Gå over til YouTube Studio

Sist oppdatert 20. april 2020

Den eldre versjonen av Skaperstudio er ikke lenger tilgjengelig. Her finner du den nødvendige informasjonen om overgangen til YouTube Studio.

Hva skjer nå?

I november 2019 startet vi avviklingen av den eldre versjonen av Skaperstudio. Ved å avvikle programmet gradvis får vi muligheten til å vurdere tilbakemeldinger og gjøre endringer før tilgangen fjernes helt for alle. Vi tilpasser datoene i listen nedenfor avhengig av tilbakemeldingene vi mottar. 

«Den eldre versjonen av Skaperstudio»-knappen på menyen til venstre i YouTube Studio fjernes til forskjellige tider.

 • November 2019: Rundt 150 000 kanaler som utelukkende bruker YouTube Studio.
 • January 2020: Rundt 1 % av alle kanaler.
 • Februar 2020: Rundt 10 % av alle kanaler.
 • April 2020: Alle gjenstående kanaler.

Overgangsdatoen for kanalen din velges tilfeldig. Du blir varslet minst to uker i forveien, før du mister tilgangen til den eldre versjonen av Skaperstudio. Et banner i YouTube Studio viser en mer nøyaktig dato.

Hvorfor kan ikke YouTube beholde både YouTube Skaperstudio og YouTube Studio?

Hvis vi skal vedlikeholde begge versjonene, må vi fordele de tekniske ressursene våre. Hvis vi hadde beholdt både YouTube Skaperstudio og YouTube Studio, hadde vi brukt dobbelt så lang tid på å utvikle nye funksjoner for skaperne. 
Vi mener at å fjerne Skaperstudio og fokusere på YouTube Studio er mer nyttig for skaperne totalt sett.

Dette trenger du å vite 

Enkelte funksjoner er fortsatt ikke integrert i YouTube Studio. Vi har lagt linker til disse funksjonene direkte i YouTube Studio. Når du ikke lenger har tilgang til den eldre versjonen av Skaperstudio, kan du fortsatt åpne disse linkene og bruke disse eldre funksjonene.

Vi anbefaler at du setter av årets første måneder til å venne deg til nye YouTube Studio. Finn ut hvordan du utfører vanlige oppgaver i YouTube Studio.

Hvorfor fjernes Skaperstudio?

Skaperstudio ble laget for over ti år siden, med teknologi som nå er utdatert. Den utdaterte teknologien begrenset mulighetene våre til å utvikle funksjoner. Jo flere avanserte funksjoner som ble lagt til i den eldre versjonen av Skaperstudio, desto vanskeligere ble det å løse problemer som oppsto.

Vi lanserte YouTube Studio som en erstatning for den eldre versjonen av Skaperstudio. YouTube Studio bruker nyere teknologi som gjør at vi kan utvikle verktøy for skapere raskere og løse problemer enklere. 

Derfor har vi lagt til over 20 funksjoner i YouTube Studio som ikke var tilgjengelige i Skaperstudio, for eksempel varer, bedre statistikk med mer.

Få mer teknisk informasjon

Over tid har det oppstått mange problemer i kodebasen for Skaperstudio:
 • Kodemengden i kodebasen har økt betraktelig.
 • Kompleksiteten i og den gjensidige avhengigheten mellom deler av koden har økt.
 • Koden var skrevet i Python 2, som er et programmeringsspråk som nå er utdatert og avviklet.

Dette resulterte i følgende:

 • Det ble tidkrevende å legge til funksjoner i Skaperstudio. Selv små endringer krevde omfattende testing siden koden var såpass kompleks.
 • Når det oppsto et problem, var det krevende å finne årsakene.
 • Vi kunne ikke lansere nye funksjoner i samme tempo som skaperne etterspurte dem.
 • Hele Skaperstudio var bygget på en utdatert versjon av et programmeringsspråk.

I stedet for å gjøre den eldre versjonen av Skaperstudio enda mer komplisert ved å flytte den over til Phyton 3, bestemte vi oss for å lage et helt nytt verktøy. Med YouTube Studio kunne vi kvitte oss med den kompliserte koden som Skaperstudio var bygget på.

Når det oppstår problemer i YouTube Studio, er det enklere for teknikerne å finne årsaken og løse dem. Når den eldre versjonen av Skaperstudio avvikles, får teknikerne mer tid til å fokusere på nye funksjoner. De slipper å bruke tid på å lete rundt i den kompliserte kodebasen.

Hva er nytt i YouTube Studio?

Som nevnt benyttes det nyere teknologi i YouTube Studio enn i den eldre versjonen, men det er også lagt til mange nye funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om de nye verktøyene i YouTube Studio, kan du ta en titt på ressursene nedenfor:

Hva skjer videre med YouTube Studio?

Vi gjennomgår tilbakemeldinger vi får om YouTube Studio, inkludert tilbakemeldinger vi får via sosiale medier. I løpet av de kommende månedene kommer vi til å fokusere på funksjonene som skaperne har gitt oss flest tilbakemeldinger om.

Gjennom hele 2020 skal vi gjenskape resten av skaperverktøyene i YouTube Studio. Vi kommer også til å gå gjennom tilbakemeldinger om hvordan vi kan gjøre de eksisterende verktøyene bedre.

Få hjelp

Hvis det er noe du ikke vet hvordan du gjør i YouTube Studio, kan du be oss om hjelp på Twitter @TeamYouTube. Du kan også gi oss beskjed via Send tilbakemelding-knappen i YouTube Studio, men vær oppmerksom på at vi ikke svarer på tilbakemeldinger vi mottar der.

Merk: Hvis du bruker innholdsbehandlingen i YouTube til å administrere kanalen din, blir du ikke påvirket av disse endringene. Finn ut mer om betaversjonen av innholdsbehandling i YouTube Studio.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?