Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Radera sökningar och annan aktivitet från ditt konto

Du kan radera tidigare sökningar, sökaktivitet eller annan aktivitet från ditt Google-konto. Du styr vad som sparas i Min aktivitet, och för de flesta aktiviteter kan du när som helst bestämma att de inte längre ska sparas.

Läs mer om Min aktivitet och vad som sparas där.

Ta bort aktivitet som sparats i Min aktivitet

Du kan leta upp och ta bort aktivitet som har sparats i Min aktivitet genom något av de nedanstående alternativen. När du tar bort aktivitet kan du inte ångra åtgärden.

Tips för mobila enheter! Du kan snabbt ta bort ett objekt eller en grupp relaterade aktiviteter genom att dra det till höger.

Ta bort enskilda objekt

Så här tar du bort enskilda objekt, som en sökning du har gjort på Google eller en webbplats du har besökt i Chrome:

 1. Öppna Min aktivitet. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. Leta rätt på objektet som du vill ta bort. Du kan hitta objekt på flera sätt, till exempel
 3. Välj Mer Mer för objektet som du vill ta bort och sedan Radera.
 4. Bekräfta valet om du uppmanas till det.
Ta bort relaterad aktivitet

Aktiviteter som påminner om varandra samlas i grupper i Min aktivitet. (Obs! Grupperna kanske inte fångar upp all liknande aktivitet.)

Så här tar du bort aktiviteter i grupp:

 1. Öppna Min aktivitet. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. Leta rätt på gruppen som du vill ta bort. Du kan hitta grupper på flera sätt, till exempel
 3. Högst upp i gruppen väljer du Mer Meroch sedan Radera.
 4. Bekräfta valet.
Ta bort aktivitet med sökning och filter

Så här kan du hitta och ta bort aktiviteter genom att söka eller genom att lägga till produkt- och datumfilter:

 1. Öppna Min aktivitet. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. På den övre delen av sidan väljer du sökfältet eller Filtrera efter datum och produkt.
 3. Nu kan du göra följande:
  • ange en sökterm
  • lägga till ett datumintervall
  • välja vilka Google-produkter du vill ta med (med vissa av Googles produkter sparas dock ingen aktivitet i Min aktivitet).
 4. Välj Sök Sök högst upp på sidan.
 5. Om du vill ta bort sökresultat väljer du Mer Mer bredvid sökfältet.
  • Ta bort vissa resultat: Välj knappen Välj. Klicka eller tryck på de objekt som du vill ta bort. Välj Radera Radera högst upp till höger.
  • Ta bort alla resultat: Välj Radera resultat.
 6. Bekräfta valet.
Ta bort aktiviteter från en viss dag eller tidsperiod

Så här tar du bort all aktivitet från idag, igår, en annan dag eller ett datumintervall:

 1. Öppna Min aktivitet. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. På bannern Min aktivitet väljer du Mer Meroch sedan Radera aktivitet efter.
 3. Välj dag eller datumintervall.
 4. Välj Radera.
 5. Bekräfta valet.
Ta bort allt i Min aktivitet

Så här tar bort all aktivitet som sparats i Min aktivitet:

 1. Öppna Min aktivitet. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. På bannern Min aktivitet väljer du Mer Meroch sedan Radera aktivitet efter.
 3. Under Radera efter datum väljer du nedåtpilen Nedåtpiloch sedan Genom tiderna.
 4. Välj Radera.
 5. Bekräfta valet.

Sluta spara aktiviteter

Du kan styra över den största delen av informationen som sparas i Min aktivitet.

Sluta spara aktiviteter helt

Så här förhindrar du att sökningar, webbhistorik och de flesta andra aktiviteter sparas i Min Aktivitet:

 1. Öppna aktivitetsinställningarna. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. Vid aktiviteter du inte vill spara ska reglaget stå i läget Av.
 3. Bekräfta genom att trycka på Pausa.
Sluta spara aktiviteter tillfälligt

Om du ibland vill förhindra att aktivitet sparas på ditt konto kan du söka och surfa på webben privat. Logga inte in på Google-kontot i det privata fönstret.

Åtgärda problem

Borttagna aktiviteter visas i Min aktivitet

Om du har tagit bort objekt och de fortfarande visas i Min aktivitet gör du följande:

 • Kontrollera att enheten är ansluten till internet. Om du tar bort objekt från Min aktivitet på en enhet kan de fortfarande visas på enheter som är offline. När enheten sedan ansluts till internet tas objekten bort.
 • Rensa webbläsarens cacheminne och ta bort cookies. Läs mer om hur du rensar cacheminnet och tar bort cookies i Chrome. Om du använder en annan webbläsare läser du anvisningarna om hur du rensar cacheminnet och tar bort cookies i den webbläsaren.

Vad händer med borttagna aktiviteter?

När du tar bort objekt från Min aktivitet tas de bort permanent från ditt Google-konto. Google kan dock behålla tjänsterelaterad information om ditt konto, som vilka produkter från Google du har använt och när, för att förhindra skräppost och missbruk samt för att förbättra våra tjänster.

Läs mer om informationen vi samlar in och varför.

Ta bort aktivitet som sparas på andra ställen

Din aktivitet kan sparas på andra ställen än i Min aktivitet. Du kan ta bort den största delen av dina aktiviteter som sparas på dessa platser.

Ta bort annan aktivitet som sparats i ditt konto

All aktivitet som har sparats i ditt konto visas inte i Min aktivitet. Om du till exempel har aktiverat Platshistorik, sparas den aktiviteten istället på tidslinjen i Maps.

Så här tar du bort aktivitet som sparats på andra ställen i ditt konto:

 1. Öppna Min aktivitet. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. På bannern Min aktivitet väljer du Mer Meroch sedan Annan aktivitet på Google.
 3. Nu kan du göra följande:
  • Ta bort viss aktivitet: Välj Ta bort under aktiviteten som du vill ta bort. Bekräfta valet.
  • Hitta rätt ställe att ta bort en aktivitet: Välj önskat alternativ under den aktivitet som du vill ta bort. Du skickas till en sida där du kan ta bort aktiviteten.
Ta bort aktiviteter från webbläsaren

Din aktivitet kan sparas i webbläsaren även om du tar bort den från Min aktivitet.

Läs mer om hur du tar bort webbhistorik och annan webbläsardata från Chrome.

Om du använder en annan webbläsare läser du anvisningarna om hur du tar bort webbhistorik och annan webbläsardata i just den webbläsaren.