Časté otázky o Darcovstve na YouTube

Darcovstvo na YouTube umožňuje autorom podporovať charitatívne účely, na ktorých im záleží. Kanály, ktoré spĺňajú podmienky, môžu vykonávať peňažnú zbierku tak, že k svojim videám alebo priamym prenosom pridajú tlačidlo Darovať. Diváci môžu darovať peniaze priamo na stránke pozerania videa alebo v živom čete. 

Časté otázky darcov

Na stránke pozerania videa vidím tlačidlo Darovať. Ako funguje? Čo sú dary v živom čete?

Keď autor pridá k priamemu prenosu alebo premiére so zapnutým živým četom peňažnú zbierku, divákom sa v živom čete zobrazí tlačidlo Darovať. Keď divák prispeje prostredníctvom darov v živom čete, môže si vybrať, či chce pri dare v živom čete uviesť svoje meno. Prečítajte si viac o daroch v živom čete

V ktorých krajinách je k dispozícii Darcovstvo na YouTube?

V súčasnosti môžete prispievať darmi, ak sa nachádzate v niektorej z nasledujúcich krajín:

 • Argentína
 • Rakúsko
 • Bolívia
 • Kanada
 • Kolumbia
 • Chorvátsko
 • Estónsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Ghana
 • Hongkong
 • Island
 • Indonézia
 • Izrael
 • Taliansko
 • Kuvajt
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malajzia
 • Mexiko
 • Čierna Hora
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Peru
 • Filipíny
 • Poľsko
 • Írska republika
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Thajsko
 • Turecko
 • Spojené štáty
Môžem si sumu daru odpočítať z dane?

Pozrite si daňové informácie pre darcov podľa jednotlivých oblastí

Akú veľkú časť môjho daru dostane nezisková organizácia?

Nezisková organizácia dostane 100 % darovaných peňazí. YouTube takisto hradí poplatky za transakcie kreditnými kartami.

Je možné vrátiť mi darované peniaze?

Dobrovolne darované peniaze pre neziskové organizácie nie je možné vrátiť. Ak máte problémy s platbou, môžete sa obrátiť na náš tím podpory.

Aké informácie zdieľate s neziskovými organizáciami, keď prispejem?

Keď prispejete darom, vaše kontaktné údaje sa nezdieľajú s neziskovou organizáciou ani s autorom. Ak sa v živom čete rozhodnete prispieť verejným darom, autor, ktorý moderuje priamy prenos, uvidí názov vášho účtu a sumu, ktorou ste prispeli. Viac o spôsobe použitia vašich informácií si môžete prečítať tu

Časté otázky autorov a organizátorov peňažných zbierok

Ako môžem pre svoj kanál získať prístup k Darcovstvu na YouTube?

Darcovstvo na YouTube je momentálne v beta verzii k dispozícii malej skupine vybraných autorov v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Kanade. Pracujeme na tom, aby sme službu v nasledujúcich mesiacoch sprístupnili ďalším autorom. Účastníci beta verzie môžu vo svojich videách alebo priamych prenosoch získavať finančné prostriedky pre oprávnené neziskové organizácie zaregistrované v USA so štatútom podľa článku 501(c)(3). Môžu to robiť pomocou tlačidla Darovať alebo darov v živom čete. 

Vidím, že mám prístup k Darcovstvu na YouTube. Ako si ho nastavím?

Čo sú komunitné peňažné zbierky?

Komunitné peňažné zbierky vám umožňujú spolupracovať s ďalšími autormi na získavaní finančných prostriedkov na rovnaký účel. Zistite, ako vytvoriť komunitnú peňažnú zbierku alebo ako sa do nej zapojiť.

Čo sa stalo s dobročinným superčetom?

Dobročinný superčet sa teraz označuje ako dary v živom čete. Autori budú môcť naďalej v priamom prenose hosťovať peňažné zbierky a diváci budú môcť naďalej prispievať priamo prostredníctvom okna četu. Aby sa predišlo zmätku, superčet a supernálepky budú pri priamych prenosoch s možnosťou darov vypnuté. Prostredníctvom darov v živom čete môžete sledovať dary od divákov v miniaplikácii Aktivita divákov v Ovládacej miestnosti priamych prenosov. 
Ak chcete povoliť dary v živom čete, pridajte do peňažnej zbierky svoj naplánovaný priamy prenos. Zistite, ako nastaviť peňažnú zbierku prostredníctvom Darcovstva na YouTube. V priamych prenosoch so živým četom sa bude ikona darovania  zobrazovať v čete. V priamych prenosoch bez živého četu sa bude tlačidlo Darovať zobrazovať vedľa prenosu alebo pod ním.

Môžem speňažovať videá alebo priame prenosy, ktoré obsahujú peňažnú zbierku? 

Keď do svojich videí alebo priamych prenosov pridáte finančnú zbierku, na reklamy to nebude mať žiadny vplyv. Aby sa predišlo zmätku, superčet a supernálepky nie sú k dispozícii pri priamych prenosoch s možnosťou darov v živom čete. Autori si v priamom prenose so živým četom nebudú môcť aktivovať členstvá. 
Ako sa dary dostanú k neziskovým organizáciám?

Google spolupracuje s fondom Network for Good, ktorý na žiadosť Googlu dary zhromažďuje a distribuuje. Nezisková organizácia získa 100 % vášho príspevku a YouTube uhradí poplatky za transakcie. V súlade s požiadavkami americkej vládnej agentúry IRS má fond Network for Good nad prijatými darmi výlučnú právnu kontrolu. Ak Network for Good nemôže vyplatiť prostriedky neziskovej organizácii vybratej autorom YouTube, vyplatí ich inej kvalifikovanej americkej neziskovej organizácii. Zistite viac o tom, ako fungujú výplaty z fondu Network for Good

Čo ak nezisková organizácia, ktorá má prijať môj dar, stratí nárok na prijímanie darov?

Ak neziskový darcovský fond a partner Googlu Network for Good z akéhokoľvek dôvodu nemôže distribuovať prostriedky určenej neziskovej organizácii, napríklad aj kvôli tomu, že nezisková organizácia nie je platnou americkou organizáciou podľa článku 501(c)(3), Google v spolupráci s fondom Network for Good vyberie inú kvalifikovanú neziskovú organizáciu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?