Česta pitanja o YouTube donacijama

YouTube donacije omogućuju autorima da podrže humanitarne inicijative do kojih im je stalo. Kanali koji ispunjavaju uvjete mogu prikupljati donacije za neprofitne organizacije tako da dodaju gumb Doniraj u svoje videozapise i streamove uživo. Gledatelji mogu donirati izravno na stranici za gledanje videozapisa ili u chatu uživo. 

Česta pitanja autora i pitanja u vezi s prikupljanjem donacija

Tko ispunjava uvjete za prikupljanje donacija putem YouTube donacija?

Da biste mogli postaviti prikupljanje donacija, vaš kanal treba ispunjavati sljedeće kriterije:

 • kanal se nalazi u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Kanadi
 • kanal ima najmanje 40.000 pretplatnika
 • kanal je uključen u Partnerski program za YouTube
 • kanal NIJE označen kao namijenjen djeci.
Napomena: prikupljanje donacija možda ćete primijetiti i na nekim kanalima koji ne ispunjavaju prethodno navedene kriterije prihvatljivosti. U budućnosti planiramo proširiti dostupnost YouTube donacija. 

Vidim da imam pristup YouTube donacijama. Kako ih mogu postaviti?

Što ako se gumb za doniranje ne prikazuje nakon što izradim prikupljanje donacija? 

U nastavku su navedeni neki od razloga neprikazivanja gumba za doniranje na prikupljanju donacija: 
 • Trebate postaviti prikupljanje donacija putem YouTube donacija
 • Ako prikupljanje donacija ima datum početka, gumb za doniranje počinje se prikazivati na stranici za gledanje ili u chatu uživo nakon datuma početka prikupljanja donacija.
 • Ako prikupljate donacije na streamu uživo i uključili ste chat uživo, gumb za doniranje prikazuje se u chatu na mobilnom uređaju. Da bi se prikazao chat uživo, mobilni uređaj mora biti u portretnom načinu. Saznajte više o donacijama putem chata uživo
 • Ako svoj videozapis ili kanal postavite kao namijenjen djeci, gumb za doniranje više se neće prikazivati. 

Što su prikupljanja donacija u zajednici?

Prikupljanja donacija u zajednici omogućuju vam da surađujete s drugim autorima na prikupljanju sredstava za istu inicijativu. Saznajte kako izraditi prikupljanje donacija u zajednici ili mu se pridružiti.

Što se dogodilo sa značajkom Super Chat for Good?

Super Chat for Good zamijenile su donacije u chatu uživo. Autori i dalje mogu organizirati prikupljanje donacija na svojim streamovima uživo, a gledatelji mogu donirati izravno u prozoru chata. Super Chat i Super naljepnice isključeni su u streamovima uživo s donacijama da ne bi došlo do zabune. Ako upotrebljavate donacije u chatu uživo, donacije gledatelja možete nadzirati putem Kontrolne sobe uživo uz widget aktivnosti gledatelja.
Da biste omogućili donacije u chatu uživo, dodajte svoj zakazani stream uživo u prikupljanje donacija. Saznajte kako postaviti prikupljanje donacija putem YouTube donacija. Streamovi uživo s chatom uživo imaju ikonu za donacije u chatu. Streamovi uživo bez chata uživo imaju gumb za doniranje pored ili ispod streama.

Mogu li unovčavati videozapise ili streamove uživo na kojima prikupljam donacije? 

Dodavanje prikupljanja donacija u vaše videozapise i streamove uživo ne utječe na oglase. Da ne bi došlo do zabune, Super Chat i Super naljepnice nisu dostupne za streamove uživo s donacijama u chatu uživo. Autori ne mogu organizirati chat uživo samo za članove u kombinaciji s gumbom za donacije.

Kako neprofitne organizacije primaju donacije?

Google je sklopio partnerstvo s tvrtkom Network for Good koja prikuplja i distribuira donacije na Googleov zahtjev. Cjelokupni iznos donacije odlazi neprofitnoj organizaciji, a YouTube plaća naknade za transakcije. U skladu sa zahtjevima Porezne uprave u SAD-u, Network for Good ima isključivu zakonsku kontrolu nad donacijama nakon njihova primitka. Ako Network for Good ne može isplatiti sredstva neprofitnoj organizaciji koju je odabrao autor na YouTubeu, Network for Good distribuira sredstva u zamjensku američku neprofitnu organizaciju koja ispunjava uvjete. Saznajte više o tome kako Network for Good isplaćuje sredstva.

Što ako neprofitna organizacija kojoj sam uputio svoju donaciju prestane ispunjavati uvjete?

Ako Googleov partnerski donatorski fond Network for Good ne može usmjeriti sredstva za projekt željenoj neprofitnoj organizaciji iz bilo kojeg razloga (uključujući i ako neprofitna organizacija nije važeća organizacija registrirana u SAD-u na temelju članka 501. stavka (c) podstavka 3. Kodeksa Sjedinjenih Država), Google će u suradnji s fondom Network for Good odabrati alternativnu neprofitnu organizaciju koja ispunjava uvjete.
Kako mogu vidjeti donacije u chatu uživo?
Donacije će se prikazivati u prozoru chata. Donacije u chatu uživo možete nadzirati u stvarnom vremenu i putem Kontrolne sobe uživo uz widget aktivnosti gledatelja.

Što predstavljaju ukupan iznos i traka napretka?

Ukupan iznos predstavlja ukupna prikupljena sredstva sa svih kanala i videozapisa koji su sudjelovali u prikupljanju donacija tijekom tog događaja. Ukupan iznos i/ili traka napretka nalaze se ispod gumba za doniranje.

Česta pitanja o neprofitnim organizacijama

Koje neprofitne organizacije ispunjavaju uvjete za prikupljanje donacija putem YouTube donacija?
Da bi ispunila uvjete za primanje novca od prikupljanja donacija putem YouTube donacija, neprofitna organizacija mora zadovoljiti sljedeće kriterije:
Napomena: privatne zaklade trenutačno nisu podržane.

Što ako u alatu za slanje zahtjeva nije navedena neprofitna organizacija za koju želim poslati zahtjev?

U nastavku je navedeno nekoliko razloga zbog kojih se neprofitna organizacija koju tražite možda ne prikazuje u alatu za slanje zahtjeva:
 • Neprofitna organizacija nije uključena u Google za neprofitne organizacije. Neprofitna organizacija može zatražiti račun Googlea za neprofitne organizacije.
 • Neprofitna organizacija nije registrirana na Guidestaru na temelju članka 501. stavka (c) podstavka 3. Kodeksa Sjedinjenih Država. Kako biste potvrdili da je neprofitna organizacija uključena, potražite je na web-lokaciji guidestar.org.
 • Neprofitna organizacija isključila je mogućnost online prikupljanja donacija. Neprofitne organizacije moraju pristati na mogućnost da se za njih prikupljaju donacije online. Saznajte više o prikupljanju novca kao neprofitna organizacija na YouTubeu.

Zatražio sam pristup za neprofitnu organizaciju koju želim podržati. Koliko dugo ću čekati da je dodate?

Kad pošaljete zahtjev za neprofitnu organizaciju koja ispunjava uvjete, obavijestit ćemo vas o statusu vašeg zahtjeva putem e-pošte. Obrada nekih zahtjeva može potrajati do pet radnih dana. Da bi se postupak ubrzao, provjerite ispunjava li neprofitna organizacija za koju šaljete zahtjev kriterije prihvatljivosti.

Kako se sredstva dijele neprofitnim organizacijama?

Surađujemo s donatorskim fondom Network for Good, registriranim na temelju članka 501. stavka (c) podstavka 3. Kodeksa Sjedinjenih Država, koji prikuplja i distribuira sredstva neprofitnim organizacijama. Network for Good obično jednom mjesečno isplaćuje sredstva. Ako je prikupljeno manje od 10 USD, sredstva se isplaćuju jednom godišnje. Saznajte više o isplaćivanju sredstava i fondu Network for Good.

Kako mogu saznati više o Googleu za neprofitne organizacije?

Kako mogu saznati više o prikupljanju novca kao neprofitna organizacija na YouTubeu? 

Česta pitanja donatora

Na stranici za gledanje videozapisa vidim gumb za doniranje. Kako to funkcionira?

Što su donacije putem chata uživo?

Kada autor doda prikupljanje donacija u stream uživo ili premijeru uz omogućeni chat uživo, gledatelji će u chatu uživo vidjeti gumb Doniraj. Kada gledatelj donira sredstva putem značajke donacija u chatu uživo, može odabrati želi li donaciji u chatu uživo dodati svoje ime. Saznajte više o donacijama putem chata uživo
U kojim se zemljama/regijama mogu uključiti u prikupljanje donacija putem YouTube donacija?

Trenutačno možete donirati ako se nalazite u sljedećim zemljama/regijama:

 • Argentina
 • Austrija
 • Belgija
 • Bolivija
 • Kanada
 • Kolumbija
 • Hrvatska
 • Estonija
 • Francuska
 • Njemačka
 • Gana
 • Hong Kong
 • Island
 • Indonezija
 • Irska
 • Izrael
 • Italija
 • Koreja
 • Kuvajt
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malezija
 • Meksiko
 • Crna Gora
 • Nizozemska
 • Novi Zeland
 • Norveška
 • Peru
 • Filipini
 • Poljska
 • Portoriko
 • Rumunjska
 • Slovačka
 • Južna Koreja
 • Španjolska
 • Švedska
 • Švicarska
 • Tajvan
 • Tajland
 • Turska
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • SAD

Mogu li dobiti poreznu olakšicu za donaciju?

Ovdje potražite informacije o porezima za donatore na temelju lokacije.

Koliko od moje donacije odlazi neprofitnoj organizaciji?

Cjelokupni donirani iznos odlazi neprofitnoj organizaciji. YouTube pokriva i naknade za transakcije putem kreditne kartice.

Mogu li dobiti povrat donacije?

Za dobrovoljne donacije neprofitnim organizacijama ne postoji mogućnost povrata. Ako imate poteškoća s plaćanjem, možete se obratiti našem timu za podršku.

Koje podatke dijelite s neprofitnim organizacijama kada doniram?

Kada donirate, vaši se podaci za kontakt ne dijele s neprofitnom organizacijom ili autorom. Ako se odlučite za "javnu" donaciju putem chata uživo, autor koji je domaćin streama uživo može vidjeti naziv vašeg računa i iznos koji ste donirali. Saznajte više o tome kako se upotrebljavaju vaši podaci
Što su donacije korisnika i tvrtki te vanjske donacije?
 • Donacije korisnika: sredstva koja su uplatili korisnici YouTubea.
 • Donacije tvrtki: sredstva koja je uplatio YouTube ili druga tvrtka, što potvrđuje neprofitna organizacija.
 • Vanjske donacije: sredstva koja je u sklopu ove kampanje prikupio organizator, a potvrdila neprofitna organizacija, na web-lokaciji koja nije YouTube.
Kako funkcionira udvostručivanje donacija?
Ako je neka tvrtka obećala da će udvostručiti donacije, to znači da će donirati 1 USD za svaki 1 USD prikupljen donacijama putem gumba za doniranje na YouTubeu. To će trajati dok se ne udvostruče sve donacije ili dok kampanja ne završi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?