ภาพรวมรายได้ของพาร์ทเนอร์ YouTube

โปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube จะช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างรายได้จากเนื้อหาของตนเองบน YouTube ได้ ซึ่งครีเอเตอร์จะสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาที่แสดงในวิดีโอและจากผู้ติดตาม YouTube Premium ที่รับชมเนื้อหา โดยคุณจะสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ได้จากบัญชีของคุณใน Creator Studio

ฉันจะสร้างรายได้อย่างไร
คุณอาจเปิดโฆษณาในวิดีโอและสร้างรายได้จากวิดีโอนั้นได้เมื่อเปิดใช้การสร้างรายได้ในช่อง โดยโฆษณาจะแสดงผ่านการประมูล AdSense, Google Ad Manager และแหล่งอื่นๆ ที่ YouTube เป็นผู้ขายให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่โฆษณาแสดงในวิดีโอที่เปิดใช้การสร้างรายได้
ไม่มีการรับประกันใดภายใต้ข้อตกลงการเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube ที่ระบุว่าคุณจะได้รับการชำระเงินเท่าใดหรือว่าจะมีการชำระเงินหรือไม่ เนื่องจากรายได้จะคำนวณจากส่วนแบ่งรายได้โฆษณาที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนดูวิดีโอของคุณ หากมียอดดูเพิ่มขึ้น รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ส่วนแบ่งรายได้ของฉันเป็นอย่างไร
คุณสามารถอ่านข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เนื้อหา YouTube เกี่ยวกับส่วนแบ่งรายได้โฆษณาได้ ดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube
  2. ไปที่แท็บการสร้างรายได้ในบัญชีของคุณ
  3. เลือกตัวเลือกเพื่อ "อ่านข้อกำหนดในการให้บริการ"
ฉันจะได้รับการชำระเงินอย่างไร
หากคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแบบหลายช่อง (MCN) การชำระเงินทั้งหมดจะจ่ายผ่านบัญชี AdSense เมื่อเราสรุปรายได้ของคุณแล้ว
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense และตรวจสอบว่าได้แก้ไขการระงับการชำระเงินทั้งหมดแล้ว
เมื่อแก้ไขการระงับเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับเงินเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์การชำระเงินในประเทศของคุณ (ตราบเท่าที่ช่องไม่ได้ถูกระงับการสร้างรายได้ และคุณปฏิบัติตามนโยบาย)
ฉันจะได้รับการชำระเงินเมื่อใด

เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชี AdSense กับบัญชี Google ของคุณแล้ว คุณจะได้รับการชำระเงินในกรณีต่อไปนี้

รายได้สรุปจะไม่โอนไปยัง AdSense จนกว่าจะถึงช่วงกลางเดือนของเดือนถัดไป (เช่น รายได้สะสมในเดือนมิถุนายนจะโอนไปยัง AdSense ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม)

ระบบจะเพิ่มรายได้สรุปของ YouTube ในเดือนที่ผ่านมาลงในยอดเงินคงเหลือของบัญชี AdSense ระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 ของเดือน และจะจ่ายให้ภายในเดือนนั้นหากยอดเงินรวมของคุณถึงเกณฑ์การชำระเงินและคุณไม่ได้ถูกระงับการชำระเงิน

ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยอดคงเหลือสูงกว่า $100 เมื่อถึงสิ้นเดือนมิถุนายน เราจะส่งการชำระเงินให้คุณในเดือนกรกฎาคม

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจงนี้ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ AdSense

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร