en rullande 24-timmarsperiod och inte under en fast tid på dygnet.

Obs!

Typ av begränsning Gräns
Meddelanden per dag
Daglig sändningsgräns*
2 000 (500 för testkonton)
Meddelanden vidarebefordras automatiskt
Meddelanden som vidarebefordras automatiskt från ett annat konto. Dessa ingår inte i den dagliga sändningsgränsen.
10 000
E-postfilter för automatisk vidarebefordran
Kontofilter som automatiskt vidarebefordrar e-post
20
Mottagare per meddelande
Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande*
Totalt 2 000 per meddelande
(högst 500 externa)
Mottagare per meddelande som skickas via SMTP (av POP- eller IMAP-användare) eller Gmail API
Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia i ett enskilt e-postmeddelande. Detta inkluderar e-post som skickas via smtp-relay.gmail.com eller smtp.gmail.com*
100
Totalt antal mottagare per dag
E-postadresser (mottagare) räknas varje gång ett meddelande skickas. Fem e-postmeddelanden som skickas till 10 adresser räknas som 50 mottagare totalt.*
10 000
Externa mottagare per dag
E-postadresser utanför din primära domän, inklusive domänalias och alternativa domäner
3 000

Unika mottagare per dag
Varje e-postadress (varje unik mottagare) räknas bara en gång per dag:

 • 5 e-postmeddelanden som skickas till 10 olika adresser räknas som 10 unika mottagare*
 • 5 e-postmeddelanden som skickas till en adress räknas som 1 unik mottagare*
3 000 (2 000 externa, 500 externa för testkonton)

*Gäller interna och externa mottagare

Följande räknas också in i användares gränser

 • E-post som skickas från en användares alternativa adress, eller alias
 • E-post som skickas av delegerade användare
 • E-post som skickas från Gmails autosvar

Sändningsgränser i Gmail för mobila enheter

När du använder appen Gmail för mobilen i Google Sync-läge gäller samma sändningsgränser som när du använder Gmail i en webbläsare.

När du använder appen Gmail för mobilen i IMAP-läge gäller IMAP-sändningsgränserna.

Återställa ett avstängt Gmail-konto

Administratörer hittar information om vilka gränser som har överskridits i avsnittet Användare på Googles administratörskonsol. Ibland kan administratörer återställa åtkomsten. Anvisningar finns i Återställa ett avstängt Gmail-konto.

Konton som identifieras som skräppostavsändare kan spärras permanent från att skicka e-post. Mer information finns i Googles policy för skräppost och otillåten användning.

Metodtips för att skicka e-post

Minska sannolikheten för att Gmail blockerar dina meddelanden eller markerar dem som skräppost genom att följa riktlinjerna i Hindra att e-post till Gmail-användare blockeras eller skickas till skräpposten.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73010
false