Správa kanálov v Správcovi obsahu v Štúdiu

Kanály a videá môžete spravovať ich vytvorením alebo prepojením v Správcovi obsahu v Štúdiu.

Pridanie alebo odstránenie kanálov

Ak chcete pridať alebo odstrániť kanály zo Správcu obsahu, postupujte podľa pokynov v článkoch nižšie:

Povolenie systému Content ID pre videá

Po pridaní kanála do Správcu obsahu si môžete nárokovať videá z daného kanála. Ak chcete povoliť nárokovanie jednotlivých videí prepojených kanálov prostredníctvom systému Content ID, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do Správcu obsahu v Štúdiu.
 2. V ponuke vľavo vyberte Videá .
 3. Začiarknite políčka vedľa videí, ktoré chcete použiť ako referencie.
 4. Vyberte Upraviť a potom Kontrola systémom Content ID.
 5. Vyberte Povoliť a pre dané video vyberte pravidlá pre zhody.
 6. Kliknite na AKTUALIZOVAŤ VIDEÁ.

Úprava nastavení videa

Metadáta a nastavenia jednotlivých videí môžete upravovať v Správcovi obsahu v Štúdiu. Na stránke Videá môžete zapnúť speňažovanie videí a upraviť metadáta aj ďalšie nastavenia. Tieto akcie môžete vykonať aj pre viacero videí súčasne. Ďalšie informácie o úprave nastavení videí 

Úprava povolení kanála

Povolenia pre jednotlivých vlastníkov kanálov môžete upravovať v Správcovi obsahu v Štúdiu. K dispozícii sú samostatné povolenia:

 • Speňažovanie nahratých položiek: umožnite vlastníkom kanálov zapnúť speňažovanie jednotlivých videí.
 • Zobrazenie výnosov: umožnite vlastníkom kanálov zobraziť celkové výnosy z reklám.
 • Nastavenie pravidiel pre zhody: (niektoré účty) umožnite vlastníkom kanálov zapnúť zhody Content ID pre jednotlivé videá.

Ak chcete upraviť povolenia kanála, postupujte takto: 

 1. Prihláste sa do Správcu obsahu v Štúdiu.
 2. V ponuke vľavo vyberte Kanály.
 3. Ak chcete aktualizovať povolenia, v stĺpcoch Povolenia kanála kliknite na Upraviť .

Zobrazenie analytiky

V Správcovi obsahu v Štúdiu nájdete analytiky, ako sú počty zhliadnutí, označenia páči sa mi a komentáre k jednotlivým kanálom alebo videám. Môžete tak urobiť cez stránku Analytics v ponuke vľavo. Ďalšie informácie o službe Analytics 

Sledovanie pozvánok a stavov kanálov

Exportovaný súbor zoznamu kanálov vám pomôže pri hľadaní zrušených kanálov, sledovaní pozvánok a kontrole stavu speňažovania. Exportovanie súboru .csv s informáciami o kanáli:

 1. V ponuke vľavo vyberte Kanály.
 2. Ak chcete vybrať všetky kanály, začiarknite políčko v hornej časti stránky.
 3. Kliknite na Exportovať a potom Hodnoty oddelené čiarkou (.csv).
 4. Keď bude váš exportovaný súbor pripravený, kliknite na STIAHNUŤ.

Nároky na akcie a sankcie v prepojených kanáloch

Niektorí správcovia obsahu môžu podať námietky voči nárokom a sankciám uvaleným na ich prepojené kanály v systéme Content ID a odvolať sa voči nim. Ak chcete skontrolovať nároky alebo sa proti nim odvolať:

 1. Prihláste sa do Správcu obsahu v Štúdiu.
 2. V ponuke vľavo vyberte Videá .
 3. Kliknite na panel filtrov  a vyberte Sťažnosti na porušenie autorských práv alebo Sankcie za porušenie autorských práv.
 4. V stĺpci Obmedzenia umiestnite kurzor myši na Sťažnosť na porušenie autorských práv.
 5. Kliknite na ZOBRAZIŤ PODROBNOSTI.
 6. Skontrolujte informácie, potom kliknutím na VYBRAŤ AKCIU zobrazíte ďalšie možné kroky.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false