YouTube Giving – časté dotazy

YouTube Giving dává autorům možnost podpořit charitativní projekt, který jim leží na srdci. Způsobilé kanály mohou vybírat peníze pro neziskové organizace vložením tlačítka Darovat do svých videí a živých přenosů. Diváci pak mohou darovat peníze přímo na stránce sledování videa nebo v živém chatu. 

Časté dotazy dárců

Na stránce sledování videa se zobrazuje tlačítko Darovat. Jak to funguje?

Informace o tom, jak darovat peníze u videa nebo v chatu, najdete zde

Co jsou dary v chatu?

Když autor do živého přenosu nebo premiéry s aktivním chatem přidá dobročinnou sbírku, divákům se v chatu zobrazí tlačítko Darovat. Když pak divák daruje peníze prostřednictvím chatu, může si nastavit, aby se v chatu společně s částkou zobrazilo i jeho jméno. Další informace o darech v chatu najdete zde

Ve kterých zemích je služba YouTube Giving dostupná?

Poskytování darů je momentálně dostupné v těchto zemích:

 • Argentina
 • Rakousko
 • Bolívie
 • Kanada
 • Kolumbie
 • Chorvatsko
 • Estonsko
 • Francie
 • Německo
 • Ghana
 • Hongkong
 • Island
 • Indonésie
 • Izrael
 • Itálie
 • Kuvajt
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Malajsie
 • Mexiko
 • Černá Hora
 • Nizozemsko
 • Nový Zéland
 • Norsko
 • Peru
 • Filipíny
 • Polsko
 • Irsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Tchaj-wan
 • Thajsko
 • Turecko
 • USA
Mohu si dar odečíst z daní?

Informace o daních podle jednotlivých zemí najdete zde

Jak velkou část z mého daru dostane daná nezisková organizace?

Nezisková organizace dostane 100 % peněz, které darujete. YouTube hradí i poplatky za platbu kartou.

Mohu požádat o vrácení darovaných peněz?

Dobrovolné dary neziskovým organizacím jsou nevratné. Pokud byste měli s platbou potíže, můžete kontaktovat náš tým podpory.

Jaké údaje sdílím s neziskovými organizacemi, když odešlu dar?

Vaše kontaktní údaje uvedené při poskytnutí daru nejsou předány neziskové organizaci ani danému autorovi. Pokud se při darování v chatu rozhodněte pro veřejnou formu daru, autor živého vysílání uvidí název vašeho účtu a darovanou částku. Informace o využívání vašich údajů najdete zde

Časté dotazy autorů a pořadatelů sbírek

Jak můžu YouTube Giving ve svém kanálu využít?

YouTube Giving je v současné době ve verzi beta a tyto funkce jsou dostupné pouze vybraným autorům v USA, Spojeném království a Kanadě. V následujících měsících plánujeme jejich rozšíření. Autoři, kteří se podílí na testování verze beta, mohou u svých videí a živých vysílání vybírat peníze pro americké neziskové organizace se statusem dle § 501(c)(3) daňového zákoníku USA prostřednictvím tlačítka Darovat nebo funkce darů v chatu. 

Mám přístup k funkci YouTube Giving. Jak ji nastavím?

Informace o tom, jak nastavit sbírku a vložit ji do videí a živých vysílání, najdete zde

Co je komunitní sbírka?

Komunitní sbírka umožňuje spolupráci s dalšími autory, kteří vybírají peníze na stejnou věc. Informace o tom, jak se zapojit do komunitní sbírky, najdete zde.

Co se stalo s funkcí Superchat for Good?

Superchat for Good se změnil na novou funkci darů v chatu. Autoři mohou v rámci živých přenosů stále podporovat sbírky neziskových organizací a diváci mohou stále darovat přímo v okně chatu. U živých přenosů s podporou sbírky vypneme Superchat a nálepky Super Stickers, aby nedocházelo k nejasnostem. U darů v chatu můžete sledovat dary diváků v kontrolní místnosti pro přímé přenosy na widgetu aktivity diváků
Chcete-li aktivovat dary v chatu, přidejte naplánovaný živý přenos ke své sbírce. Podívejte se, jak nastavit sbírku YouTube Giving. Živá vysílání s aktivním chatem zobrazují v chatu ikonu Darovat . U živých vysílání bez aktivního chatu se vedle přenosu nebo pod ním zobrazuje tlačítko Darovat.

Mohu zpeněžit video nebo živé vysílání, pokud u něj mám sbírku? 

Co se týká reklam, přidání sbírky k videu nebo živému vysílání na ně nemá žádný vliv. U živých přenosů s podporou sbírky ale vypneme Superchat a nálepky Super Stickers, aby nedocházelo k nejasnostem. U živého vysílání s chatem také nelze aktivovat členství v kanálu. 
Jak obdrží nezisková organizace vybrané peníze?

Společnost Google spolupracuje s fondem Network for Good, který peníze na žádost Googlu shromažďuje a distribuuje. Nezisková organizace dostane 100 % darované částky a YouTube uhradí transakční poplatky. Na základě požadavků amerického federálního finančního úřadu (IRS) má fond Network for Good výhradní právní zodpovědnost nad veškerými přijatými dary. Upozorňujeme, že pokud fond Network for Good nebude moci vybrané neziskové organizaci prostředky vyplatit, přidělí je jiné americké neziskové organizaci, která splňuje příslušná kritéria. Podrobnější informace o tom, jak rozdělování peněz fondem Network for Good funguje, najdete zde

Co když se nezisková organizace, které byl určen můj dar, stane nezpůsobilou?

Pokud není společnost Network for Good, partner společnosti Google pro fondy pod dohledem dárců, z nějakého důvodu schopná rozdělit finanční prostředky pro projekt zamýšlené neziskové organizaci (včetně případu, kdy daná nezisková organizace není způsobilou americkou organizací podle § 501(c)(3) daňového zákoníku USA), společnosti Google a Network for Good společně zvolí jinou způsobilou neziskovou organizaci.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?