Преминаване към YouTube Studio

Последна актуализация: 20 април 2020 г.

Класическото приложение „Студио“ вече не е налице. Ето какво трябва да знаете за преминаването към YouTube Studio.

Какво се случва понастоящем?

От ноември 2019 г. оттегляме поетапно достъпа до класическото приложение „Студио“. Поетапната промяна ни дава възможност да обърнем внимание на отзивите и да направим корекции, преди да забраним достъпа за всички. Ще коригираме посочените по-долу дати в зависимост от получените отзиви. 

Бутонът „Класическо приложение „Студио“ в менюто вляво в YouTube Studio ще бъде премахнат по различно време:

 • ноември 2019 г.: за около 150 000 канала, които използват само YouTube Studio;
 • януари 2020 г.: за около 1% от каналите;
 • февруари 2020 г.: за около 10% от каналите;
 • април 2020 г.: за всички останали канали.

Датата на преминаване на канала ви ще бъде избрана на произволен принцип. Ще получите предизвестие най-малко 2 седмици преди загубата на достъпа до класическото приложение „Студио“. В YouTube Studio ще се показва банер с по-точна дата.

Защо YouTube не запази и класическото приложение „Студио“, и YouTube Studio?

За да поддържаме и двете версии, трябва да разделим инженерните ресурси на половина. Ако бяхме запазили и класическото приложение „Студио“, и YouTube Studio, създаването на нови функции за създатели щеше да ни отнема два пъти повече време. 
Според нас премахването на класическото приложение „Студио“ и съсредоточаването върху YouTube Studio ще е по-добре за създателите като цяло.

Какво е необходимо да знам? 

Има някои функции, които все още предстои да бъдат вградени в YouTube Studio. Добавихме връзка към тях директно в новото приложение. След като загубите достъп до класическото приложение „Студио“, все още ще можете да отваряте тези връзки и да използвате функциите му.

Препоръчваме да използвате първите няколко месеца на 2020 г., за да се запознаете с YouTube Studio. Научете как да изпълнявате често срещани задачи в YouTube Studio.

Защо ще бъде оттеглено класическото приложение „Студио“?

Класическото приложение „Студио“ е създадено преди много години с помощта на по-стара технология. Тя ограничава възможността ни за създаване на функции и вече е изведена от употреба. Освен това с течение на времето класическото приложение „Студио“ стана все по-сложно, което затрудни отстраняването на проблеми.

Въведохме YouTube Studio като негов заместител. В новото приложение използваме по-нова технология, чрез която можем по-бързо да създаваме инструменти за създатели и по-лесно да отстраняваме проблеми. 

В резултат на това добавихме над 20 функции в YouTube Studio, които никога не са били налице в класическото приложение „Студио“, като по-подробни анализи, стоки и много други.

Запознаване с техническите подробности

С времето възникнаха много проблеми в кодовата база на класическото приложение „Студио“:
 • Количеството код в кодовата база се увеличи значително.
 • Кодовата база стана по-сложна и по-взаимозависима.
 • Кодът е написан на език за програмиране (Python 2), който вече е изведен от употреба и не се поддържа.

Това доведе до следното:

 • Добавянето на функции в класическото приложение „Студио“ стана времеемко. Дори и малките промени изискваха широкообхватно тестване поради сложността на кода.
 • При възникване на проблем бе трудно бързо да се намери източника му.
 • Не можехме да въвеждаме нови функции толкова бързо, колкото бе необходимо за създателите.
 • Всяка част от класическото приложение „Студио“ използваше изведена от употреба версия на език за програмиране.

Вместо да усложним всичко още повече чрез мигриране към Python 3, решихме да създадем изцяло нов инструмент. YouTube Studio няма да включва сложността, вградена в кода на класическото приложение „Студио“.

Когато има проблеми в YouTube Studio, за инженерите е по-лесно да намерят причината за тях и да ги отстранят. След оттеглянето на класическото приложение „Студио“ те ще имат повече време да се съсредоточат върху нови функции, вместо да губят време да навигират в сложна кодова база.

Какво е различното в YouTube Studio?

Освен използваната по-нова технология в YouTube Studio има много нови функции. Използвайте посочените по-долу ресурси, за да научите за новите инструменти:

Какво предстои в YouTube Studio?

Проследяваме внимателно отзивите от създатели относно YouTube Studio, включително тези в социалните медии. През следващите няколко месеца ще се съсредоточим върху функциите, за които получихме най-много отзиви от създателите.

През 2020 г. планираме да внедрим останалите инструменти за създатели в YouTube Studio. Взехме предвид също отзивите относно това, как да подобрим съществуващите инструменти.

Получаване на помощ

Ако не можете да разберете как да направите нещо в YouTube Studio, помолете ни за помощ в Twitter @TeamYouTube. Можете също да ни уведомите чрез бутона Изпращане на отзиви в YouTube Studio, но имайте предвид, че не отговаряме на отделни създатели.

Забележка: Ако управлявате канала си чрез „Мениджър на съдържанието“ на YouTube, тази промяна няма да окаже въздействие върху вас. Научете повече за бета-версията на „Мениджър на съдържанието“ на YouTube Studio.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?