Limity wysyłania e-maili

Aby utrzymać sprawne działanie naszych systemów oraz zapewnić bezpieczeństwo kont użytkowników, G Suite ogranicza liczbę wiadomości, które można wysłać w ciągu dnia, oraz liczbę adresatów jednej wiadomości.

Jeśli Twoi użytkownicy przekroczą limit wysyłania e-maili, zobaczą komunikat o błędzie podobny do tych:

 • Osiągnięto limit wysyłanych wiadomości.
 • Osiągnięto limit wysyłania z Gmaila.
 • Przekroczono maksymalną liczbę adresatów.

Po przekroczeniu jednego z tych limitów użytkownik nie może wysyłać nowych wiadomości nawet przez 24 godziny. Może on jednak nadal korzystać z konta G Suite i odbierać przychodzące e-maile. Użytkownik może też używać innych usług Google. Po tym okresie zawieszenia limity wysyłania są automatycznie resetowane i użytkownik może wznowić wysyłanie e-maili.

Limity wysyłania

Limity wysyłania mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Limity dzienne odnoszą się do okresu 24-godzinnego, a nie do określonej pory dnia.

Uwagi:

Typ limitu Limit
Liczba wiadomości na dzień
Dzienny limit wysyłania*
2000 (500 na kontach próbnych)
Liczba wiadomości przekazywanych automatycznie
Wiadomości przekazywane automatycznie na inne konto – nie są uwzględniane w dziennym limicie wysyłania
10 000
Filtry poczty przekazywanej automatycznie
Ustawione na koncie filtry, które powodują automatyczne przekazywanie poczty
20
Liczba adresatów na wiadomość
Liczba adresów w polach Do, DW i UDW pojedynczego e-maila*
Łącznie 2000 adresatów na wiadomość
(maksymalnie 500 zewnętrznych)
Liczba adresatów na wiadomość wysyłaną przy użyciu SMTP (przez użytkowników POP lub IMAP) albo interfejs Gmail API
Adresy w polach Do, DW i UDW pojedynczego e-maila (obejmuje to e-maile wysłane przy użyciu przekaźnika smtp-relay.gmail.com i smtp.gmail.com)*
100
Łączna liczba adresatów na dzień
Liczba adresów e-mail (odbiorców) we wszystkich wysłanych wiadomościach (pięć e-maili wysłanych na 10 adresów daje w sumie 50 adresatów)*
10 000
Liczba zewnętrznych adresatów na dzień
Adresy e-mail spoza domeny podstawowej, aliasów domeny i domen dodatkowych
3000

Liczba unikalnych adresatów na dzień
Każdy adres e-mail (każdy unikalny adresat) liczy się tylko raz dziennie:

 • 5 e-maili wysłanych na 10 różnych adresów daje w sumie 10 unikalnych adresatów*
 • Pięć e-maili wysłanych na jeden adres liczy się jako jeden unikalny adresat*
3000 (2000 zewnętrznych, 500 zewnętrznych na kontach próbnych)

* Obejmuje zarówno adresatów wewnętrznych, jak i zewnętrznych

Limity użytkownika obejmują też e-maile wysyłane:

 • z dodatkowego adresu lub aliasu użytkownika,
 • w imieniu użytkownika przez asystenta wyznaczonego do obsługi poczty,
 • przez funkcję wiadomości o nieobecności w Gmailu.

Limity wysyłania Gmaila na urządzeniach mobilnych

Jeśli używasz aplikacji mobilnej Gmail w trybie Google Sync, obowiązują te same limity wysyłania co w przypadku korzystania z Gmaila w przeglądarce internetowej (opisane w powyższej tabeli).

Jeśli używasz aplikacji mobilnej Gmail w trybie IMAP, obowiązują limity wysyłania IMAP (opisane w powyższej tabeli).

Przywracanie zawieszonego konta Gmail

Administratorzy G Suite mogą sprawdzić przekroczone limity w sekcji Użytkownicy w konsoli administracyjnej Google. W niektórych przypadkach administrator może przywrócić dostęp. Instrukcje znajdziesz w artykule Przywracanie zawieszonego konta Gmail.

Konta, które rozsyłają spam, mogą zostać trwale pozbawione możliwości wysyłania e-maili. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym artykule Zasady na temat spamu i nadużyć.

Limity związane z wiadomościami grupowymi i kontami próbnymi

Jeśli korzystasz z Grup dyskusyjnych na koncie G Suite w wersji próbnej, mogą obowiązywać te ograniczenia:

 • Limity wysyłania mogą być niższe niż te wymienione powyżej. Limity wysyłania są automatycznie zwiększane po zakończeniu okresu próbnego.
  Ważne: limity wysyłania nie są zwiększane w okresie próbnym. Aby je zwiększyć, zakończ okres próbny i rozpocznij korzystanie z abonamentu na swoim koncie.
 • Nie można włączyć automatycznych odpowiedzi w przypadku osób spoza organizacji niezależnie od tego, czy należą one do grupy czy nie.
 • Nie można ustawić opcji zezwalającej na publikowanie wiadomości oznaczonych przez filtry spamu Google bezpośrednio w grupie. 

Limity są usuwane po spełnieniu tych 2 wymagań:

 • Konto nie jest już w wersji próbnej i masz aktywną subskrypcję.
 • Na koncie zostały naliczone łączne opłaty w wysokości co najmniej 30 USD (lub równowartość w walucie lokalnej).

Aby zakończyć okres próbny i przejść na płatny abonament, zapoznaj się z artykułem Konfigurowanie płatnej usługi G Suite.

Limity dotyczące Grup dyskusyjnych, Dysku i edytorów

Limity opisane poniżej dotyczą Grup dyskusyjnych, Dysku i edytorów na kontach wersji próbnej.

 • Jeśli korzystasz z Grup dyskusyjnych Google, e-maile grupowe możesz wysyłać tylko do adresatów w organizacji.
 • Jeśli używasz Dysku i aplikacji takich jak Dokumenty, Arkusze czy Prezentacje, możesz udostępniać pliki użytkownikom z organizacji i spoza niej. Po osiągnięciu limitu wersji próbnej Gmaila możesz udostępniać pliki użytkownikom zewnętrznym, ale nie będą oni otrzymywać powiadomień e-mail o udostępnieniu.

Zalecenia związane z wysyłaniem wiadomości zbiorczych

Oto kilka sposobów uniknięcia przekroczenia limitów podczas wysyłania dużej liczby e-maili (na przykład podczas kampanii marketingowej):

 • Rozłóż masową wysyłkę na dwa dni – wyślij wiadomości do jednej grupy odbiorców, poczekaj 24 godziny i wyślij je do drugiej grupy.
 • Wyślij e-maile na adres grupy – wyślij wiadomości na wiele adresów e-mail przy użyciu pojedynczego adresu grupy. Aby na przykład skontaktować się ze wszystkimi użytkownikami w swojej organizacji, dodaj wszystkie osoby w domenie do jednej listy e-mailowej. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Grupy dyskusyjne oraz Omówienie zasad i ograniczeń obowiązujących w Grupach dyskusyjnych.
 • Użyj rozwiązania z Marketplace – wielu niezależnych deweloperów oferuje aplikacje do zbiorczego wysyłania wiadomości. Znajdziesz je w G Suite Marketplace.
  Uwaga: Google nie zapewnia pomocy technicznej w przypadku tych aplikacji. Rozwiązania dostępne w Marketplace są opracowywane przez niezależnych deweloperów dla wszystkich odbiorców.
 • Utwórz rozwiązanie oparte na App Engine – deweloperzy mogą zwiększyć limity poczty, tworząc aplikację dostosowaną do swoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w artykule o wykorzystywaniu App Engine na potrzeby poczty.
 • Używaj lokalnego serwera poczty – jeśli korzystasz z lokalnego serwera poczty, możesz wysyłać wiadomości bezpośrednio do adresatów, by uniknąć przekroczenia limitów wysyłania. Lokalny serwer musisz też dodać do rekordu SPF, aby wiadomości nie były oznaczane jako spam.
 • Zapoznaj się ze wskazówkami i sprawdzonymi metodami związanymi z wysyłaniem zbiorczym – niektórzy odbiorcy e-maili zgłaszają wiadomości zbiorcze jako spam. Dlatego upewnij się, że wszyscy odbiorcy chcą otrzymywać te e-maile. Możesz też sprawdzić, czy ustawienia poczty e-mail nie zawierają źle skonfigurowanych reguł przekazywania lub filtrów. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Zapobieganie blokowaniu i umieszczaniu w folderze Spam e-maili wysyłanych do użytkowników Gmaila.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?