מידע בסיסי בנושא התראות על הפרת הנחיות הקהילה

התוכן במאמר הזה עוסק בהתראות על הפרת הנחיות הקהילה. אם אתם מחפשים מידע על פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים, ולא על התראות על הפרת הנחיות הקהילה, מומלץ לעיין במידע בסיסי על פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים.

התראות על הפרת הנחיות הקהילה נרשמות בערוץ כאשר הבודקים שלנו מקבלים מידע על הפרה של כללי המדיניות בנוגע לדרכי ההתנהגות ב-YouTube או על הפרה של הנחיות הקהילה.

במקרים מסוימים, אנחנו מסירים תוכן משיקולים אחרים, ולאו דווקא בשל הפרת הנחיות הקהילה, למשל, בעקבות תלונה של צד א' בנושא פרטיות או בגלל צו בית משפט. במקרים כאלה, המשתמש שהעלה את התוכן לא יקבל התראה.

מה קורה אם קיבלתם התראה

אם נרשמה התראה בחשבון שלכם, נודיע לכם על כך באימייל, באמצעות התראות בנייד ובמחשב, וכן בדף הגדרות הערוץ. ניידע אתכם גם בפרטים הבאים:

  • איזה תוכן הוסר
  • איזו מדיניות התוכן הפר (למשל: תוכן למבוגרים בלבד או תוכן אלים)
  • איך זה משפיע על הערוץ שלכם
  • מה אפשר לעשות

אם התוכן שלכם מפר את הנחיות הקהילה, הדבר עשוי להשפיע על הערוץ שלכם באופן הבא:

אזהרה

אנחנו מבינים שטעויות קורות, ושלא התכוונתם להפר את כללי המדיניות שלנו. לכן, ההפרה הראשונה גוררת בדרך כלל אזהרה בלבד. חשוב לדעת: תישלח אזהרה אחת בלבד, ואזהרה זו תישאר בערוץ שלכם. בפעם הבאה שהתוכן שלכם יפר את הנחיות הקהילה, תירשם התראה בחשבון שלכם. לפעמים, מקרה אחד של פגיעה חמורה יכול לגרום לסגירה של הערוץ ללא אזהרה מוקדמת. אם לדעתכם מדובר בטעות, אפשר לערער על האזהרה.

התראה ראשונה

אם נמצא שהתוכן שלכם אינו עומד בכללי המדיניות בפעם השנייה, תירשם התראה בחשבון שלכם.

המשמעות עבורכם בפועל היא כי במהלך שבוע אחד, לא תוכלו:

  • להעלות סרטונים או סטוריז, או לשדר בשידור חי
  • ליצור תמונות ממוזערות מותאמות אישית או פוסטים בקהילה
  • ליצור, לערוך או להוסיף שותפי עריכה לפלייליסטים
  • להוסיף או להסיר פלייליסטים בדף הצפייה באמצעות הלחצן "שמירה"

לאחר שבוע, הזכויות המלאות יתחדשו אוטומטית אבל ההתראה תישאר בערוץ למשך 90 יום.

התראה שנייה

אם תירשם בחשבון שלכם התראה שנייה במהלך פרק הזמן הזה של 90 יום (של ההתראה הראשונה), לא תוכלו לפרסם תוכן במשך שבועיים. אם לא יהיו בעיות נוספות, הזכויות המלאות יתחדשו אוטומטית לאחר שבועיים, אבל התוקף של כל התראה יפוג רק לאחר 90 יום מרגע הרישום שלה.

התראה שלישית

אם תצברו שלוש התראות באותו פרק זמן של 90 יום, הערוץ שלכם יוסר מ-YouTube לתמיד. כמו כן, חשוב לדעת: התוקף של כל התראה פג 90 יום לאחר מועד הרישום שלה, ומחיקת התוכן אינה גורמת להסרת ההתראה.

מה לעשות אם נרשמה לכם התראה

אנחנו רוצים לעזור לכם להישאר ב-YouTube, ולכן אנחנו מבקשים מכם:

  1. ללמוד את הנחיות הקהילה כדי לוודא שהתוכן שלכם אינו מפר את כללי המדיניות.
  2. אם נרשמה בערוץ שלכם התראה ואתם חושבים שזו טעות, ספרו לנו על כך. אפשר לערער כאן על ההחלטה.

נוסף לכך, אנחנו ב-YouTube שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו, להגביל את יכולתו של יוצר מסוים ליצור תכנים. אם האפשרות להשתמש ב-YouTube או בתכונה כלשהי מהתכונות של YouTube הוגבלה בחשבון שלכם, אסור לכם להשתמש בערוץ אחר כדי לעקוף את ההגבלות האלה ב-YouTube. איסור זה תקף כל זמן שההגבלה פעילה בחשבון שלכם. הפרת ההגבלה תיחשב לעקיפת התנאים וההגבלות שלנו ועלולה לגרום לסגירת החשבון.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?