Opret og administrer aktiviteter for taggede produkter

Med YouTube Shopping kan du skabe en shoppingoplevelse, der føles rigtig for dig og dine seere. Med produkttagging kan du promovere dine egne produkter eller produkter fra andre brands på din YouTube-kanal. Du kan bruge følgende aktiviteter til at øge interessen for taggede produkter og give seerne de seneste oplysninger om og tilbud på produkter:

Kampagner og prisnedsættelse

Funktionen til kampagner og prisnedsættelse fremhæver særtilbud på taggede produkter for seerne. Der er tre typer kampagner og prisnedsættelser, der kan vises på produktlisten eller det fastgjorte produktbanner.

 1. Specialtilbud: Et særtilbud, der kan omfatte, men ikke er begrænset til:
  1. En procentuel produktrabat, der anvendes automatisk eller med en rabatkode
  2. Et niveauinddelt eller fast beløb i produktrabat, der anvendes automatisk eller med en rabatkode
  3. Et ikke-kvantificeret særtilbud, f.eks. "Gave med køb" eller "Køb X, og få Y"
 2. Tilbudsprisannotering: En rabatpris på et produkt.
 3. Prisfald: Et badge, der vises, når den aktuelle pris på et produkt er lavere end referenceprisen. Referenceprisen er den laveste pris, der er registreret for de seneste 30 dage.

Youtubere kan aktivere et badge med teksten "Prisfald" ved at opdatere prisen på deres produkter i deres butikker. Youtubere kan oprette og anvende Specialtilbud og tilbudsprisannoteringer ved hjælp af:

 1. Shopify.
 2. Google Merchant Center (GMC), hvis du har direkte adgang.

YouTube viser særtilbud til seere baseret på forhandlerdata. Hvis et tagget produkt har mere end ét tilgængeligt særtilbud, viser YouTube det bedste tilgængelige særtilbud. Taggede produkter er kun synlige for seere, der bruger en mobilenhed i disse lande/regioner. Hvis der ikke vises taggede produkter for dine seere, skal du sørge for, at de bruger en mobilenhed og befinder sig i et land/en region, hvor taggede produkter vises. Taggede produkter vises kun, hvis produkterne kan sendes til seerens land/region.

Kvalificering

Hvis du vil bruge funktionen til kampagner og prisnedsættelse, skal din forhandler muligvis opfylde andre kvalifikationskrav afhængigt af tilbudstypen. Mens der ikke er andre forhandlerkrav til tilbudsprisannoteringer og prisfald, er der flere forhandlerkrav til specialtilbud:

 • Specialtilbud (fra Shopify):
  • Ved særtilbud, der anvendes automatisk (automatiske rabatter): Din Shopify-butik skal være i et af følgende lande: Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Indien, Italien, Japan, Nederlandene, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland eller USA.
  • Særtilbud, der anvendes med rabatkoder: Din Shopify-butik være i USA.
  • Ikke-kvantificerede særtilbud: Disse tilbudstyper understøttes ikke i øjeblikket.
 • Specialtilbud (fra GMC): Din understøttede forhandler skal være i et af følgende lande: Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Indien, Italien, Japan, Nederlandene, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland eller USA.

Konfigurer og administrer kampagner og prisnedsættelse

Du kan konfigurere særtilbud på forskellige måder afhængigt af tilbuddet. Når et særtilbud er blevet gennemgået og godkendt, kan du tagge produktet.

Bemærk! Når du tagger produkter, kan du ikke se særtilbuddet, mens du vælger produkter. Særtilbuddet kan dog ses, når produktet er blevet tagget.

 Vi anbefaler, at du opretter kampagner mindst 5 dage, før du deler dem på YouTube.

Specialtilbud

Opret eller rediger et specialtilbud via Shopify

Du kan oprette Specialtilbud via Shopify med et automatisk rabatbeløb eller en rabatkode. Når en seer køber kvalificerede varer, anvendes beløbsrabatterne automatisk ved betaling. Når du opretter og deler en rabatkode, skal seerne angive koden ved betaling for at få rabat på kvalificerede varer.
Bemærk! Ikke-kvantificerede særtilbud og kampagner med forsendelse uden beregning understøttes ikke i øjeblikket. Få flere oplysninger om understøttede kampagnetyper til Shopify.

Sådan opretter du et specialtilbud i Shopify:

 1. Gå til Discount [Rabatter]og så Create discount [Opret rabat].
 2. Under "Select discount type" ["Vælg rabattype"] skal du vælge "Amount off products" ["Produkter med beløbsrabat"] ELLER "Amount off orders" ["Ordrer med beløbsrabat"].
 3. Under "METHOD" ["METODE"] skal du vælge den rabattype, du vil tilbyde:
  1. Automatic discount [automatisk rabat]: Rabatterne anvendes automatisk for seerne ved betaling.
  2. Discount code [rabatkode]: Seerne skal angive koden ved betaling for at få rabatten.
 4. Tilføj oplysninger om din kampagne og så Save discount [Gem rabat].
 5. Synkroniser din rabat med appen Google-kanal:
  1. Klik på den relevante rabat under Discounts [Rabatter].
  2. Vælg appen Google-kanal i sektionen Sales channels [Salgskanaler].
  3. Klik på Save [Gem].

 Opret eller rediger et specialtilbud i Google Merchant Center (GMC)

Sådan opretter du et specialtilbud i GMC:

 1. Opret og indsend din kampagne ved hjælp af en af de tilgængelige metoder for de relevante produkter:
  1. Værktøj til kampagneoprettelse i Merchant Center
  2. Kampagnefeed
  3. Content API

Specialtilbud gennemgås og bekræftes i henhold til redaktionelle krav og kampagnepolitikker i Google Merchant Center. Hvis de godkendes, vises de live på Googles og YouTubes platforme.

Tilbudsprisannotering

Når du angiver din tilbudspris, skal du sørge for, at den overholder alle andre krav.

Opret eller rediger en tilbudspris via Shopify

Sådan opretter du en tilbudspris via Shopify:

 1. Gå til Products [Produkter] og så klik på det relevante produkt.
 2. Under Pricing [Pris] skal du angive Compare at price [Sammenligningspris] til dit produkts oprindelige pris.
 3. Angiv produktets Price [Pris] som den nye tilbudspris.

Opret eller rediger en tilbudspris i GMC

Sådan opretter du en tilbudspris i GMC:

 1. Sørg for, at den oprindelige pris for din vare er angivet i attributten pris [price].
 2. Indsend tilbudsprisen ved hjælp af den valgfri attribut tilbudspris [sale price].

Prisfald

Badget "Prisfald" vises, når der er sket et markant fald i forhold til produktets ellers rimelig stabile pris. Du kan ændre prisen på dit produkt, så Google kan vise badget "Prisfald". Hvis du vil aktivere badget "Prisfald", skal du opdatere prisen på dit produkt i din butik. Den nye pris skal være lavere end den gennemsnitspris, du tidligere har angivet. Få flere oplysninger om, hvordan prisfaldsannoteringer fungerer.

Produktudgivelser

Med produktudgivelsesfunktionen kan du skabe interesse og bevare overraskelseselementet, når du udgiver et nyt produkt under en livestream. Der vises et pladsholderbillede med en indkøbspose på din livestreams produktliste, så seerne kan se, at dit produkt snart udgives Når produktet vises i din livestream, kan seerne købe det med det samme.

Konfigurer produktudgivelser

Hvis du vil konfigurere en produktudgivelse, skal du have direkte adgang til:

 • Google Merchant Center (GMC) for din tilknyttede butik eller
 • Administratorsiden til din Shopify-butik

Vi anbefaler, at du konfigurerer din produktudgivelse mindst 2 uger forud for din livestream. Vær opmærksom på, at dit website skal være synligt for vores teams, så de kan gennemgå og godkende dit produkts data. Når du har konfigureret din produktudgivelse, kan du planlægge din livestream og føje din produktudgivelse til livestreamen, så du er klar til at vise det frem.

Konfigurer en produktudgivelse via Shopify

Hvis du har knyttet din Shopify-butik til YouTube, kan du konfigurere din produktudgivelse i Shopify:

 1. Upload tilbuddet på det produkt, du udgiver, til Shopify.
 2. Planlæg samme dato og klokkeslæt for appen Google-kanal og Shopifys netbutik:
  • Netbutik: I sektionen Produkter skal du planlægge dato og klokkeslæt for tilgængeligheden i din netbutik. Dette er den dato og det klokkeslæt, hvor dit tilbud bliver synligt, og produktet kan købes i Shopify.
  • Appen Google-kanal: Planlæg dato og klokkeslæt for Google i sektionen Salgskanal og apps. Dette er den dato og det klokkeslæt, hvor dit tilbud bliver synligt for YouTube-seere, og de kan købe produktet.
  • Tjek, at datoen og klokkeslættet for produktudgivelsen (samt tidszonen) er de samme i appen Google-kanal og i Shopifys netbutik.
 3. Hvis du er bosat i USA, og du har aktiveret betaling på websitet for din kanal, skal du tilføje Tilgængelighed af lagerbeholdning for Køb på YouTube.
  • Betaling på websitet giver seerne mulighed for at købe dine produkter uden at forlade din YouTube-video eller livestream. Hvis du er bosat i USA og vil aktivere betaling på websitet for din kanal, skal du føje Køb på Google til appen Google-kanal.
  • Vær opmærksom på, at hvis der findes varianter af din produktudgivelse (såsom andre farver eller størrelser), vil Køb på YouTube kun gøre det muligt for seerne at købe de varianter, du vælger til din produktudgivelse. Gennemgå vores bemærkning om tagging nedenfor for at få flere oplysninger.
 4. Dit produkt bliver gennemgået for at sikre, at det overholder vores politikker og politikkerne for Google Merchant Center. Denne gennemgang tager normalt et par hverdage. Når dine produkter er godkendt, vises de i YouTube Studio.

Konfigurer en produktudgivelse via Google Merchant Center

Hvis du har direkte adgang til Google Merchant Center (GMC) for din tilknyttede butik, skal du konfigurere din produktudgivelse i GMC:

 1. Brug et primært feed eller supplerende feed til at indsende produktdataene for din produktudgivelse med attributten "disclosure_date".
 2. Tjek, at datoen og klokkeslættet for produktudgivelsen (samt tidszonen) er angivet korrekt.
 3. Dit produkt bliver gennemgået for at sikre, at det overholder vores politikker og politikkerne for Google Merchant Center. Denne gennemgang tager normalt et par hverdage. Når dine produkter er godkendt, vises de i YouTube Studio.

Føj en produktudgivelse til din livestream

Når du har konfigureret din produktudgivelse, skal du planlægge din livestream og føje produktudgivelsen til din livestream:

 1. Planlæg din livestream i YouTube Studio.
 2. Tag produktudgivelsen og andre relevante produkter til livestreamvideoen i Kontrolrum for live-events. Badget "Planlagt" vises ud for din produktudgivelse.
 3. Tjek, at datoen og klokkeslættet for produktudgivelsen (samt tidszonen) er angivet korrekt. Datoen og klokkeslættet for produktudgivelsen skal være de samme:
  • I Kontrolrum for live-events
  • I GMC eller Shopify
  • På landingssiden for din produktudgivelse. Landingssiden skal være tilgængelig (og søgbar) på tidspunktet for produktudgivelsen. Ellers vil seerne få en fejlmeddelelse.
 4. Hvis du vil have, at din produktudgivelse skal vises som den første vare på din produkthylde, når den udgives, skal du omorganisere dine produkter.
Bemærkning om tagging: Hvis der findes varianter af dit produkt (såsom andre størrelser eller farver), kan hver variant tagges separat. Hvis der ikke findes mange varianter af dit produkt, kan du tagge dem alle. Hvis der findes mange varianter af dit produkt, anbefaler vi at tagge varianter, hvor prisen også varierer. Vi anbefaler også, at du opdaterer navnet på hvert tagget produkt, så der er tydelig forskel på varianterne. Når seerne vælger den variant, de kan lide, føres de til dit website, hvor den produktvariant er valgt på forhånd. Hvis de vil, kan de vælge en anden variant på dit website.

Du kan fastgøre dit produkt til din livestream før udgivelsen for at fremhæve det. Inden udgivelsesdatoen vises et banner med teksten "Kommer snart". En time før dit produkt udgives, vises der et nedtællingsur ud for banneret. Når produktet udgives, ændres nedtællingsuret automatisk til et almindeligt fastgjort produkt, og produktet bliver synligt på hele Google og YouTube.

Administrer din produktudgivelse

Forebyg for tidlig offentliggørelse af din produktudgivelse

Hvis du vil forhindre, at oplysninger om din produktudgivelse røbes før tid, skal du sørge for:

 1. At webadresserne for din produktudgivelses landingsside og billede er på en lokation på dit website, som der ikke linkes til fra andre steder.
 2. Ikke at ændre webadresserne for din produktudgivelses landingsside og billede, hvis der er mindre end 72 timer til din livestream.

Arranger din produktudgivelse på produkthylden

Hvis du vil have, at din produktudgivelse skal vises som den første vare på din produkthylde, når den udgives, skal du omorganisere dine produkter. Du kan også tilføje, fjerne og omarrangere andre produkter på din hylde.

Rediger tidspunktet for din produktudgivelse

Du kan opdatere dit planlagte udgivelsestidspunkt på samme måde, som du planlagde det. Der går cirka 1 time, før det nye planlagte tidspunkt træder i kraft. Du skal genindlæse YouTube Studio for at se det opdaterede tidspunkt. Du skal også tagge produktet igen med det ønskede opdateringstidspunkt.

Hvis din livestream er forsinket, og du ikke vil have, at produktudgivelsen vises for tidligt, kan du fjerne det fra produktlisten. Når du er klar til at annoncere produktudgivelsen i din livestream, kan du tagge den igen i Kontrolrum for live-events for at få den vist.

Bemærk! Hvis du fjerner en produktudgivelse fra din livestream, vises den ikke på din livestreams produkthylde. Den vil dog stadig blive vist andre steder på YouTube på det planlagte tidspunkt.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
10915749177112884353
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
59