Thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng trên YouTube

Bài viết này là về các cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Để xem thông tin về cảnh cáo vi phạm bản quyền, một loại cảnh cáo khác với cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, hãy chuyển đến trang thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm bản quyền.

Nguyên tắc cộng đồng là những quy tắc về cách ứng xử trên YouTube. Các chính sách này áp dụng cho mọi loại nội dung trên nền tảng của chúng tôi, kể cả nội dung không công khai và riêng tư, bình luận, đường liên kết, bài đăng trên thẻ Cộng đồng và hình thu nhỏ. Danh sách này không phải là danh sách đầy đủ. Nếu nội dung của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, kênh của bạn sẽ bị cảnh cáo. 

Lưu ý: Chúng tôi có thể gỡ bỏ nội dung vì những lý do khác với lý do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Ví dụ như gỡ bỏ theo lệnh toà hoặc đơn kiện về quyền riêng tư của một bên thứ nhất. Trong những trường hợp này, kênh của bạn sẽ không bị cảnh cáo.

Nắm rõ những điều cơ bản về Nguyên tắc cộng đồng của YouTube khi sáng tạo nội dung

Những việc xảy ra khi bạn bị cảnh cáo

Khi bạn bị cảnh cáo, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Bạn cũng có thể chọn nhận thông báo qua thiết bị di động, máy tính và trang cài đặt kênh. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết:

 • Nội dung nào bị gỡ bỏ
 • Những chính sách mà nội dung đó vi phạm (ví dụ như hành vi quấy rối hoặc nội dung bạo lực)
 • Ảnh hưởng của cảnh cáo đối với kênh của bạn
 • Việc tiếp theo bạn có thể làm

Nếu nội dung của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, thì sau đây là những ảnh hưởng của việc này đối với kênh của bạn:

Thông báo nhắc nhở

Chúng tôi hiểu rằng ai cũng có thể mắc sai lầm và bạn không cố ý vi phạm chính sách của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi thường chỉ nhắc nhở đối với lần vi phạm đầu tiên. Để thông báo nhắc nhở này hết hạn sau 90 ngày, bạn có thể tham gia một khoá đào tạo về chính sách. Tuy nhiên, nếu nội dung của bạn vi phạm cùng một chính sách trong khoảng thời gian 90 ngày đó, thì thông báo nhắc nhở sẽ không hết hạn và kênh của bạn sẽ bị cảnh cáo.

Đôi khi, kênh sẽ bị chấm dứt mà không nhận được thông báo nhắc nhở do một trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Nếu cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn thì bạn có thể khiếu nại thông báo nhắc nhở đó.

Khoá đào tạo về chính sách (không bắt buộc)

Các khoá đào tạo về chính sách là những nội dung cung cấp kiến thức ngắn gọn ngay trong YouTube, dựa trên chính sách cụ thể mà bạn vi phạm trong Nguyên tắc cộng đồng. 

Nếu bị nhắc nhở về việc vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, bạn có thể tham gia khoá đào tạo về chính sách có liên quan trong tài khoản Studio ở bất cứ nơi nào mà bạn thường kiểm tra những trường hợp bạn vi phạm chính sách. Đó có thể là trang tổng quan của Studio và thẻ Nội dung. Bạn cũng sẽ thấy một đường liên kết để mở khoá đào tạo đó qua email và một thông báo dạng tiêu đề. Lưu ý: Một số trường hợp nhắc nhở về việc vi phạm Nguyên tắc cộng đồng không thuộc phạm vi áp dụng các khoá đào tạo về chính sách. 

Nếu bạn hoàn thành một khoá đào tạo về chính sách (không bắt buộc), thông báo nhắc nhở sẽ hết hạn sau 90 ngày. Nếu vi phạm một chính sách khác sau khi hoàn thành khoá đào tạo, bạn sẽ nhận thêm một thông báo nhắc nhở.

Việc vi phạm chính sách của chúng tôi nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng chỉ một lần vẫn có thể khiến tài khoản của bạn bị chấm dứt. Đối với người vi phạm nhiều lần, chúng tôi có thể không cho phép họ tham gia các khoá đào tạo trong tương lai.

Cảnh cáo đầu tiên

Nếu chúng tôi phát hiện nội dung của bạn không tuân thủ chính sách lần thứ hai, bạn sẽ nhận một cảnh cáo.

Cảnh cáo này sẽ khiến bạn không làm được những việc sau đây trong vòng 1 tuần:

 • Tải video lên hoặc tổ chức sự kiện phát trực tiếp
 • Bắt đầu một sự kiện phát trực tiếp đã lên lịch
 • Lên lịch để xuất bản video công khai
 • Tạo một buổi Công chiếu
 • Thêm một đoạn giới thiệu vào một buổi Công chiếu hoặc sự kiện phát trực tiếp sắp diễn ra
 • Tạo bài đăng trên thẻ Cộng đồng hoặc hình thu nhỏ tuỳ chỉnh
 • Tạo, chỉnh sửa hoặc thêm cộng tác viên vào danh sách phát
 • Thêm hoặc xoá danh sách phát khỏi trang xem bằng nút "Lưu"

Nội dung mà bạn lên lịch xuất bản công khai sẽ được chuyển sang chế độ "riêng tư" trong khoảng thời gian phạt và bạn sẽ phải lên lịch lại khi hết khoảng thời gian đó.

Lưu ý: Khoảng thời gian phạt được tính từ ngày xác nhận lỗi vi phạm.

Sau khoảng thời gian 1 tuần, chúng tôi sẽ tự động khôi phục toàn bộ đặc quyền nhưng cảnh cáo vẫn sẽ lưu lại trên kênh của bạn trong vòng 90 ngày.

Bạn cũng có thể bị mất quyền sử dụng các tính năng nâng cao nếu bị cảnh cáo. Tìm hiểu thêm về cách lấy lại quyền sử dụng.

Cảnh cáo thứ hai

Nếu bạn bị cảnh cáo lần thứ hai trong cùng khoảng thời gian 90 ngày kể từ lúc bị cảnh cáo lần đầu, bạn sẽ không được phép đăng nội dung trong vòng 2 tuần. Nếu không có vấn đề nào khác xảy ra, thì sau khoảng thời gian 2 tuần đó, chúng tôi sẽ tự động khôi phục toàn bộ đặc quyền của bạn. Mỗi cảnh cáo vẫn sẽ có hiệu lực cho đến hết 90 ngày kể từ thời điểm chúng tôi đưa ra cảnh cáo đó.

Cảnh cáo thứ ba

Nếu phải nhận 3 cảnh cáo trong cùng khoảng thời gian 90 ngày nêu trên, kênh của bạn sẽ bị xoá vĩnh viễn khỏi YouTube. Mỗi cảnh cáo vẫn sẽ có hiệu lực cho đến hết 90 ngày kể từ thời điểm chúng tôi đưa ra cảnh cáo đó.

Lưu ý: Việc xoá nội dung không giúp xoá đi quyết định cảnh cáo. Chúng tôi cũng có thể đưa ra một cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng đối với nội dung đã xoá. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết những trường hợp chúng tôi giữ lại nội dung bị xoá.

Kênh nghệ sĩ chính thức của bạn sẽ bị tạm ngưng và chuyển thành kênh thông thường nếu phải nhận cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Tìm hiểu thêm.

Việc bạn cần làm khi bị cảnh cáo

Chúng tôi muốn giúp bạn hoạt động lâu dài trên YouTube, vì vậy, hãy nhớ làm những việc sau:

 1. Tìm hiểu về Nguyên tắc cộng đồng để đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ các chính sách của chúng tôi.
 2. Nếu kênh của bạn bị cảnh cáo, nhưng bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm, hãy cho chúng tôi biết. Bạn có thể kháng nghị quyết định đó tại đây.

YouTube cũng có toàn quyền hạn chế khả năng tạo nội dung của nhà sáng tạo. Kênh của bạn có thể bị tắt hoặc bị hạn chế sử dụng các tính năng của YouTube.

Trong trường hợp đó, bạn không được phép sử dụng, tạo hoặc mua một kênh khác để né tránh các quy định hạn chế này. Quyết định cấm này kéo dài cho đến khi quy định hạn chế đó hết hiệu lực trên kênh YouTube của bạn. Việc vi phạm quy định hạn chế này bị coi là hành vi lách chính sách theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và có thể dẫn đến quyết định chấm dứt đối với tất cả các kênh YouTube bạn hiện có, bất kỳ kênh mới nào mà bạn tạo hoặc mua, và những kênh nơi bạn xuất hiện nhiều lần hoặc xuất hiện nổi bật.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính