Informacje o katalogu G Suite

Dzięki katalogowi G Suite użytkownicy mogą udostępniać w organizacji informacje kontaktowe. Każdy kontakt globalny może zawierać między innymi nazwę, adresy e-mail, numery telefonów czy informacje o pracowniku. Użytkownicy mogą też organizować swoje kontakty osobiste. Mogą oni przeglądać informacje w centralnym menedżerze kontaktów lub podczas wpisywania adresów w e-mailach lub zaproszeniach w kalendarzu.

Podczas używania katalogu G Suite

 • Administrator zarządza katalogiem globalnym

  Gdy dodajesz użytkowników do swojego konta, ich informacje kontaktowe mogą pojawiać się w katalogu globalnym, który jest widoczny dla każdego. Do katalogu globalnego możesz też dodawać kontakty zewnętrzne i zasoby kalendarza. Katalog globalny możesz włączać i wyłączać w dowolnym momencie.

 • Użytkownicy zarządzają swoimi kontaktami osobistymi

  Użytkownicy mogą dodawać własne kontakty osobiste do katalogu G Suite. Mogą oni też tworzyć własne grupy, aby kontaktować się z kilkoma osobami przy użyciu jednego adresu. Ich osobiste kontakty i grupy są prywatne – inni użytkownicy ich nie widzą. Jeśli jednak użytkownik wyśle e-maila do kontaktu osobistego, odbiorcy zobaczą nazwę tego kontaktu w e-mailu.

 • Użytkownicy mają dostęp do wszystkich kontaktów w menedżerze kontaktów

  Użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi swoimi kontaktami w centralnym menedżerze kontaktów. W tym miejscu mogą oni dodawać kontakty osobiste, przeglądać kontakty globalne i osobiste oraz szybko je wyszukiwać.

 • Adresy są automatycznie uzupełniane we wszystkich usługach

  Użytkownicy widzą kontakty podczas wpisywania adresów w usługach, takich jak Gmail czy Kalendarz. Dzięki temu mogą oni wysyłać e-maile, udostępniać dokumenty i planować spotkania bez konieczności oddzielnego wyszukiwania informacji kontaktowych. Gdy zaczną wpisywać adres, pojawią się pasujące nazwy z kontaktów globalnych lub osobistych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?