Korzystanie z funkcji Studia twórców w YouTube Studio

Pracujemy nad tym, by YouTube Studio stało się nowym miejscem dla twórców, dlatego dodaliśmy do niego większość niezbędnych narzędzi. Z tego artykułu dowiesz się, jak używać YouTube Studio, by realizować zadania, które wcześniej były wykonywane w Studiu twórców.

Rozwiń wszystko  Zwiń wszystko

Prześlij filmy
Dowiedz się, jak przesyłać filmy w YouTube Studio.
Określanie ustawień filmu
Dowiedz się, jak zmieniać ustawienia filmu w YouTube Studio.
Dodawanie filmu do playlisty
  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
  3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
  4. Wybierz Playlisty.
  5. Zaznacz pole obok playlisty, którą chcesz dodać.
  6. Kliknij GOTOWE.
  7. U góry strony wybierz Zapisz.
Dodawanie niestandardowych miniatur
Dowiedz się, jak dodać niestandardowe miniatury w YouTube Studio.
Dodawanie ekranów końcowych
Dowiedz się, jak dodawać ekrany końcowe w YouTube Studio.
Dodawanie kart do filmów
  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
  3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
  4. Wybierz Karty.
Dodawanie przerwy na reklamy
Dowiedz się, jak dodawać przerwy na reklamy w YouTube Studio.
Zapisywanie filmu jako nowy
  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
  3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
  4. Wybierz Edytor w menu po lewej stronie.
  5. Wprowadź zmiany do filmu.
  6. Wybierz Więcej  a potem Zapisz jako nowy film.
Dodawanie napisów do filmów
  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Transkrypcje.
  3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
  4. Wybierz Dodaj język i wybierz język, w którym chcesz dodać napisy.
  5. W kolumnie „Napisy” wybierz Dodaj.
  6. Wybierz jedną z opcji:
  7. Dodaj napisy i Zapisz zmiany.
Znajdowanie danych w czasie rzeczywistym
  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. Wybierz Statystyki z menu po lewej stronie.
  3. Znajdź kartę Aktywność w czasie rzeczywistym i kliknij ZOBACZ WIĘCEJ.
Wyświetlanie listy najnowszych subskrybentów
Dowiedz się, jak wyświetlić listę najnowszych subskrybentów w YouTube Studio.
Filtrowanie komentarzy
Dowiedz się, jak filtrować komentarze w YouTube Studio.
Przeglądanie i pobieranie utworów z Biblioteki audio
  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. Wybierz Biblioteka audio.
Dodawanie ścieżki dźwiękowej do filmu lub zastępowanie jej innym utworem
  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
  3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
  4. Wybierz Edytor w menu po lewej stronie.
  5. W wierszu ze ścieżką dźwiękową Nuta kliknij Rozwiń Minimize.
  6. Wybierz + DŹWIĘK.
  7. Znajdź ścieżkę dźwiękową. którą chcesz dodać, i wybierz DODAJ DO FILMU.
  8. Przeciągnij krawędzie ścieżki w odtwarzaczu, aby zmienić czas odtwarzania.
  9. Wybierz Zapisz zmiany.
Tworzenie transmisji na żywo
Dowiedz się, jak utworzyć transmisję na żywo w YouTube Studio.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?