Mga Alituntunin ng Komunidad ng YouTube

Kapag ginagamit mo ang YouTube, kasali ka sa isang komunidad ng mga tao mula sa buong mundo. Nakakatulong ang mga alituntunin sa ibaba na mapanatiling masaya at nae-enjoy ang YouTube para sa lahat.

Kung makakita ka ng content na sa tingin mo ay lumalabag sa mga alituntuning ito, gamitin ang feature sa pag-flag para isumite ito para sa pagsusuri ng aming staff ng YouTube.

Spam at mga mapanlinlang na kagawian 

Mahalaga ang pagtitiwala sa Komunidad ng YouTube. Hindi pinapayagan sa YouTube ang content na naglalayong mang-scam, manlinlang, mang-spam, o manloko ng iba pang user.

Sensitibong content 

Umaasa kaming maprotektahan ang mga manonood, creator, at lalo na ang mga menor de edad. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon kaming mga panuntunan na nagpapanatiling ligtas sa mga bata, laban sa pagtatalik at kahubaran, at pamiminsala sa sarili. Alamin kung ano ang pinapayagan sa YouTube at kung ano ang dapat gawin kung makakita ka ng content na hindi sumusunod sa mga patakarang ito.

Marahas o mapanganib na content

Hindi pinapayagan sa YouTube ang mapoot na salita, mapanamantalang gawi, graphic na karahasan, mga mapaminsalang pag-atake, at content na nagpo-promote ng mapaminsala o mapanganib na pagkilos.

Mga kontroladong produkto

Hindi puwedeng ibenta sa YouTube ang ilang partikular na produkto. Alamin kung ano ang pinapayagan—at kung ano ang hindi.

Maling impormasyon

Hindi pinapayagan sa YouTube ang ilang partikular na uri ng mapanlinlang o mapanlokong content na may matinding panganib na magdulot ng malaking pinsala. Kasama rito ang ilang partikular na uri ng maling impormasyong puwedeng magdulot ng pinsala sa totoong buhay, gaya ng pag-promote ng mga mapaminsalang remedyo o panggagamot, ilang partikular na uri ng content na teknikal na minanipula, at content na nakakagambala sa mga demokratikong proseso.

Pakiseryoso ang mga panuntunang ito. Kung dahil sa gawi ng isang creator sa YouTube sa loob at labas ng platform ay mapipinsala ang aming mga user, komunidad, mga empleyado, o ecosystem, puwede kaming tumugon batay sa ilang salik kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, bigat ng kanilang ginawa at kung may pattern ng mapaminsalang gawi. Kabilang sa mga maaari naming gawin ang pagsususpinde ng mga pribilehiyo ng creator hanggang sa pagwawakas ng account.

  Bisitahin ang Creator Academy para sa higit pang impormasyon

Mas gugustuhin mo bang matutunan ang tungkol sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad sa pamamagitan ng mga video at pagsusulit? Tingnan ang aming bagong kurso sa Creator Academy.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false