Limity wysyłania Gmaila w Google Workspace

Aby utrzymać sprawne działanie naszych systemów oraz zapewnić bezpieczeństwo kont użytkowników, G Suite ogranicza liczbę wiadomości Gmaila, które można wysłać w ciągu dnia, oraz liczbę adresatów 1 wiadomości.

Jeśli Twoi użytkownicy przekroczą limit wysyłania e-maili, zobaczą komunikat o błędzie podobny do tych:

 • Osiągnięto limit wysyłanych wiadomości.
 • Osiągnięto limit wysyłania z Gmaila.
 • Przekroczono maksymalną liczbę adresatów.

Po przekroczeniu jednego z tych limitów użytkownik nie może wysyłać nowych wiadomości nawet przez 24 godziny. Może on jednak nadal korzystać z konta Google Workspace i odbierać przychodzące e-maile. Użytkownik może też używać innych usług Google. Po tym okresie zawieszenia limity wysyłania są automatycznie resetowane i użytkownik może wznowić wysyłanie e-maili.

Limity wysyłania

Limity wysyłania mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Limity dzienne odnoszą się do okresu 24-godzinnego, a nie do określonej pory dnia.

Uwagi:

Typ limitu Limit
Liczba wiadomości na dzień
Dzienny limit wysyłania*
2000 (500 na kontach próbnych)
Liczba wiadomości przekazywanych automatycznie
Wiadomości przekazywane automatycznie na inne konto – nie są uwzględniane w dziennym limicie wysyłania
10 000
Filtry poczty przekazywanej automatycznie
Ustawione na koncie filtry, które powodują automatyczne przekazywanie poczty
20
Liczba adresatów na wiadomość
Liczba adresów w polach Do, DW i UDW pojedynczego e-maila*
Łącznie 2000 adresatów na wiadomość
(maksymalnie 500 zewnętrznych)
Liczba adresatów na wiadomość wysyłaną przy użyciu SMTP (przez użytkowników POP lub IMAP) albo interfejs Gmail API
Adresy w polach Do, DW i UDW pojedynczego e-maila (obejmuje to e-maile wysłane przy użyciu przekaźnika smtp-relay.gmail.com i smtp.gmail.com)*
100
Łączna liczba adresatów na dzień
Liczba adresów e-mail (odbiorców) we wszystkich wysłanych wiadomościach (pięć e-maili wysłanych na 10 adresów daje w sumie 50 adresatów)*
10 000
Liczba zewnętrznych adresatów na dzień
Adresy e-mail spoza domeny podstawowej, aliasów domeny i domen dodatkowych
3000

Liczba unikalnych adresatów na dzień
Każdy adres e-mail (każdy unikalny adresat) liczy się tylko raz dziennie:

 • 5 e-maili wysłanych na 10 różnych adresów daje w sumie 10 unikalnych adresatów*
 • Pięć e-maili wysłanych na jeden adres liczy się jako jeden unikalny adresat*
3000 (2000 zewnętrznych, 500 zewnętrznych na kontach próbnych)

* Obejmuje zarówno adresatów wewnętrznych, jak i zewnętrznych

Limity użytkownika obejmują też e-maile wysyłane:

 • z dodatkowego adresu lub aliasu użytkownika,
 • w imieniu użytkownika przez asystenta wyznaczonego do obsługi poczty,
 • przez funkcję wiadomości o nieobecności w Gmailu.

Limity wysyłania Gmaila na urządzeniach mobilnych

Jeśli używasz aplikacji mobilnej Gmail w trybie Google Sync, obowiązują te same limity wysyłania co w przypadku korzystania z Gmaila w przeglądarce internetowej (opisane w powyższej tabeli).

Jeśli używasz aplikacji mobilnej Gmail w trybie IMAP, obowiązują limity wysyłania IMAP (opisane w powyższej tabeli).

Przywracanie zawieszonego konta Gmail

Administratorzy mogą sprawdzić przekroczone limity w sekcji Użytkownicy w konsoli administracyjnej Google. W niektórych przypadkach administrator może przywrócić dostęp. Instrukcje znajdziesz w artykule Przywracanie zawieszonego konta Gmail.

Konta, które rozsyłają spam, mogą zostać trwale pozbawione możliwości wysyłania e-maili. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym artykule Zasady na temat spamu i nadużyć.

Limity związane z wiadomościami grupowymi i kontami próbnymi

Jeśli korzystasz z Grup dyskusyjnych Google na koncie Google Workspace w bezpłatnej wersji próbnej, mogą obowiązywać te ograniczenia:

 • Limity wysyłania mogą być niższe niż te opisane powyżej w tabeli Limity wysyłania.
 • E-maile grupowe możesz wysyłać tylko do adresatów w organizacji.
 • Nie możesz włączyć wysyłania automatycznych odpowiedzi do osób spoza organizacji, nawet jeśli należą one do grupy.
 • Nie możesz zezwolić na publikowanie wiadomości oznaczonych przez filtry spamu Google bezpośrednio w grupie.

Limity Gmaila nie są zwiększane w okresie próbnym. Niektóre limity Gmaila zostaną automatycznie zwiększone, gdy łączna płatność za Twoją domenę wyniesie co najmniej 100 USD (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), a od osiągnięcia tego progu płatności minie co najmniej 60 dni. Jeśli domena została kupiona od Google, kwota wymagana do zwiększenia limitów to 30 USD plus koszt domeny.

Przechodzenie na płatny abonament

Aby przejść na płatny abonament, wykonaj czynności opisane w artykule Informacje o bezpłatnym okresie próbnym Google Workspace.

Limity dotyczące Grup dyskusyjnych, Dysku i edytorów

Limity opisane poniżej dotyczą Grup dyskusyjnych, Dysku i edytorów na kontach wersji próbnej.

 • Jeśli korzystasz z Grup dyskusyjnych Google, e-maile grupowe możesz wysyłać tylko do adresatów w organizacji.
 • Jeśli używasz Dysku i aplikacji takich jak Dokumenty, Arkusze czy Prezentacje, możesz udostępniać pliki użytkownikom z organizacji i spoza niej. Po osiągnięciu limitu wersji próbnej Gmaila możesz udostępniać pliki użytkownikom zewnętrznym, ale nie będą oni otrzymywać powiadomień e-mail o udostępnieniu.

Zalecenia związane z wysyłaniem wiadomości zbiorczych

Oto kilka sposobów uniknięcia przekroczenia limitów podczas wysyłania dużej liczby e-maili (na przykład podczas kampanii marketingowej):

 • Rozłóż masową wysyłkę na dwa dni – wyślij wiadomości do jednej grupy odbiorców, poczekaj 24 godziny i wyślij je do drugiej grupy.
 • Wyślij e-maile na adres grupy – wyślij wiadomości na wiele adresów e-mail przy użyciu pojedynczego adresu grupy. Aby na przykład skontaktować się ze wszystkimi użytkownikami w swojej organizacji, dodaj wszystkie osoby w domenie do jednej listy e-mailowej. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Grupy dyskusyjne oraz Omówienie zasad i ograniczeń obowiązujących w Grupach dyskusyjnych.
 • Użyj rozwiązania z Google Workspace Marketplace – wielu niezależnych deweloperów oferuje aplikacje do zbiorczego wysyłania wiadomości. Znajdziesz je w Google Workspace Marketplace.
  Uwaga: Google nie zapewnia pomocy technicznej w przypadku tych aplikacji. Rozwiązania dostępne w Marketplace są opracowywane przez niezależnych deweloperów dla wszystkich odbiorców.
 • Utwórz rozwiązanie oparte na App Engine – deweloperzy mogą zwiększyć limity poczty, tworząc aplikację dostosowaną do swoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w artykule o wykorzystywaniu App Engine na potrzeby poczty.
 • Używaj lokalnego serwera poczty – jeśli korzystasz z lokalnego serwera poczty, możesz wysyłać wiadomości bezpośrednio do adresatów, by uniknąć przekroczenia limitów wysyłania. Lokalny serwer musisz też dodać do rekordu SPF, aby wiadomości nie były oznaczane jako spam.
 • Zapoznaj się ze wskazówkami i sprawdzonymi metodami związanymi z wysyłaniem zbiorczym – niektórzy odbiorcy e-maili zgłaszają wiadomości zbiorcze jako spam. Dlatego upewnij się, że wszyscy odbiorcy chcą otrzymywać te e-maile. Możesz też sprawdzić, czy ustawienia poczty e-mail nie zawierają źle skonfigurowanych reguł przekazywania lub filtrów. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Zapobieganie blokowaniu i umieszczaniu w folderze Spam e-maili wysyłanych do użytkowników Gmaila.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem