Limity wysyłania Gmaila w G Suite

Aby utrzymać sprawne działanie naszych systemów oraz zapewnić bezpieczeństwo kont użytkowników, G Suite ogranicza liczbę wiadomości, które można wysłać w ciągu dnia, oraz liczbę adresatów jednej wiadomości.

Jeśli Twoi użytkownicy przekroczą limit wysyłania e-maili, zobaczą komunikat o błędzie podobny do tych:

 • Osiągnięto limit wysyłanych wiadomości.
 • Osiągnięto limit wysyłania z Gmaila.
 • Przekroczono maksymalną liczbę adresatów.

Po przekroczeniu jednego z tych limitów użytkownik nie może wysyłać nowych wiadomości nawet przez 24 godziny. Może on jednak nadal korzystać z konta G Suite i odbierać przychodzące e-maile. Użytkownik może też używać innych usług Google. Po tym okresie zawieszenia limity wysyłania są automatycznie resetowane i użytkownik może wznowić wysyłanie e-maili.

Limity wysyłania

Limity wysyłania mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Limity dzienne odnoszą się do okresu 24-godzinnego, a nie do określonej pory dnia.

Uwagi:

Typ limitu Limit
Liczba wiadomości na dzień
Dzienny limit wysyłania*
2000 (500 na kontach próbnych)
Liczba wiadomości przekazywanych automatycznie
Wiadomości przekazywane automatycznie na inne konto – nie są uwzględniane w dziennym limicie wysyłania
10 000
Filtry poczty przekazywanej automatycznie
Ustawione na koncie filtry, które powodują automatyczne przekazywanie poczty
20
Liczba adresatów na wiadomość
Liczba adresów w polach Do, DW i UDW pojedynczego e-maila*
2000 (500 zewnętrznych)
Liczba adresatów na wiadomość wysyłaną przy użyciu SMTP przez użytkowników POP lub IMAP albo interfejs API Gmaila
Liczba adresów w polach Do, DW i UDW pojedynczego e-maila (obejmuje to e-maile wysłane przy użyciu przekaźnika smtp-relay.gmail.com i smtp.gmail.com)*
100
Łączna liczba adresatów na dzień
Liczba adresów e-mail (odbiorców) we wszystkich wysłanych wiadomościach (pięć e-maili wysłanych na 10 adresów daje w sumie 50 adresatów)*
10 000
Liczba zewnętrznych adresatów na dzień
Adresy e-mail spoza domeny podstawowej, aliasów domeny i domen dodatkowych
3000

Liczba unikalnych adresatów na dzień
Każdy adres e-mail (każdy unikalny adresat) liczy się tylko raz dziennie:

 • Pięć e-maili wysłanych na 10 różnych adresów daje w sumie 10 unikalnych adresatów*
 • Pięć e-maili wysłanych na jeden adres liczy się jako jeden unikalny adresat*
3000 (2000 zewnętrznych, 500 zewnętrznych na kontach próbnych)

* Obejmuje zarówno adresatów wewnętrznych, jak i zewnętrznych

Limity użytkownika obejmują też e-maile wysyłane:

 • z dodatkowego adresu lub aliasu użytkownika,
 • w imieniu użytkownika przez asystenta wyznaczonego do obsługi poczty,
 • przez funkcję wiadomości o nieobecności w Gmailu.

Limity wysyłania Gmaila na urządzeniach mobilnych

Jeśli używasz aplikacji mobilnej Gmail w trybie Google Sync, obowiązują te same limity wysyłania co w przypadku korzystania z Gmaila w przeglądarce internetowej (opisane w powyższej tabeli).

Jeśli używasz aplikacji mobilnej Gmail w trybie IMAP, obowiązują limity wysyłania IMAP (opisane w powyższej tabeli).

Przywracanie zawieszonego konta Gmail

Administratorzy G Suite mogą sprawdzić przekroczone limity w sekcji Użytkownicy w konsoli administracyjnej Google. W niektórych przypadkach administrator może przywrócić dostęp. Instrukcje znajdziesz w artykule Przywracanie zawieszonego konta Gmail.

Konta, które rozsyłają spam, mogą zostać trwale pozbawione możliwości wysyłania e-maili. Zapoznaj się z naszymi zasadami na temat spamu i nadużyć.

Limity związane z wiadomościami grupowymi i kontami próbnymi

Jeśli korzystasz z Grup dyskusyjnych Google na koncie G Suite w wersji próbnej, limity wysyłania mogą być niższe niż te opisane powyżej. Po zakończeniu okresu próbnego limity zostaną automatycznie zwiększone, o ile łączna płatność za Twoją domenę będzie wynosić co najmniej 30 USD (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Jeśli domena została kupiona od Google, kwota wymagana do zwiększenia limitów wysyłania to 30 USD plus koszt domeny.

Ważne: limity wysyłania nie są zwiększane w okresie próbnym. Aby je zwiększyć, zakończ okres próbny i rozpocznij korzystanie z abonamentu na swoim koncie. Oprócz tego żadne płatności dokonane w okresie próbnym nie są wliczane do kwoty 30 USD (lub jej równowartości w innej walucie) umożliwiającej zniesienie limitów obowiązujących w okresie próbnym po jego zakończeniu.

Aby wcześniej zwiększyć swoje limity, możesz zakończyć okres próbny i przejść na płatny abonament. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj nowych użytkowników, aby osiągnąć limit maksymalnej liczby użytkowników na koncie (zwykle jest to dziesięciu użytkowników w przypadku nowych kont w okresie próbnym, ale w pewnych warunkach mogą być stosowane inne wartości). 
 2. Skonfiguruj konto rozliczeniowe
 3. Wybierz opcję rozpoczęcia korzystania z usługi płatnej.
 4. Dokonaj płatności, aby znieść limity obowiązujące w okresie próbnym.

Zaktualizowanie limitów wysyłania może potrwać do 48 godzin po zrealizowaniu płatności.

Zalecenia związane z wysyłaniem wiadomości zbiorczych

Oto kilka sposobów uniknięcia przekroczenia limitów podczas wysyłania dużej liczby e-maili (na przykład podczas kampanii marketingowej):

 • Rozłóż masową wysyłkę na dwa dni – wyślij wiadomości do jednej grupy odbiorców, poczekaj 24 godziny i wyślij je do drugiej grupy.
 • Wyślij e-maile na adres grupy – wyślij wiadomości na wiele adresów e-mail przy użyciu pojedynczego adresu grupy. Możesz na przykład kontaktować się ze wszystkimi użytkownikami w swojej organizacji, dodając wszystkie osoby w domenie do jednej listy e-mailowej. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Grupy dyskusyjne oraz Omówienie zasad i ograniczeń obowiązujących w Grupach dyskusyjnych.
 • Użyj rozwiązania z Marketplace – wielu niezależnych deweloperów oferuje aplikacje do zbiorczego wysyłania wiadomości. Znajdziesz je w G Suite Marketplace.
  Uwaga: Google nie zapewnia pomocy technicznej dla tych aplikacji. Rozwiązania dostępne w Marketplace są opracowywane przez niezależnych deweloperów dla wszystkich odbiorców.
 • Utwórz rozwiązanie oparte na App Engine – deweloperzy mogą zwiększyć limity poczty, tworząc aplikację dostosowaną do swoich potrzeb. Zobacz artykuł o wykorzystywaniu App Engine na potrzeby poczty.
 • Używaj lokalnego serwera poczty – jeśli korzystasz z lokalnego serwera poczty, możesz wysyłać wiadomości bezpośrednio do adresatów, by uniknąć przekroczenia limitów wysyłania. Lokalny serwer musisz też dodać do rekordu SPF, aby wiadomości nie były oznaczane jako spam.
 • Zapoznaj się ze wskazówkami i sprawdzonymi metodami związanymi z wysyłaniem zbiorczym – niektórzy odbiorcy e-maili zgłaszają wiadomości zbiorcze jako spam. Dlatego upewnij się, że wszyscy odbiorcy chcą otrzymywać te e-maile. Możesz też sprawdzić, czy ustawienia poczty e-mail nie zawierają źle skonfigurowanych reguł przekazywania lub filtrów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wskazówki dla nadawców wiadomości zbiorczych.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?