Översikt över partnerintäkter på YouTube

Med YouTubes partnerprogram kan innehållsskapare tjäna pengar på YouTube. Det handlar både om att annonser visas i anslutning till videor och att YouTube Premium-prenumeranter tittar på innehållet. Du kan ansöka om medlemskap i YouTubes partnerprogram från ditt konto i Studio.

Hur tjänar jag pengar?
När du aktiverar din kanal för intäktsgenerering kan du aktivera annonser för dina videor och tjäna pengar på dem. Annonser visas via AdSense-auktion, Google Ad Manager och andra YouTube-källor. Läs mer om hur annonser visas i videor du tjänar pengar på.
I YouTubes partnerprogram finns inga garantier för hur mycket du kommer att tjäna eller för att du får några pengar alls. Du tjänar en andel av annonsintäkterna som skapas när människor tittar på din video. Om fler tittar kan du tjäna mer pengar.
Hur stor del av intäkterna får jag?
I YouTubes licensavtal för innehåll finns mer information om din andel av annonsintäkterna:
  1. Logga in på YouTube.
  2. Öppna fliken Intäktsgenerering.
  3. Välj alternativet Läs användarvillkoren.
Hur får jag betalt?
Om du inte ingår i ett MCN-nätverk (Multi-Channel Networks) sker alla utbetalningar via ditt AdSense-konto när intäkterna har slutförts.
Du måste logga in på ditt AdSense-konto och se till att du har löst alla betalningsspärrar för att få dina pengar.
När spärrarna är borta får du betalt när dina intäkter har nått utbetalningsgränsen. (Det gäller under förutsättning att intäktsgenerering inte har stängts av för kanalen och att du följer våra policyer.)
När får jag betalt?

När du har kopplat ett AdSense-konto med ditt Google-konto kan du betala när följande är uppfyllt:

De slutförda intäkterna överförs till AdSense ungefär halvvägs in i följande månad. Intäkter från juni överförs alltså till AdSense i mitten av juli.

Slutförda YouTube-intäkter från föregående månad läggs till i AdSense-kontosaldot mellan den 10:e och den 14:e i månaden. De betalas ut om ditt totala saldo har nått utbetalningsgränsen och det inte finns några spärrar på kontot.

Om du exempelvis befinner dig i USA och ditt saldo överstiger 100 USD i slutet av juni betalar vi ut pengar i juli.

Mer information om specifika betalningar finns i hjälpcentret för AdSense.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?