Sändningsgränser i Gmail för G Suite

I G Suite begränsas hur mycket e-post en användare kan skicka. Det gör vi för att skydda våra system och dina konton. Begränsningen gäller hur många meddelanden som kan skickas per dag och antalet mottagare per meddelande.

Om dina användare överskrider sändningsgränserna för e-post i G Suite ser de ett felmeddelande som:

 • Du har nått en gräns för att skicka e-post.
 • Du har nått en sändningsgräns i Gmail.
 • Du har överskridit maximalt antal mottagare.

När någon av gränserna har nåtts kan en användare inte skicka nya meddelanden på upp till 24 timmar. Användaren kan dock få tillgång till sitt G Suite-konto och ta emot inkommande e-post. Användaren kan också komma åt sina andra Google-tjänster. Efter denna period återställs sändningsgränserna automatiskt och användaren kan fortsätta skicka e-post.

Sändningsgränser

Sändningsgränserna kan ändras utan föregående meddelande. Gränserna per dag tillämpas under en rullande 24-timmarsperiod och inte under en fast tid på dygnet.

Obs! Sändningsgränserna är annorlunda om organisationen använder SMTP-relätjänsten för att dirigera utgående e-post via Google. Se istället Sändningsgränser för SMTPs relätjänst.

Typ av begränsning Gräns
Meddelanden per dag
Daglig sändningsgräns*
2 000 (500 för testkonton)
Meddelanden som vidarebefordras automatiskt
Meddelanden som vidarebefordras automatiskt från ett annat konto. Dessa ingår inte i den dagliga sändningsgränsen.
10 000
Automatisk vidarebefordran via e-postfilter
Kontofilter som automatiskt vidarebefordrar e-post
20
Mottagare per meddelande
Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande*
2 000 (500 externa)
Mottagare per meddelande skickat via SMTP (av användare med POP eller IMAP) eller Gmail API
Adresser i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia för ett enskilt e-postmeddelande* Detta inkluderar e-post som skickas via smtp-relay.gmail.com eller smtp.gmail.com
100
Totalt antal mottagare per dag
Enskilda adresser räknas i varje skickat e-postmeddelande. 5 e-postmeddelanden till 10 adresser räknas som 50 mottagare*
10 000
Externa mottagare per dag
E-postadresser utanför din primära domän, inklusive domänalias och alternativa domäner
3 000
Unika mottagare per dag
Enskilda adresser räknas en gång per dag. 5 e-postmeddelanden till 10 adresser räknas som 10 unika mottagare*
3 000 (2 000 externa, 500 externa för testkonton)

*Gäller interna och externa mottagare

Följande räknas också in i en användares gränser

 • E-post som skickas från en användares alternativa adress, eller alias
 • E-post som en assistent skickar för din räkning (om du delegerar e-post till en assistent)
 • E-post som skickas från Gmails autosvar

Sändningsgränser i Gmail för mobila enheter

När du använder appen Gmail för mobilen i Google Synk-läge gäller samma sändningsgränser som när du använder Gmail i en webbläsare (enligt beskrivningen i tabellen ovan).

När du använder appen Gmail för mobilen i IMAP-läge gäller IMAP-sändningsgränserna (enligt beskrivningen i tabellen ovan).

Återställning av sändningsgränser

G Suite-administratörer hittar information om vilka gränser som har överskridits i avsnittet Användare på Google Administratörskonsol. Gränserna återställs automatiskt efter 24 timmar.

Obs! Konton som identifieras som skräppostavsändare kan spärras permanent från att skicka e-post. Mer information finns i Googles policy för skräppost och otillåten användning.

Höj dina gränser genom att avsluta din kostnadsfria testperiod 

Vissa gränser är specifika för testkonton. När testperioden löper ut höjs gränserna automatiskt när domänen faktureras ackumulerat 30 USD (eller motsvarande belopp i din valuta). Om du har köpt din domän från Google är beloppet som krävs för att höja dina sändningsgränser 30 USD plus kostnaden för din domän.

Om du vill höja gränserna tidigare, kan du avsluta din kostnadsfria testperiod och betala beloppet nu. Mer information finns i Göra manuella betalningar. Det kan ta upp till 48 timmar att uppgradera gränserna efter att du skickat betalningen. 

Viktigt! Under testperioden höjs inte dina sändningsgränser.

Rekommendationer för massutskick

Så här kan du undvika att överskrida gränserna när du skickar en stor mängd e-post, exempelvis för en marknadsföringskampanj:

 • Sprid ut masskommunikation över 2 dagar – skicka meddelanden till en grupp mottagare, vänta 24 timmar och skicka sedan till en annan grupp.
 • Skicka e-post till en gruppadress – skicka e-post till många e-postadresser med en enda gruppadress. Kontakta exempelvis alla användare i organisationen genom att lägga till alla på domänen i en e-postlista. Mer information finns i Grupper och Policyer och gränser för grupper.
 • Använd en Marketplace-lösning – många externa utvecklare erbjuder appar för massutskick. Förslag finns på G Suite Marketplace.
  Google erbjuder inte teknisk support för Marketplace-appar. Marketplace-lösningar skapas av tredjepartsutvecklare för en allmän målgrupp.
 • Skapa en App Engine-lösning – utvecklare kan höja e-postgränserna genom att skapa en anpassad applikation. Mer information finns i App Engine för e-post.
 • Använd en lokal e-postserver – om du har en lokal e-postserver använder du den för att skicka e-post direkt till mottagarna för att undvika sändningsgränser. Denna lokala server ska också läggas till i din SPF-post så att meddelandena inte markeras som skräppost.
 • Läs riktlinjer och metodtips för massutskick – vissa e-postmottagare kanske anmäler massmeddelanden som skräppost. Därför måste du se till att alla mottagare är villiga att ta emot e-post. Du kan även kontrollera e-postinställningarna och leta efter felaktigt konfigurerade regler för vidarebefordran eller filter. Mer information finns i våra riktlinjer och metodtips för massutskick.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?