Časté otázky o Darcovstve na YouTube

Darcovstvo na YouTube umožňuje autorom podporovať charitatívne účely, na ktorých im záleží. Kanály, ktoré spĺňajú podmienky, môžu vykonávať peňažné zbierky pre neziskové organizácie tak, že k svojim videám alebo priamym prenosom pridajú darovacie tlačidlo. Diváci môžu darovať peniaze priamo na stránke pozerania videa alebo v živom čete. 

Časté otázky autorov a organizátorov peňažných zbierok

Kto spĺňa podmienky na zbieranie peňazí v Darcovstve na YouTube?

Ak chcete vytvoriť peňažnú zbierku v Darcovstve na YouTube, váš kanál musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Kanál sídli v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve alebo Kanade.
 • Má aspoň 10 000 odberateľov.
 • Je súčasťou Partnerského programu YouTube.
 • NIE je označený ako určený pre deti.
Poznámka: Peňažné zbierky možno uvidíte aj v kanáloch, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky oprávnenosti. Darcovstvo na YouTube v budúcnosti plánujeme sprístupniť vo väčšej miere. 

Vidím, že mám prístup k Darcovstvu na YouTube. Ako si ho nastavím?

Čo ak po vytvorení peňažnej zbierky nevidím darovacie tlačidlo? 

Ďalej uvádzame niektoré dôvody, prečo sa darovacie tlačidlo pri vašej peňažnej zbierke nemusí zobraziť: 
 • Presvedčte sa, že ste v Darcovstve na YouTube nastavili peňažnú zbierku
 • Ak má peňažná zbierka dátum začatia, darovacie tlačidlo sa po tomto dátume zobrazí na vašej stránke pozerania videa alebo v živom čete.
 • Ak zbierate peniaze počas priameho prenosu a máte zapnutý živý čet, darovacie tlačidlo uvidíte v čete v mobilnom zariadení. Živý čet funguje len v režime na výšku. Prečítajte si viac o daroch v živom čete
 • Ak nastavíte kanál alebo video ako určené pre deti, darovacie tlačidlo sa odstráni.

Čo sú komunitné peňažné zbierky?

Komunitné peňažné zbierky vám umožňujú spolupracovať s ďalšími autormi na získavaní finančných prostriedkov na rovnaký účel. Zistite, ako vytvoriť komunitnú peňažnú zbierku alebo ako sa do nej zapojiť.

Čo sa stalo s dobročinným superčetom?

Dobročinný superčet sa teraz označuje ako dary v živom čete. Autori môžu naďalej v priamom prenose usporadúvať peňažné zbierky a diváci môžu naďalej prispievať priamo prostredníctvom okna četu. Chceme predísť zmätku, a preto budú superčet a supernálepky pri priamych prenosoch s možnosťou darov vypnuté. Dary divákov môžete sledovať v miniaplikácii Aktivita divákov v Ovládacej miestnosti priamych prenosov.
Ak chcete zapnúť dary v živom čete, do peňažnej zbierky pridajte svoj naplánovaný priamy prenos. Zistite, ako vytvoriť peňažnú zbierku prostredníctvom Darcovstva na YouTube. V priamych prenosoch so živým četom sa bude ikona darovania  zobrazovať v čete. V priamych prenosoch bez živého četu sa bude darovacie tlačidlo zobrazovať vedľa prenosu alebo pod ním.

Môžem speňažovať videá alebo priame prenosy, ktoré obsahujú peňažnú zbierku? 

Keď do svojich videí alebo priamych prenosov pridáte finančnú zbierku, na reklamy to nebude mať žiadny vplyv. Chceme predísť zmätku, a preto superčet a supernálepky nie sú k dispozícii pri priamych prenosoch s možnosťou darov v živom čete. Autori nemôžu hostiť živý čet iba pre členov s darovacím tlačidlom.

Ako sa dary dostanú k neziskovým organizáciám?

Google spolupracuje s fondom Network for Good, ktorý na žiadosť Googlu dary zhromažďuje a distribuuje. Nezisková organizácia získa 100 % vášho príspevku a YouTube uhradí poplatky za transakcie. V súlade s požiadavkami amerického úradu IRS má fond Network for Good nad vyzbieranými darmi výlučnú právnu kontrolu. Ak Network for Good nemôže vyplatiť prostriedky neziskovej organizácii, ktorú si zvolil autor na YouTube, vyplatí ich inej kvalifikovanej americkej neziskovej organizácii. Prečítajte si viac o tom, ako fungujú výplaty darov z fondu Network for Good.

Čo ak nezisková organizácia, ktorá má dostať môj dar, stratí nárok na prijímanie darov?

Ak Network for Good ako darcovský fond a partner Googlu z akéhokoľvek dôvodu nemôže distribuovať prostriedky určenej neziskovej organizácii (napríklad aj preto, že nezisková organizácia nie je oprávnenou americkou organizáciou podľa článku 501(c)(3)), Google v spolupráci s fondom Network for Good vyberie inú kvalifikovanú neziskovú organizáciu.
Kde uvidím dary vo svojom živom čete?
Dary sa zobrazujú v okne četu. Dary v živom čete môžete tiež sledovať v reálnom čase v miniaplikácii Aktivita divákovOvládacej miestnosti priamych prenosov

Čo predstavuje celková suma a ukazovateľ priebehu?

Celková suma predstavuje všetky prostriedky získané v danej peňažnej zbierke zo všetkých kanálov a videí, ktoré sa na nej zúčastnili. Celkovú sumu alebo ukazovateľ priebehu nájdete pod darovacím tlačidlom.

Kde nájdem analytiku svojej peňažnej zbierky?

Ak chcete nájsť analytiku peňažnej zbierky:

 1. Prihláste sa na YouTube v počítači.
 2. Prejdite do Štúdia YouTube.
 3. Prejdite na Speňažovanie
 4. Vyberte Darcovstvo.
 5. V sekcii Celková vyzbieraná suma uvidíte vedľa kampaní, do ktorých ste sa zapojili alebo ktoré ste vytvorili, základné údaje o peňažnej zbierke. 
 6. Ak si chcete pozrieť ďalšie podrobnosti o peňažnej zbierke, umiestnite kurzor myši na vyzbieranú sumu.

 Časté otázky o neziskových organizáciách 

Ktoré neziskové organizácie spĺňajú podmienky, aby sa pre ne konali peňažné zbierky prostredníctvom Darcovstva na YouTube?
Nezisková organizácia spĺňa podmienky na získanie peňazí z peňažnej zbierky prostredníctvom Darcovstva na YouTube, ak:
Poznámka: Súkromné nadácie v súčasnosti nie sú podporované.

Čo ak v nástroji na podávanie žiadostí o pridanie neziskových organizácií do programu nevidím organizáciu, ktorú chcem pridať?

Nižšie uvádzame niektoré dôvody, prečo sa v nástroji na podávanie žiadostí o pridanie neziskových organizácií vami hľadaná organizácia nemusí zobrazovať:
 • Nezisková organizácia nepatrí do programu Google pre neziskové organizácie. Môže požiadať o účet Google pre neziskové organizácie.
 • Nejde o americkú neziskovú organizáciu registrovanú podľa článku 501(c)(3) na webe Guidestar. Vyhľadajte dotyčnú organizáciu na guidestar.org, aby ste si overili, že je tam uvedená.
 • Nezisková organizácia sa odhlásila z online peňažných zbierok. Neziskové organizácie musia súhlasiť s tým, aby pre ne darcovia na internete zbierali peniaze. Prečítajte si viac o tom, ako neziskové organizácie zbierajú peniaze na YouTube.

Požiadal(a) som o pridanie neziskovej organizácie, ktorú chcem podporiť. Koľko potrvá jej pridanie?

Keď ste odoslali žiadosť pre neziskovú organizáciu spĺňajúcu podmienky, e‑mailom vám oznámime stav vašej žiadosti. Vybavenie niektorých žiadostí môže trvať až päť pracovných dní. Ak chcete tento proces urýchliť, uistite sa, že nezisková organizácia, ktorú žiadate pridať, spĺňa podmienky oprávnenosti.

Ako sa neziskovým organizáciám distribuujú prostriedky?

Spolupracujeme s darcovským fondom Network for Good zriadeným na základe zákona USA 501(c)(3), ktorý zbiera a distribuuje prostriedky neziskovým organizáciám. Network for Good zvyčajne vypláca prostriedky každý mesiac. Pokiaľ sa vyzbiera menej ako 10 USD, prostriedky sa vyplácajú ročne. Prečítajte si viac o výplatách prostriedkov a o fonde Network for Good.

Ako sa môžem dozvedieť viac o programe Google pre neziskové organizácie?

Ako sa môžem dozvedieť viac o zbieraní peňazí ako nezisková organizácia na YouTube? 

Časté otázky darcov

Na stránke pozerania videa vidím darovacie tlačidlo. Ako funguje?

Čo sú dary v živom čete?

Keď autor pridá k priamemu prenosu alebo premiére so zapnutým živým četom peňažnú zbierku, divákom sa v čete zobrazí darovacie tlačidlo. Keď divák prispeje prostredníctvom darov v živom čete, môže si vybrať, či chce pri dare v živom čete uviesť svoje meno. Prečítajte si viac o daroch v živom čete
Z ktorých krajín alebo regiónov môžete prispieť do peňažnej zbierky v Darcovstve na YouTube?

Prispievať môžete, ak sa nachádzate v niektorej z nasledujúcich krajín alebo regiónov.

 • Argentína
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bolívia
 • Kanada
 • Kolumbia
 • Chorvátsko
 • Estónsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Ghana
 • Hongkong
 • Island
 • Indonézia
 • Írsko
 • Izrael
 • Taliansko
 • Kórea
 • Kuvajt
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malajzia
 • Mexiko
 • Čierna Hora
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Peru
 • Filipíny
 • Poľsko
 • Portoriko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Thajsko
 • Turecko
 • Spojené kráľovstvo
 • USA

Môžem si sumu daru odpočítať z dane?

Pozrite si informácie týkajúce sa daní pre darcov podľa jednotlivých oblastí.

Akú veľkú časť môjho daru dostane nezisková organizácia?

Nezisková organizácia dostane 100 % darovaných peňazí. YouTube takisto hradí poplatky za transakcie kreditnými kartami.

Je možné vrátiť mi darované peniaze?

Za dobrovoľné dary pre neziskové organizácie sa platby nevracajú. Ak máte problémy s platbou, môžete sa obrátiť na náš tím podpory.

Aké informácie zdieľate s neziskovými organizáciami, keď prispejem?

Keď prispejete darom, vaše kontaktné údaje sa nezdieľajú s neziskovou organizáciou ani s autorom. Ak v živom čete prispejete verejným darom, autor priameho prenosu uvidí názov vášho účtu a darovanú sumu. Prečítajte si viac o tom, ako sa používajú vaše informácie.
Čo sú dary používateľov, firiem a dary z iných webov?
 • Dary používateľov: prostriedky darované používateľmi na YouTube.
 • Dary firiem: prostriedky darované službou YouTube alebo inou firmou a overené neziskovou organizáciou.
 • Dary z iných webov: prostriedky zhromaždené organizátorom a overené neziskovou organizáciou na inom webe než YouTube ako súčasť tejto kampane.
Ako funguje dorovnávanie firmami?
Ak sa firma zaviazala dorovnávať dary, daruje 1 USD za každý 1 USD, ktorý niekto venoval do peňažnej zbierky pomocou darovacieho tlačidla na YouTube. Toto dorovnávanie bude pokračovať do konca kampane alebo pokým nebude splnený cieľ, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false