Thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Đây là nội dung nói về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Nếu bạn đang tìm thông tin về cảnh cáo vi phạm bản quyền – một loại cảnh cáo khác với cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, hãy chuyển đến trang thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm bản quyền của chúng tôi.

Chúng tôi đưa ra cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng khi người đánh giá của chúng tôi nhận được thông báo về hành vi vi phạm chính sách trong Nguyên tắc cộng đồng hoặc trong các quy tắc ứng xử trên YouTube.

Đôi khi, nội dung bị xóa vì những lý do khác với lý do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, chẳng hạn như vì có khiếu nại về quyền riêng tư của bên thứ nhất hoặc lệnh tòa án. Trong những trường hợp này, người tải lên sẽ không phải nhận cảnh cáo.

Điều gì xảy ra nếu bạn nhận cảnh cáo

Nếu đưa ra cảnh cáo, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, qua thông báo trên thiết bị di động và máy tính cũng như trong phần cài đặt kênh của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết:

  • Nội dung nào đã bị xóa
  • Nội dung đó đã vi phạm những chính sách nào (ví dụ: nội dung người lớn hoặc bạo lực)
  • Điều đó gây ảnh hưởng đến kênh của bạn như thế nào
  • Việc tiếp theo bạn có thể làm

Nếu nội dung của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, thì sau đây là cách mà kênh của bạn sẽ bị ảnh hưởng:

Nhắc nhở

Chúng tôi hiểu rằng ai cũng có thể mắc sai lầm và bạn không cố ý vi phạm chính sách của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi chỉ đưa ra lời nhắc nhở cho lần vi phạm đầu tiên. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ nhắc nhở bạn một lần và lời nhắc nhở này sẽ duy trì trên kênh của bạn. Khi chúng tôi phát hiện nội dung của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng một lần nữa, bạn sẽ phải nhận cảnh cáo. Nếu cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn thì bạn có thể kháng nghị cảnh cáo đó.

Cảnh cáo đầu tiên

Nếu chúng tôi phát hiện thấy nội dung của bạn lần thứ hai không tuân thủ chính sách, bạn sẽ phải nhận cảnh cáo.

Điều này có nghĩa là trong một tuần, bạn sẽ không thể:

  • Đăng tải video, sự kiện trực tiếp hoặc câu chuyện
  • Tạo hình thu nhỏ tùy chỉnh hoặc bài đăng trên tab Cộng đồng
  • Tạo, chỉnh sửa hoặc thêm cộng tác viên vào danh sách phát
  • Thêm hoặc xóa danh sách phát trên trang xem rồi nhấn nút “Lưu”

Toàn bộ đặc quyền sẽ tự động khôi phục sau 1 tuần, tuy nhiên, cảnh cáo đó sẽ vẫn duy trì trên kênh của bạn trong vòng 90 ngày.

Cảnh cáo thứ hai

Nếu bạn nhận cảnh cáo thứ hai trong cùng khoảng thời gian 90 ngày kể từ lúc nhận cảnh cáo đầu tiên, bạn sẽ không thể đăng nội dung trong vòng 2 tuần. Nếu không có vấn đề nào khác xảy ra, thì toàn bộ đặc quyền sẽ tự động khôi phục sau 2 tuần. Tuy nhiên, mỗi cảnh cáo sẽ hết hạn sau 90 ngày kể từ thời điểm đưa ra cảnh cáo đó.

Cảnh cáo thứ ba

Nếu có 3 cảnh cáo trong cùng khoảng thời gian 90 ngày, thì kênh của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi YouTube. Ngoài ra, xin lưu ý rằng mỗi cảnh cáo sẽ hết hạn sau 90 ngày kể từ thời điểm đưa ra cảnh cáo và việc xóa nội dung vi phạm sẽ không giúp gỡ bỏ cảnh cáo.

Việc cần làm nếu bạn phải nhận cảnh cáo

Chúng tôi muốn giúp bạn hoạt động lâu dài trên YouTube, vì vậy vui lòng:

  1. Tìm hiểu về Nguyên tắc cộng đồng để đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ các chính sách của chúng tôi.
  2. Nếu kênh của bạn nhận cảnh cáo và bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, hãy cho chúng tôi biết. Bạn có thể kháng nghị quyết định này tại đây.

YouTube cũng có toàn quyền hạn chế khả năng sáng tạo nội dung của người sáng tạo. Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế trên YouTube hoặc bị hạn chế sử dụng các tính năng của YouTube, thì bạn không được phép dùng kênh khác để né tránh các quy định hạn chế này trên YouTube, cho đến khi quy định hạn chế đó không còn hiệu lực trên tài khoản của bạn nữa. Việc vi phạm quy định hạn chế này được coi là hành vi lách luật theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và có thể khiến tài khoản của bạn bị chấm dứt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?